Βλέπετε αυτή τη στιγμή περιεχόμενο για:

Greece / EL

Αλλαγή τοποθεσίας

Τρέχουσα τοποθεσία

Ο Όμιλος MULTIVAC

Η MULTIVAC είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές μηχανημάτων συσκευασίας για περισσότερα από 60 χρόνια. Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Wolfertschwenden της Γερμανίας είναι η έδρα του σημερινού παγκοσμίως δραστηριοποιούμενου ομίλου MULTIVAC.από το 1961

MULTIVAC

Η MULTIVAC είναι πάροχος και  συνεργάτης λύσεων τεχνολογίας. Υποστηρίζουμε πελάτες σε όλο τον κόσμο με την ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών μας. Από μικρότερης κλίμακας  παραγωγούς, βιοτεχνίες μέχρι μεγάλες παγκόσμιες εταιρείες. Σε όλους σχεδόν τους τομείς δραστηριότητας. Από τα τρόφιμα μέχρι τα ιατρικά και φαρμακευτικά προϊόντα και μέχρι τα καταναλωτικά και βιομηχανικά αγαθά όλων των τύπων.

Η πολύ διαφορετική γκάμα προϊόντων που προσφέρει ο όμιλος MULTIVAC που δραστηριοποιείται παγκοσμίως περιλαμβάνει μια εκτεταμένη γκάμα τεχνολογιών συσκευασίας, λύσεων χειρισμού και αυτοματισμού, εξοπλισμού επισήμανσης και σήμανσης, συστημάτων επιθεώρησης και συστημάτων ελέγχου ποιότητας, καθώς και, φυσικά, υλικών συσκευασίας. Το τεράστιο χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας συμπληρώνεται ιδανικά από λύσεις που βασίζονται στις ανάγκες, οι οποίες καλύπτουν το ευρύτερο φάσμα απαιτήσεων επεξεργασίας και συσκευασίας - από τον τεμαχισμό και τη μεριδοποίηση μέχρι την τεχνολογία αρτοποιίας.

Μέλος του ομίλου MULTIVAC από το 2019

FRITSCH

FRITSCH: Εδώ και δεκαετίες το όνομα αντιπροσωπεύει τη πρωτοποριακή καινοτομία στον τομέα της διαμόρφωσης και επεξεργασίας ζύμης, καθώς και εξοπλισμό υψηλής ποιότητας και απόδοσης στον κόσμο της τεχνολογίας αρτοποιίας. Προϊόντα αρτοποιίας υψηλής ποιότητας παράγονται με μηχανήματα FRITSCH σε όλο τον κόσμο.

Το πάθος για τη ζύμη και την τεχνολογία είναι αυτό που κινεί τη FRITSCH - όπως αντικατοπτρίζεται στο σύνθημά μας "Passion for Dough" (Πάθος για τη ζύμη). Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1926, προσφέρει στους πολυάριθμους πελάτες της ακριβώς τη σωστή λύση για ένα ευρύ φάσμα προϊόντων σε όλες τις κατηγορίες παραγωγής - από χειροκίνητες μηχανές ανοίγματος φύλλων μέχρι εξαιρετικά αποδοτικό εξοπλισμό βιομηχανικής κλίμακας.

Μέλος του ομίλου MULTIVAC από τον Ιανουάριο του 2017

TVI

Η TVI ανέκαθεν αντιπροσώπευε καινοτομίες στην επεξεργασία κρέατος και στη μεριδοποίηση. Από την ίδρυση της εταιρείας το 2004, πελάτες από όλο τον κόσμο κόβουν σε μερίδες με εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας της TVI. Η γκάμα των προϊόντων εκτείνεται από τη σκλήρυνση του ακατέργαστου προϊόντος μέχρι τη μεταφορά των τελικών μερίδων στη μηχανή συσκευασίας.

Τα συστήματα υψηλής τεχνολογίας της TVI αποτελούν το τέλειο συμπλήρωμα για τις μηχανές συσκευασίας της MULTIVAC. Η έξυπνη σύνδεση των διαφόρων μονάδων μπορεί να δικτυωθεί ψηφιακά, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις Industry 4.0 και ελέγχεται μέσω μιας κεντρικής μονάδας χειρισμού. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να επιτύχουν υψηλό επίπεδο απόδοσης και αξιοπιστίας της διαδικασίας. Με όλα τα στοιχεία της γραμμής να είναι απόλυτα συντονισμένα μεταξύ τους.


Κώδικας Δεοντολογίας του Ομίλου MULTIVAC

Το όνομα MULTIVAC είναι συνδεδεμένο με πολλά καθοριστικά πρότυπα  όσον αφορά την τεχνολογία, την απόδοση και την αξιοπιστία - εντός και εκτός του κλάδου μας. Ο Κώδικας Δεοντολογίας της εταιρείας μας παρέχει μια σύνοψη των εσωτερικών προτύπων και απαιτήσεων του ομίλου MULTIVAC.

Οι δράσεις μας είναι σύμφωνες με το τρέχον νομικό πλαίσιο και με μια βαθιά ριζωμένη ηθική κατανόηση των βασικών ευθυνών. Οι αξίες που ορίζονται εδώ παρέχουν σαφή προσανατολισμό ως προς τον τρόπο λειτουργίας της MULTIVAC με τα μέλη του προσωπικού, τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους επιχειρηματικούς εταίρους.

Οι κατευθυντήριες γραμμές αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της εταιρείας και εξελίσσονται και προάγονται συνεχώς.

Εάν αντιληφθείτε πιθανές παραβάσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ανώνυμα ή εμπιστευτικά μέσω του εργαλείου αναφοράς πληροφοριοδοτών στον σύνδεσμο https://whistleblowersoftware.com/secure/MULTIVACHeadquarter .

Κώδικας Δεοντολογίας

Στον Κώδικα Δεοντολογίας της MULTIVAC έχουμε συγκεντρώσει τα εσωτερικά πρότυπα και τις προδιαγραφές του ομίλου επιχειρήσεων MULTIVAC.

Μέγεθος
700 KB
Μορφή
pdf
Κατεβάσετε

Declaration of basic principles human rights of the MULTIVAC Group

Έχουμε επίγνωση της εταιρικής μας ευθύνης. Ο Όμιλος MULTIVAC δεσμεύεται να σέβεται τα εθνικά και διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον στην εταιρική του διαχείριση και στην παγκόσμια αλυσίδα αξίας. Συμβάλλουμε στην τήρηση αυτών των θεμελιωδών δικαιωμάτων με ποικίλα μέτρα.

Η παρούσα δήλωση πολιτικής ισχύει για όλες τις εταιρείες της MULTIVAC και, ως εκ τούτου, και για τις συνδεδεμένες θυγατρικές μας.

Εάν παρατηρήσετε ενδείξεις πιθανών παραβιάσεων, είστε ευπρόσδεκτοι να τις αναφέρετε προσωπικά ή ανώνυμα.

Διακήρυξη βασικών αρχών

Η δέσμευσή μας, τα πρότυπα και οι πολιτικές μας, τα μέτρα μας για την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και οι προσδοκίες μας από τους εργαζόμενους και τους προμηθευτές.

Μέγεθος
568 KB
Μορφή
pdf
Κατεβάσετε

Οδηγίες συμμόρφωσης επιχειρηματικών εταίρων του ομίλου MULTIVAC

Έχουμε επίγνωση της επιχειρηματικής μας ευθύνης και σύμφωνα με τη δήλωση αρχών του ομίλου MULTIVAC δεσμευόμαστε για την τήρηση των εθνικών και των διεθνών δικαιωμάτων του ανθρώπου και του περιβάλλοντος τόσο στο δικό μας επιχειρηματικό τομέα σύμφωνα με το άρθρο § 2, παρ. 6 του νόμου για την υποχρέωση επιμέλειας της αλυσίδας προμηθευτών και στην παγκόσμιο αλυσίδα της προστιθεμένης αξίας. Με βάση τη δήλωση αρχών του ομίλου MULTIVAC και τον κώδικα δεοντολογίας της MULTIVAC έχουμε συντάξει τις παρούσες οδηγίες συμμόρφωσης επιχειρηματικών εταίρων.

Από τους επιχειρηματικούς μας εταίρους αναμένουμε μια επιχειρηματική πολιτική και έναν τρόπο ενεργειών που διασφαλίζουν ότι αυτοί ενεργούν δεοντολογικά και νόμιμα, γεγονός που απαιτεί την τήρηση όλων των νόμων, των προδιαγραφών και των κανονισμών που ισχύουν για τους επιχειρηματικούς εταίρους στις χώρες στις οποίες αυτοί δραστηριοποιούνται. Η συμφωνία με εσάς για την παρούσα οδηγία αποσκοπεί επίσης στην προώθηση της κοινωνικής και οικολογικής ευθύνης της αλυσίδας προμηθειών.

Οδηγίες συμμόρφωσης επιχειρηματικών εταίρων

Προσδοκίες της MULTIVAC έναντι των επιχειρηματικών μας εταίρων αναφορικά με το δεοντολογικό και νόμιμο τρόπο ενεργειών, καθώς και την τήρηση των οδηγιών της MULTIVAC.

Μέγεθος
495 KB
Μορφή
pdf
Κατεβάσετε

Ποιότητα και ασφάλεια προϊόντων της MULTIVAC

Για τη MULTIVAC, ποιότητα σημαίνει να ικανοποιούμε όλες τις απαιτήσεις της αγοράς και των πελατών μας - όχι μόνο όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, αλλά και σε όλους τους τομείς της εμπορικής μας δραστηριότητας.

Με αυτό το σκεπτικό, οι υπάλληλοί μας εγγυώνται,  πάντα, το υψηλότερο επίπεδο απόδοσης και ποιότητας. 

Πιστοποίηση ISO

Τα υψηλά πρότυπα ποιότητας που εφαρμόζουμε στα προϊόντα και τις διαδικασίες μας, και τα οποία είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το DIN EN ISO 9001:2015, απαιτούνται από εμάς και από τους συνεργάτες μας. Σε αυτούς περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, οι κατασκευαστές εξαρτημάτων, αναλωσίμων και αξεσουάρ.

Μέσω συνεχών διαδικασιών βελτιστοποίησης και ενός πλήρως εφαρμοσμένου συστήματος διαχείρισης ποιότητας, μπορούμε πάντα να εγγυόμαστε ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών.

Πιστοποιητικό - ISO 9001

Ο Όμιλος MULTIVAC συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της διαχείρισης ποιότητας.

Μέγεθος
426 KB
Μορφή
pdf
Κατεβάσετε

Σήμανση CE και δοκιμές GS

Η MULTIVAC είναι ένας από τους λίγους κατασκευαστές μηχανημάτων συσκευασίας που υποβάλλει τα μηχανήματά της σε εθελοντικές εξωτερικές δοκιμές GS από τη Γερμανική Ασφαλιστική Εταιρεία Κοινωνικών Ατυχημάτων (DGUV). Διεξάγουμε επίσης εκτεταμένες διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης CE για να εγγυηθούμε στους πελάτες μας το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας.


Οι συνεργάτες μας