Skupina MULTIVAC

Společnost MULTIVAC je již více než 60 let jedním z předních výrobců balicích strojů. Naše firemní sídlo ve Wolfertschwendenu je domovem dnešní globálně působící skupiny MULTIVAC.JIŽ V ROCE 1961

MULTIVAC

Společnost MULTIVAC je poskytovatelem řešení a technologickým partnerem. Naším rozsáhlým portfoliem produktů a služeb podporujeme zákazníky po celém světě. Od menších, řemeslných výrobců až po velké globální korporace. Prakticky ve všech oblastech činnosti. Od potravin přes lékařské a farmaceutické produkty až po spotřební a průmyslové zboží všeho druhu.

Rozmanité portfolio globálně působící skupiny MULTIVAC zahrnuje rozsáhlé obalové technologie, manipulační a automatizovaná řešení, označovací systémy, inspekční systémy a systémy kontroly kvality a samozřejmě obalové materiály. Naše rozsáhlé portfolio je optimálně doplněno řešeními vycházejícími z potřeb, která splňují nejrůznější procesní a obalové požadavky - od krájení a porcování až po pekařské technologie. 

OD ROKU 2019 SOUČÁSTÍ SKUPINY MULTIVAC

FRITSCH

FRITSCH: Ve světě pekařské techniky je toto jméno již po desetiletí známé díky novátorským inovacím v oblasti tvarování a zpracování těst a rovněž kvalitního a výkonného zařízení. Po celém světě se vyrábí pomocí strojů FRITSCH prémiové pečivo.

Nadšení pro těsto a technologie je to, co je pro značku FRITSCH motivací - jak je vidět v našem mottu "Passion for Dough". Firma založená v roce 1926 nabízí mnoha zákazníkům přesně to správné řešení pro nejrůznější produkty všech tříd výkonu - od ručního listovacího stroje až po vysoce efektivní průmyslové zařízení.

OD LEDNA 2017 JE SOUČÁSTÍ SKUPINY MULTIVAC

TVI

Společnost TVI je odjakživa lídrem v oblasti zpracování masa a porcování. Od založení firmy v roce 2004 porcují zákazníci z celého světa high-tech zařízeními TVI. Spektrum záběru přitom sahá od temperování syrového výrobku až po předávání hotových porcí až k balícímu stroji.

Systémy TVI jsou perfektním doplňkem k balicím strojům MULTIVAC. Inteligentní propojení různých jednotek lze propojit do sítě tak, aby splňovaly požadavky průmyslu 4.0 – řízené centrální ovládací jednotkou. To umožňuje zákazníkům dosahovat vysoké efektivity a procesní bezpečnosti. Vše je přitom optimálně sladěné se všemi komponenty linky.


Kodex chování skupiny MULTIVAC

Název MULTIVAC je spojen s mnoha standardy definujících technologii, efektivitu a spolehlivost - v rámci našeho odvětví i mimo ně. Náš kodex chování poskytuje přehled o interních standardech a požadavcích skupiny MULTIVAC.

Naše opatření jsou v souladu se stávajícím právním rámcem a  eticky zakořeněným chápáním základní odpovědnosti. Zde definované hodnoty jasně určují způsob fungování společnosti MULTIVAC pro naše zaměstnance, zákazníky, dodavatele a obchodní partnery.

Směrnice odrážejí aktuální stav společnosti a jsou neustále vyvíjeny.

Pokud se dozvíte o nějakém možném porušení předpisů, obraťte se prosím na poloha-office(at)multivac.de

Kodex chování

V našem kodexu chování jsme sestavili interní standardy a specifikace skupiny MULTIVAC.

Velikost
700 KB
Formát
pdf
Ke stažení

Deklarace základních principů lidských práv skupiny MULTIVAC

Jsme si vědomi naší společenské odpovědnosti. Skupina MULTIVAC se zavázala respektovat národně a mezinárodně uznávaná lidská práva a životní prostředí ve svém podnikovém řízení a v globálním hodnotovém řetězci. K dodržování těchto základních práv přispíváme řadou opatření.

Toto prohlášení o zásadách platí pro všechny společnosti MULTIVAC a tedy i pro naše přidružené dceřiné společnosti.

Pokud zaznamenáte jakékoli náznaky možného porušení, můžete je nahlásit osobně nebo anonymně.

Deklarace základních principů

Náš závazek, naše standardy a zásady, naše opatření pro efektivní řízení rizik a naše očekávání od zaměstnanců a dodavatelů.

Velikost
568 KB
Formát
pdf
Ke stažení

Kvalita a bezpečnost produktů u MULTIVAC

Kvalita pro společnost MULTIVAC znamená naplnění všech požadavků trhu a našich zákazníků - a to nejen u našich produktů a služeb, nýbrž ve všech oblastech našeho podnikatelského jednání. 

Proto se naši pracovníci snaží vždy zaručit maximální výkon a kvalitu. 

Certifikace ISO

Vysoké standardy kvality, které používáme na naše výrobky a procesy a které jsou certifikovány podle DIN EN ISO 9001:2015, požadujeme i od našich partnerů. K tomu se mimo jiné řadí i výrobci komponent, spotřebního materiálu a příslušenství.

Probíhajícími optimalizačními procesy a plně implementovaným systémem managementu kvality můžeme trvale zaručit vysokou kvalitu produktů, procesů a služeb.

Certifikát - ISO 9001

Skupina MULTIVAC splňuje požadavky managementu kvality.

Velikost
775 KB
Formát
pdf
Ke stažení

Naši partneři