Skupina MULTIVAC

Společnost MULTIVAC je již více než 60 let jedním z předních výrobců balicích strojů. Naše firemní sídlo ve Wolfertschwendenu je domovem dnešní globálně působící skupiny MULTIVAC.JIŽ V ROCE 1961

MULTIVAC

Společnost MULTIVAC je poskytovatelem řešení a technologickým partnerem. Naším rozsáhlým portfoliem produktů a služeb podporujeme zákazníky po celém světě. Od menších, řemeslných výrobců až po velké globální korporace. Prakticky ve všech oblastech činnosti. Od potravin přes lékařské a farmaceutické produkty až po spotřební a průmyslové zboží všeho druhu.

Rozmanité portfolio globálně působící skupiny MULTIVAC zahrnuje rozsáhlé obalové technologie, manipulační a automatizovaná řešení, označovací systémy, inspekční systémy a systémy kontroly kvality a samozřejmě obalové materiály. Naše rozsáhlé portfolio je optimálně doplněno řešeními vycházejícími z potřeb, která splňují nejrůznější procesní a obalové požadavky - od krájení a porcování až po pekařské technologie. 

OD ROKU 2019 SOUČÁSTÍ SKUPINY MULTIVAC

FRITSCH

FRITSCH: Ve světě pekařské techniky je toto jméno již po desetiletí známé díky novátorským inovacím v oblasti tvarování a zpracování těst a rovněž kvalitního a výkonného zařízení. Po celém světě se vyrábí pomocí strojů FRITSCH prémiové pečivo.

Nadšení pro těsto a technologie je to, co je pro značku FRITSCH motivací - jak je vidět v našem mottu "Passion for Dough". Firma založená v roce 1926 nabízí mnoha zákazníkům přesně to správné řešení pro nejrůznější produkty všech tříd výkonu - od ručního listovacího stroje až po vysoce efektivní průmyslové zařízení.

OD LEDNA 2017 JE SOUČÁSTÍ SKUPINY MULTIVAC

TVI

Společnost TVI je odjakživa lídrem v oblasti zpracování masa a porcování. Od založení firmy v roce 2004 porcují zákazníci z celého světa high-tech zařízeními TVI. Spektrum záběru přitom sahá od temperování syrového výrobku až po předávání hotových porcí až k balícímu stroji.

Systémy TVI jsou perfektním doplňkem k balicím strojům MULTIVAC. Inteligentní propojení různých jednotek lze propojit do sítě tak, aby splňovaly požadavky průmyslu 4.0 – řízené centrální ovládací jednotkou. To umožňuje zákazníkům dosahovat vysoké efektivity a procesní bezpečnosti. Vše je přitom optimálně sladěné se všemi komponenty linky.


Kodex chování skupiny MULTIVAC

Název MULTIVAC je spojen s mnoha standardy definujících technologii, efektivitu a spolehlivost - v rámci našeho odvětví i mimo ně. Náš kodex chování poskytuje přehled o interních standardech a požadavcích skupiny MULTIVAC.

Naše opatření jsou v souladu se stávajícím právním rámcem a  eticky zakořeněným chápáním základní odpovědnosti. Zde definované hodnoty jasně určují způsob fungování společnosti MULTIVAC pro naše zaměstnance, zákazníky, dodavatele a obchodní partnery.

Směrnice odrážejí aktuální stav společnosti a jsou neustále vyvíjeny.

Pokud se dozvíte o jakémkoli možném porušení, kontaktujte nás prosím anonymně nebo důvěrně prostřednictvím našeho nástroje pro oznamování oznamovatelů pod odkazem https://whistleblowersoftware.com/secure/MULTIVACHeadquarter .

Kodex chování

V našem kodexu chování jsme sestavili interní standardy a specifikace skupiny MULTIVAC.

Velikost
700 KB
Formát
pdf
Ke stažení

Deklarace základních principů lidských práv skupiny MULTIVAC

Jsme si vědomi naší společenské odpovědnosti. Skupina MULTIVAC se zavázala respektovat národně a mezinárodně uznávaná lidská práva a životní prostředí ve svém podnikovém řízení a v globálním hodnotovém řetězci. K dodržování těchto základních práv přispíváme řadou opatření.

Toto prohlášení o zásadách platí pro všechny společnosti MULTIVAC a tedy i pro naše přidružené dceřiné společnosti.

Pokud zaznamenáte jakékoli náznaky možného porušení, můžete je nahlásit osobně nebo anonymně.

Deklarace základních principů

Náš závazek, naše standardy a zásady, naše opatření pro efektivní řízení rizik a naše očekávání od zaměstnanců a dodavatelů.

Velikost
568 KB
Formát
pdf
Ke stažení

Kvalita a bezpečnost produktů u MULTIVAC

Kvalita pro společnost MULTIVAC znamená naplnění všech požadavků trhu a našich zákazníků - a to nejen u našich produktů a služeb, nýbrž ve všech oblastech našeho podnikatelského jednání. 

Proto se naši pracovníci snaží vždy zaručit maximální výkon a kvalitu. 

Certifikace ISO

Vysoké standardy kvality, které používáme na naše výrobky a procesy a které jsou certifikovány podle DIN EN ISO 9001:2015, požadujeme i od našich partnerů. K tomu se mimo jiné řadí i výrobci komponent, spotřebního materiálu a příslušenství.

Probíhajícími optimalizačními procesy a plně implementovaným systémem managementu kvality můžeme trvale zaručit vysokou kvalitu produktů, procesů a služeb.

Certifikát - ISO 9001

Skupina MULTIVAC splňuje požadavky managementu kvality.

Velikost
426 KB
Formát
pdf
Ke stažení

Označení CE a testování GS

Společnost MULTIVAC je jedním z mála výrobců balicích strojů, kteří své stroje podrobují dobrovolnému externímu testování GS prováděnému německou úrazovou pojišťovnou (DGUV). Provádíme také rozsáhlé postupy posuzování shody CE, abychom našim zákazníkům zaručili nejvyšší úroveň bezpečnosti.


Naši partneři