Katsot tällä hetkellä sisältöä:

Finland / FI

Vaihda sijaintia

Nykyinen sijainti

Kestävät pakkausratkaisut

MULTIVAC auttaa sinua vastaamaan kierrätysvaatimuksiin sekä pakkausmateriaalin käytön vähentämisessäSustainable packaging solutions.


Materiaalit

Erilaisten materiaalikonseptien kautta valmistajat vastaavat kestävien pakkausratkaisujen kautta nykyisiin markkinavaatimuksiin.

MULTIVAC PaperBoard

Merkittävää on sellaisten pakkausten kehittäminen, jotka pohjautuvat nyt jo kierrätettäviin materiaaleihin. Esimerkiksi paperimassaan perustuvat pakkausratkaisut, koska paperin voi käytön jälkeen kierrättää. Vaikka materiaali hävitetään normaalin pakkausjätteen mukana eikä paperin mukana, on se havaittavissa nykyaikaisissa kierrätyslaitoksissa, jolloin sen lajittelu ja vastaavaan kiertoon ottaminen on mahdollista.

MULTIVACin PaperBoardiin kuuluu erilaisia ratkaisuja paperimassapohjaisten pakkausten valmistamiseen. Yhdessä johtavien valmistajien kanssa kehitetyt ja elintarvikkeiden sulku- ja suojavaatimukset täyttävät pakkausmateriaalit voidaan työstään vakiokoneilla. MAP- ja kutistekalvopakkausten valmistamiseen kuuluu valikoima ja ratkaisut alusta- ja tyhjiöpakkauskoneille. Samalla pakkauskoneet voidaan muokata yksilöllisesti asiakkaan tehovaatimuksia vastaaviksi.

Siten alustapakkauskoneilla voidaan työstää joko kartonkiyhdisteisiä alustoja tai kartongista leikattuja alustoja, joiden lajittelu onnistuu loppukäyttäjältä helposti. Paperimassapohjaisten pakkausten valmistamiseen vakuumipakkauskoneilla tarjoaa MULTIVAC kolme erilaista ratkaisua. Tyhjiökutistepakkausten valmistamiseen voidaan käyttää muovattavia paperiyhdisteitä, joita on saatavilla eri painoisina ja eri toimintokerroksilla. Lisäksi tyhjiökutistepakkauksiin voidaan kannattinmateriaalina käyttää kartonkiyhdisteitä rullalta. Molempien kannatinmateriaalien kierrättäminen onnistuu loppukäyttäjältä.Biopolymeerien käyttäminen

Kestävän kehityksen pakkausten kehittämisessä huomioidaan vaihtoehtona myös biopolymeeri. Biopolymeeri-termi kattaa kahdenlaiset materiaalit: polymeerit, jotka valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista, esim. PLA tai PHA. Nämä polymeerit ovat biohajoavia. Toisaalta näihin materiaaliluokkiin lasketaan myös polymeerit, jotka valmistetaan osin tai kokonaan uusiutuvista raaka-aineista, mutteivät kuitenkaan ole biohajoavia, esim. PET tai PE. 

Vakuumipakkausten valmistamiseeen uusiutuvista raaka-aineista valmistettuihin biopolymeereihin vaihtoehdoksi lasketaan nykytiedon mukaan termoplasti PLA. Sen heikkojen sulkuominaisuuksien sekä matalan iskulujuutensa vuoksi ovat tämän materiaalin käyttömahdollisuudet vakuumipakkauksissa rajalliset. Sitä käytetään usein ainoastaan hedelmien ja vihannesten kanssa. Biopolymeerien kokonaisvaltaisessa tarkastelussa taloudellisten seikkojen, esim. hinnan ja saatavuuden, lisäksi tulee tarkastella myös näiden materiaalien hyödynnettävyyttä käyttöikänsä lopussa. Puuttuvien kuluttajaselvitysten ja kokonaisvaltaisten järjestelmien puutteen vuoksi on vaikea esittää vielä näiden materiaalien täydellisen puhdasta lajittelua. Tämä voi aiheuttaa sen, että biohajoavia polymeerejä laitetaan tavallisten muovien sekaan teollisten kompostointilaitteiden sijaan.

PP- tai APET-materiaalit

Lisämahdollisuus on pakkausten kehittäminen ainoastaan yhdestä materiaalista, eli monomateriaalit. Nämä voidaan laittaa puhtaasti vastaavaan lajittelukiertoon. Tälle menetelmälle soveltuu nykyään erityisesti PP- (polypropyleeni) ja APET- (amorfinen polyeteenitereftalaatti) materiaalit.

Monomateriaalien käyttö elintarvikkeiden pakkaamisessa tulee ottaa huomioon sulkuominaisuuksien muutos suhteessa tähänastisiin yhdistemateriaaleihin sekä vaikutukset pakattavaan tuotteeseen. Lisäksi on huomioitava toimintokerrosten, esim. saumauskerrosten puuttuminen, mikä muuttaa materiaalin työstömahdollisuuksia. Tämä tarkoittaa, että työstöparametrit on sovitettava materiaaleihin.

PP - polypropyleeni

PP-kalvo on yleisesti käytettävä pakkausten vakiomuovi. Materiaalin piirteitä on hyvät sulkuominaisuudet, lämmönkestävyys ja tasaisuus. Kaikista vakiomuoveista PP:n tiheys on alhaisin. PP-pakkaukset ovat siis kevyempiä kuin muut materiaalit, joka on tärkeää kestävässä kehityksessä ja ympäristönsuojelussa. Tämän materiaalin työstäminen syvävetopakkauskoneessa on kuitenkin vaativampaa kuin muiden muovien.

APET - polyeteenitereftalaatti

Erittäin ohut APET vakuuttaa sulkuominaisuuksillaan vesihöyryn ja kaasun kohdalla. Se kestää öljyjä ja rasvoja ja sitä voi käyttää –40 °C ja +70 °C lämpötiloissa. Nykyään tuoretuotteiden pakkaamisessa käytetään APET-alustoja sekä muita monomateriaaleja yhdistemateriaalien sijaan. Turvallinen pakkaustulos syntyy tässä kansikalvoilla, joissa on ohuet saumausaineet, esim. saumauslakka.

Pakkaussuunnittelu

Materiaalin säästöä optimoidulla suunnittelulla.

Jokainen pakkaus tulee aina sovittaa tuotteeseen kokonsa ja muotonsa perusteella. MULTIVACin formaatinvaihtomahdollisuudet sallivat formaattien nopean ja yksilöllisen sovittamisen tarvittavaan pakkauskokoon. Näin vältetään ylipakkaamista pienimmillä tuotteilla ja säästetään pakkausmateriaalia.

Lämpömuovauspakkauksissa pakkausmateriaalin määrää voidaan vähentää käyttämällä ohuempia kalvoja. Käyttöön voidaan ottaa materiaaleja, joissa alhaisesta paksuudesta huolimatta on samat sulkuominaisuudet jolloin tuotesuoja on sama kuin paksummilla materiaaleilla. Soveltuvan pakkaussuunnittelun ansiosta saavutetaan samanlainen kestävyys ja pakkausten toiminnallisuus kuin paksumpien materiaalien työstössä. Tämä tapahtuu mm. käyttämällä tasapainottavia kannattimia pakkausten sivuseinämillä sekä mukautettavaa muovausta nurkissa ja pakkauksen pohjassa. 

Lisäseikkana muovausprosessi vakuumipakkaamisen aikana. Vaihtoehtoisten muovausmenetelmien käyttäminen mahdollistaa materiaalin optimoinnin muovaustyökalussa, jolloin taas ohuemmat materiaalit voidaan työstää pakkauksiin ilman tuotesuojan kärsimistä. Tässä voidaan käyttää vaikka niin kutsuttua mäntämuovausta tai räjähtävää muovausta. Räjähtävä muokkaus luo paineen nopeammin syvävetotyökaluun, jolloin muovautuvuus on parempaa, koska kalvomateriaali jakautuu tasaisemmin ja nopeammin kuin vakiomuovausjärjestelmällä. Räjähtävän muovauksen ja mäntämuovauksen yhdistelmä tehostaa positiivista vaikutusta - muovauslaatu pysyy tasaisena, mutta voidaan käyttää jopa 20 % ohuempia kalvoja.

Tyhjiökutistepakkausten valmistamisessa käytetään materiaaleja, joissa on optimaaliset sulkuominaisuudet materiaalin ohuudesta huolimatta, jolloin pakkauksen säilyvyys on myös varmistettu. Kutistekalvon ja paperimassasta valmistettujen perusmateriaalien yhdistelmässä suurin osa pakkauksesta on kierrätettävissä, kunhan PE-saumauskerros lajitellaan erilleen paperimassasta.

Tarkastellaan tätä taitettavaa pakkausta - sitä voidaan käyttää vaikka leikkelemakkaroiden tai juuston pakkaamiseen houkuttavana vaihtoehtona nykyisille vakuumipakkauksille. Tilaa tarvitaan huomattavasti vähemmän. Toinen mahdollisuus pakkausmateriaalin vähentämiselle on vaahdotettujen materiaalien käyttäminen, joiden alhaisempi tiheys mahdollistaa muovin käytön vähentämisen. Saatavilla on nykyään mekaanisesti vaahdotettuja APET-kalvoja, joiden pintapaino on noin 25 prosenttia tiiviisiin kalvoihin verrattuna.

Työstötekniikat

Pakkausmateriaalin kulutus vähenee innovatiivisten työstötekniikoiden ansiosta

Kalvonjäännösten vähentäminen

Tyhjiöpakkausprosessissa sivurainat takaavat vakuumikalvon sekä valmiin ja täytetyn pakkauksen tarkan ohjauksen niiden lajitteluun saakka prosessin lopussa. Laadun ja vähimmäistehon varmistamiseksi tulee käyttää mahdollisimman kapeitasivurainoja, jotka varmistavat myös imuhalkaisijoiden yhdenmukaisuuden saumaustyökalussa ja sitä kautta mahdollisimmat lyhyet vakumointi- ja kaasutusajat.
Vakuumipakkauskoneen RX 4.0 uuden työkalusukupolven, X-tools, vuoksi vakuumikalvojen ohjaamiseen tarvittavat sivurainat voidaan kaventaa 19,5 mm:stä 15 mm:iin ilman vaikutusta pakkausprosessin tehoon.


Kalvopinnan vähentäminen

Sulkusauman paksuus syvävetokoneilla on yleensä 5 mm. Kun tämä alenee 3 mm:iin, säästetään pakkausten valmistamiseen välttämätöntä kalvopintaa. Innovatiiviset työkalut takaavat laadukkaan sulkusauman. 

Saumauslaipan leveyden vähentäminen koneen kulkusuunnassa saadaan aikaan saumaus- ja leikkausasemien servomotorisilla siirtoyksiköillä. 

Suurempisäteisten pakkausten valmistamiseen tarvitaan rainastanssit. Sen vuoksi vakiotyökalukonfiguraatiossa on pakkausten välillä koneen kulkusuuntaan 5 mm:n levyiset puolat. 

Puolien leveyden kanventamista varten koneen kulkusuuntaa vastaan voidaan käyttää segmentoitua leikkaustyökalua, jolloin puolan leveyttä voidaan kaventaa 3 mm:iin. Toinen materiaalin kulutuksen optimointikeino sadaan aikaan segmentoidun leikkaustyökalun ja yllä mainitun teknologian yhdistelmällä. Nämäkin tarvittavat investoinnit voidaan kuollettaa nopeasti materiaalin säästön kautta.

Ääriviivapakkausten valmistamiseen löytyy MULTIVACilta innovatiivisia leikkaustyökaluja, joilla on mahdollista leikata jätteettömästi, esim. muoto- ja ääriviivaleikkaaja BAS 20, jolla leikatessa jätemäärä on huomattavan matala. Lisäksi kokonaisleikkaustyökalut mahdollistavat ääriviivapakkaamisessa syntyvän stanssiritilän puolittamisen.

Ota yhteyttä

Ota meihin yhteyttä!

Emme malta odottaa, että voimme kehittää sinulle parhaiten toimivan ratkaisun. Ota meihin yhteyttä, jotta löydämme yhdessä sinulle sopivan käsittely- ja pakkausratkaisun. Kuulemme sinusta mielellämme!

Lehdistö

Uutiset. Tiedot. Taustat.

Mitkä ovat mielenkiintoisimmat tämänhetkiset kehityskohteet käsittelyn ja pakkaamisen maailmassa? Kehitys, trendit ja haasteet – kaikki koottuna sinua varten. Pysy ajan tasalla!

Tapahtumat

Tärkeimmät päivämäärät - Suomessa ja maailmalla

Suunnitteletko vierailua tuleville teollisuus alan messuille? Täältä löydät tiedon missä ne kaikki tapahtuvat.

Lupauksemme

MULTIVAC PEAQ Performance -lupaus

Saavutetaan huippu yhdessä! Maksimoi tuottavuus ja minimoi käyttökustannukset PEAQ Performance -lupauksemme avulla. PEAQ tarkoittaa tuottavuutta, tehokkuutta, toiminnallisuutta ja laatua. Ota selvää, mitä se tarkoittaa sinulle.