Momentálně prohlížíte obsah pro:

Czech Republic / CS

Změnit umístění

Aktuální poloha

Udržitelnost

Svou odpovědnost bereme vážně

MULTIVAC je symbol technologie, efektivity, spolehlivosti a kvality. Jsme hluboce orientovaní k blahu lidí a životnímu prostředí. To tvaruje naše myšlení i činy. Neustále se snažíme našim zákazníkům nabízet excelentní produkty - i z hlediska trvalé udržitelnosti.To je to, čeho jsme dosud v MULTIVAC dosáhli

.

16

,5 %

Podíl vlastní energie v našem hlavním sídle ve Wolfertschwendenu

100

%

Náš podíl na certifikované eko-power v našich lokacích v Německu a Rakousku

72

,8 %

Naše úspory CO2 (Scope 1 a 2) v roce 2022 ve srovnání s rokem 2020 v závodě Wolfertschwenden

14

,4 hodin

v interním školení v průměru na jednoho zaměstnance v roce 2022 v závodech v Německu

102

Aplikace patentů v roce 2023 reflektují inovativní sílu skupiny MULTIVAC

41

V současné době podporujeme četné regionální organizace a sociální sdružení.


Měříme přímé i nepřímé emise CO2, abychom zajistili transparentnost mimo naši vlastní obchodní oblast.


Strategie udržitelnosti společnosti MULTIVAC

Podnikáme značné kroky k trvalému jednání uvnitř našeho podniku – ve prospěch lidí i planety.

Naše vize

Jako mezinárodně působící podnik vnímáme sami sebe jako odpovědnost za to, že přispíváme k ochraně životního prostředí vhodného pro budoucí generace - jak z hlediska sociálního, tak z hlediska životního prostředí. Naším cílem je snížit a odstranit naše negativní environmentální a sociální dopady. Přikládáme velký důraz na dopad našeho jednání – jak v rámci našeho vlastního, tak i mimo něj. Snažíme se důsledně jednat v duchu Agenda 2030 a k tomu pozitivním způsobem přispívat.

Naše chápání udržitelnosti

Cíle udržitelného rozvoje (Agenda 2030) přijaté OSN v roce 2015 usilují o svět bezpečný pro budoucnost. Zásadním prvkem je Akční plán pro lidi, planetu a prosperitu. Cíle trvalé udržitelnosti jsou zaměřeny na politiku, podnikání a společnost. Každý z nás k tomu může výrazně přispět.

Jako společnost s vedoucím postavením na trhu v obalovém průmyslu máme jasné chápání udržitelnosti. Snažíme se skloubit ochranu životního prostředí, obchodní úspěch a sociální odpovědnost. Těchto cílů jsme hluboce zasazování.

Jako firma s 13 pobočkami v mezinárodním měřítku a s tisíci zákazníky po celém světě máme značný vliv v rámci trvale udržitelného rozvoje. Zdravé životní prostředí a sociální spravedlnost jsou rovněž předpokladem pro hospodářskou stabilitu našeho podniku.

Naše strategie

Zachování životního prostředí a zdrojů je hluboce zakořeněné v naší strategii, v naší podnikové kultuře a v veškerém našem podnikatelském jednání. Náš strategický přístup se řídí čtyřmi, jasně definovanými fázemi:

Vyhýbání se nám znamená, že se musíme vyvarovat odpadu a plně využít potenciál pro úspory. Snažíme se zamezit negativním vlivům na životní prostředí a společnost v celém přidanou hodnotovém řetězci. Zde se zaměřujeme jak na oblast energetiky, tak na vývoj našich výrobků.

Zrovnáme "snižování" a zvyšování efektivity. Snižujeme spotřebu energie naší infrastruktury, například zvýšením podílu vlastní výroby energie. Při vývoji našich výrobků dbáme také na menší spotřebu materiálu a zdrojů.

Trvale udržitelné obstarávání pro nás znamená zodpovědné obstarávání zdrojů v celém dodavatelském řetězci. Vždy hledáme nejlepší zdroje, které odpovídají našemu povědomí a chápání udržitelnosti. To se v maximálním možném rozsahu týká také obstarávání energie získané z obnovitelných zdrojů. Raději vsázíme na transparentní a regionální spolupráci.

Naším jednáním vznikají určité negativní vlivy na životní prostředí. Konstantně se snažíme snižovat naši uhlíkovou stopu tím, že srovnáváme naše emise prostřednictvím vyrovnávacích projektů.
Naše čtyři oblasti činnosti

Zaměřujeme se především na oblasti, na které máme největší možný vliv.

 

1. Infrastruktura

Když uvažujeme o udržitelnosti, hraje významnou roli pokračující rozvoj naší infrastruktury. Změna klimatu bude mít dlouhodobý dopad na naši infrastrukturu. Společnost MULTIVAC se zaměřuje na omezení jakýchkoliv negativních následků s předvídavostí. K tomu patří snížení emisí CO2, hospodárné využívání vody a energie a minimalizace odpadu. Omezení provozu je zde také klíčovým aspektem.

 

2. Výrobky

Zpracování a obalová řešení MULTIVAC výrazně přispívají k trvaleému Chrání výrobky, které jsou vyvíjeny a uvedené na trh v potravinářské, lékařské a spotřební oblasti. Díky vlivu na prodloužení trvanlivosti se díky dobrým obalům vyhazuje méně potravin. Trvalá udržitelnost začíná s vývojem výrobků a pokračuje v našich pokrokových strojích a obalových konceptech.

 

3. Politika společnosti

Trvalá udržitelnost pro nás znamená odpovědnou obchodní činnost, která odpovídá všem zákonným postupům a probíhá celopodnikem. Našimi základními zásadami pro trvale udržitelnou politiku podniku je péče, transparentnost, dodržování našich hodnot a dodržování předpisů. Jako mezinárodně vůdčí výrobce procesních a obalových řešení jsme otevření novým vědomostem a přispíváme díky našim inovativním a udržitelným aktivitám k pozitivní perspektivě v oboru.

 

4. Sociální závazek

Přebíráme sociální odpovědnost. To také odpovídá našemu trvale udržitelnému podnikatelskému počinu a našemu podnikatelskému úspěchu. Jako globálně působící podnik chceme přispívat ke společnosti na lokální, národní a mezinárodní úrovni v celém přidanou hodnotovém řetězci. Naše podpora sahá od podpory místních mateřských škol přes vzdělávací, sportovní a volnočasová zařízení až po sociální projekt v Ugandě.


Společnost MULTIVAC je jedním z 50 lídrů v oblasti klimatu
Ke stažení

CODE OF CONDUCT

Kodex chování

V našich kodexech chování definujeme a sestavíme interní standardy a specifikace skupiny MULTIVAC.

Velikost
700 KB
Formát
pdf
Ke stažení

SUSTAINABILITY

Síťový certifikát Eco

Nákup ekologické energie výhradně od obnovitelných zdrojů

Velikost
438 KB
Formát
pdf
Ke stažení

SUSTAINABILITY

Certifikát společnosti EcoVadis

Certifikát od společnosti EcoVadis, mezinárodně uznávané ratingové agentury pro hodnocení udržitelnosti.

Velikost
86 KB
Formát
pdf
Ke stažení

SUSTAINABILITY

Certifikát - ISO 14001

Certifikace pro zavedení a udržování systému environmentálního managementu v souladu s výše uvedenou normou.

Velikost
404 KB
Formát
pdf
Ke stažení

SUSTAINABILITY

Zpráva o udržitelnosti

Naše první zpráva o udržitelnosti založená na standardech Global Reporting Initiative (GRI).

Velikost
27 MB
Formát
pdf
Ke stažení

Partneři a aliance MULTIVAC

Spolupracujeme s mnoha partnery, kteří se stejně zasazují o udržitelnost, jako my. Společně usilujeme o to, aby zůstal co nejmenší uhlíkový footprint. Zajistit svět, který bude sít i pro budoucí generace.KONTAKT

Jediné, co musíte udělat, je kontaktovat nás!

Nemůžeme se dočkat, až vyvineme řešení, které bude pro Vás to nejlepší. Kontaktujte nás a společně najdeme nejlepší řešení pro zpracování a balení. Těšíme se na Vás!STISKNĚTE

Fakta.

Jaký je nejzajímavější aktuální vývoj ve světě zpracování a balení? Vývoj, trendy a výzvy – toto propojujeme pro vás. 

UDÁLOSTI

Klíčové datumy - národní a mezinárodní

Plánujete návštěvy nadcházejících průmyslových veletrhů? Zde zjistíte, kdy a kde se všechno bude odehrávat.

NÁŠ SLIB

The MULTIVAC PEAQ Promise

Společně na summit! Zvyšte svoji produktivitu a minimalizujte své náklady během životního cyklu - s naším slibem PEAQ. PEAQ je zkratka pro produktivitu, efektivitu, dostupnost a kvalitu. Zjistěte, co nabízíme.