Katsot tällä hetkellä sisältöä:

Finland / FI

Vaihda sijaintia

Nykyinen sijainti

Kestävä kehitys

Otamme vastuumme erittäin vakavasti

MULTIVAC edustaa tekniikkaa, tehokkuutta, luotettavuutta ja laatua. Olemme erittäin sitoutuneita ihmisten hyvinvointiin ja ympäristöön. Tämä muovaa ajatteluamme ja toimintaamme. Päämäärämme on aina tarjota asiakkaillemme erinomaisia tuotteita - myös ympäristöystävällisesti.Tämän verran olemme saavuttaneet MULTIVACilla

16

,5 %

Oma osuutemme itse tuotetusta energiasta Saksan Wolfertschwendenin pääkonttorilla

100

%

Osuus sertifioidusta ekovoimasta Saksan ja Itävallan toimipaikoissamme.

72

,8 %

CO2-säästömme (Scope 1 ja 2) vuonna 2022 verrattuna vuoteen 2020 Wolfertschwendenin toimipaikassa.

14

,4 tuntia

sisäisessä koulutuksessa keskimäärin työntekijää kohden vuonna 2022 Saksan toimipaikoissa.

102

Patenttihakemukset vuonna 2023 ilmentävät MULTIVAC Groupin innovatiivista vahvuutta

41

Tuemme tällä hetkellä lukuisia alueellisia järjestöjä ja yhteiskunnallisia yhdistyksiä


Mittaamme sekä välittömiä että välillisiä CO2-päästöjämme taataksemme avoimuuden oman liiketoiminta-alueemme ulkopuolella.


MULTIVAC kestävän kehityksen strategia

Olemme ryhtyneet merkittäviin toimiin yrityksemme sisällä kestävän kehityksen eteen – ihmisten ja maapallon hyväksi.

Visiomme

Kansainvälisesti aktiivisena yrityksenä pidämme itseämme vastuussa siitä, että edistämme asumiskelpoisen ympäristön säilyttämistä tuleville sukupolville - sekä sosiaalisesti että ekologisesti. Tavoitteenamme on vähentää ja poistaa negatiivisia ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksiamme. Panostamme yrityksemme vaikutuksiin – niin omassa liiketoiminnassamme kuin muuallakin. Pyrimme toimimaan johdonmukaisesti Agenda 2030 -ohjelman hengen mukaisesti ja antamaan myönteisen panoksen.

Meidän näkemys kestävästä kehityksestä

YK:n vuonna 2015 hyväksymissä kestävän kehityksen tavoitteissa (Agenda-2030) pyritään maailman tulevaisuuden kestävyyden säilyttämiseen. Ydinelementti on ihmisiä, planeettaa ja vaurautta koskeva toimintasuunnitelma. Kestävän kehityksen tavoitteet kohdistuvat politiikkaan, liike-toimintaan ja yhteiskuntaan. Me kaikki voimme olla tässä merkittävässä asemassa. 

Pakkausteollisuuden markkinajohtajana ymmärrämme selkeästi, mikä on  kestävä kehitys. Tavoitteenamme on suojella ympäristöä yrityksen menestyksen ja sosiaalisen vastuun myötävaikutuksella. Olemme vahvasti sitoutuneet näiden tavoitteiden saavuttamiseen.

Olemme yritys, jolla on 13 kansainvälistä toimipaikkaa ja tuhansia asiakkaita kaikkialla maailmassa ja meillä on merkittävä vaikutus toimia kestävän kehityksen puitteissa. Mikä tarkoittaa, että terve ympäristö ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovat yrityksemme taloudellisen vakauden ennakkoedellytyksiä.

Strategiamme

Ympäristön ja resurssien säilyttäminen on osa strategiaamme, yrityskulttuuriamme ja liiketoimintamme. Strateginen lähestymistapamme seuraa neljää tarkasti määriteltyä vaihetta:

Meidän kannaltamme "välttäminen" tarkoittaa jätteen välttämistä ja säästöpotentiaalien täyttä hyödyntämistä. Haluamme poistaa kokonaisen lisäarvoketjun negatiiviset ympäristö- ja yhteiskuntavaikutukset. Tässä keskitymme sekä energiasektoriin että tuotteidemme kehitykseen.

"Vähentäminen" ja tehokkuuden lisääminen. Vähennämme infrastruktuurimme energiankulutusta esimerkiksi lisäämällä itsetuotantoenergian osuutta. Kun kehitämme tuotteitamme, kulutamme myös vähemmän materiaalia ja resursseja.

Meille "kestävän varmuuden hankkiminen" tarkoittaa vastuullista resurssien hankintaa koko toimitusketjussa. Etsimme aina parhaita lähteitä, jotka sopivat yhteen tietoisuutemme ja kestävän kehityksen ymmärryksemme kanssa. Tämä koskee myös uusiutuvista energialähteistä saatavan energian hankintoja. Luotamme mieluummin läpinäkyvään ja alueelliseen yhteistyöhön.

Toiminnamme voi aiheuttaa väistämättömiä ympäristövaikutuksia. Pyrimme johdonmukaisesti vähentämään hiilijalanjälkeämme kuittaamalla päästömme kompensoimalla projekteja.
Neljä toimintamme kulmakiveä

Keskitymme ennen kaikkea niihin osa-alueisiin, joihin meillä on mahdollisimman suuri vaikutus.

 

1. Infrastruktuuri

Kestävää kehitystä ajatellen infrastruktuurimme jatkuvalla kehittämisellä on merkittävä rooli. Ilmastonmuutoksella on pitkän aikavälin vaikutus infrastruktuuriimme. MULTIVAC keskittyy rajoittamaan negatiivisia vaikutuksia ennakoimalla.  Näitä ovat mm.CO 2 -päästöjen vähentäminen, veden ja energian taloudellinen käyttö sekä jätteiden vähentäminen. Myös liikenteen vähentäminen on tässä keskeinen asia.

 

2. Tuotteet

MULTIVAC käsittely- ja pakkausratkaisut edistävät merkittävästi kestävää kehitystä. Ne suojaavat elintarvike-, lääke- ja kuluttajasektorilla kehitettyjä ja markkinoituja tuotteita. Säilyvyyden pidentämisvaikutuksen ansiosta hyvät pakkaukset merkitsevät vähemmän elintarvikkeiden hävikkiä. Kestävä kehitys alkaa tuotekehityksestä ja jatkuu tulevaisuuden tarpeisiin kehitetyillä koneillamme ja pakkauskonsepteillamme.

 

3. Yrityksen toimintaperiaatteet

Kestävä kehitys merkitsee meille vastuullista liiketoimintaa, joka vastaa kaikkia oikeudellisia käytäntöjä ja toimii läpi yrityksen. Kestävän kehityksen  yrityspolitiikan perusperiaatteemme ovat huolellisuus, läpinäkyvyys, arvojemme noudattaminen ja säännösten noudattaminen. Kansainvälisesti johtavana käsittely- ja pakkausratkaisujen valmistajana olemme avoimia uudelle tiedolle ja panostamme alan positiiviseen näkökantaan innovaatioidemme ja kestävän liiketoiminnamme kautta.

 

4. Sosiaalinen sitoumus

Me kannamme sosiaalista vastuuta. Tämä on linjassa kestävän liiketoiminnamme ja kaupallisen menestyksemme kanssa. Globaalisti toimivana yrityksenä haluamme antaa koko lisäarvoketjulle oman panoksemme yhteiskuntaan paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Tukemme ulottuu paikallisista päiväkodeista opetus-, urheilu- ja vapaa-ajan palveluihin sekä sosiaalitukihankkeeseen Ugandassa.


MULTIVAC on mukana 50 Climate Leaders Summit:ssa
Lataukset

CODE OF CONDUCT

Menettelysäännöt

Menettelysäännöissämme olemme määritelleet ja koonneet MULTIVAC-konsernin sisäiset standardit ja spesifikaatiot.

Koko
700 KB
Formaatti
pdf
Lataa

KESTÄVÄ KEHITYS

Eko Power Sertifikaatti

Ekovoiman ostaminen ainoastaan uusiutuvista energialähteistä

Koko
438 KB
Formaatti
pdf
Lataa

KESTÄVÄ KEHITYS

EcoVadisin sertifikaatti

EcoVadisin, kansainvälisesti tunnustetun kestävän kehityksen arviointeja tekevän luokituslaitoksen, myöntämä sertifikaatti.

Koko
86 KB
Formaatti
pdf
Lataa

KESTÄVÄ KEHITYS

Sertifikaatti - ISO 14001

Sertifikaatti edellä mainitun standardin mukaisen ympäristöjärjestelmän käyttöönotosta ja ylläpidosta.

Koko
404 KB
Formaatti
pdf
Lataa

KESTÄVÄ KEHITYS

Kestävän kehityksen raportti

Ensimmäinen Global Reporting Initiativen (GRI) standardeihin perustuva kestävän kehityksen raporttimme.

Koko
27 MB
Formaatti
pdf
Lataa

MULTIVAC yhteistyökumppanit ja yhdistykset

Teemme yhteistyötä useiden kumppaneidemme kanssa, jotka ovat yhtä sitoutuneita kestävään kehitykseen kuin mekin. Yhdessä pyrimme jättämään mahdollisimman pienen hiilijalanjäljen, jotta maailma säilyisi asumiskelpoisena myös tuleville sukupolville.OTA YHTEYTTÄ

Ota meihin yhteyttä!

Emme malta odottaa, että voimme kehittää sinulle parhaiten toimivan ratkaisun. Ota meihin yhteyttä, jotta löydämme yhdessä sinulle sopivan käsittely- ja pakkausratkaisun. Kuulemme sinusta mielellämme!LEHDISTÖ

Uutiset. Tiedot. Taustat.

Mitkä ovat mielenkiintoisimmat tämänhetkiset kehityskohteet käsittelyn ja pakkaamisen maailmassa? Kehitys, trendit ja haasteet – kaikki koottuna sinua varten. Pysy ajan tasalla!

TAPAHTUMAT

Tärkeimmät päivämäärät - Suomessa ja maailmalla

Suunnitteletko vierailua tuleville teollisuus alan messuille? Täältä löydät tiedon missä ne kaikki tapahtuvat.

LUPAUKSEMME

MULTIVAC PEAQ Performance -lupaus

Saavutetaan huippu yhdessä! Maksimoi tuottavuus ja minimoi käyttökustannukset PEAQ Performance -lupauksemme avulla. PEAQ tarkoittaa tuottavuutta, tehokkuutta, toiminnallisuutta ja laatua. Ota selvää, mitä se tarkoittaa sinulle.