Sie sehen derzeit Inhalte für:

Turkey / TR

Standort ändern

Aktueller Standort

Sürdürülebilir paketleme çözümleri

MULTIVAC ile geri dönüştürülebilirlik ve ambalaj malzemesi tüketimindeki düşüş taleplerini karşılayabilirsinizSürdürülebilir paketleme çözümleri.


Malzemeler

Üreticiler, farklı malzeme konseptleri kullanarak, sürdürülebilir paketleme çözümleriyle ilgili mevcut pazar taleplerinin karşılanmasında önemli bir katkı sağlayabilir.

MULTIVAC PaperBoard

Çok umut verici bir yaklaşım; kapalı geri dönüşüm döngülerinin mevcut olduğu malzemelere dayalı paket konseptleri geliştirmektir. Bunun bir örneği, kâğıt lif kullanıldıktan sonra mevcut geri dönüşüm döngüsüne geri beslenebildiği için kâğıt lif bazlı paketleme çözümleridir. Malzeme, geri dönüşüm kutusundan ziyade normal ambalaj atıklarına atılsa bile, günümüzün modern geri dönüşüm merkezlerinde tespit edilebiliyor ve uygun geri dönüşüm döngüsüne besleniyor.

PaperBoard ile MULTIVAC, kağıt lifi bazlı malzemelerden yapılmış paketlerin üretimi için çeşitli çözümler sunar. Önde gelen üreticilerle birlikte geliştirilen paketleme malzemeleri, standart makinelerde çalıştırılabilir; bariyer özellikleri ve koruyucu fonksiyonlar açısından gıda endüstrisinin gereksinimlerini karşılayabilir. PaperBoard serisi, termoform paketleme ve hazır tabak kapatma makinelerinde, MAP veya skin paketleri üretmek için çözümler içerir. Her iki paketleme makinesi türü, müşterilerin özel performans gereksinimlerini karşılamak için ayrı ayrı tasarlanabilir.

Hazır tabak kapatma makinelerinde; tüketici tarafından kullandıktan sonra bileşenlerine ayrıştırılabilecek; hazır tabak, önceden kesilmiş karton veya karton kompozitlerden tabakları çalıştırmak mümkündür. MULTIVAC, termoform paketleme makinelerinde kağıt lif bazlı paketler üretmek için üç farklı çözüm sunar. Vakumlu skin paketlerinin üretildiği yerlerde, çeşitli gramajlarda ve farklı fonksiyonel katmanlarda mevcut olan formlanabilir kağıt bazlı kompozitler kullanılabilir. Karton hazır tabak kompozitler, ayrıca vakumlu skin paketler için taşıyıcı malzemeler olarak da kullanılabilir. Her iki taşıyıcı malzeme tipi de kullanımdan sonra tüketici tarafından bileşenlerine ayrılabilir.

Buna ek olarak, termoform paketleme makinelerinde tekli kartondan yapılan, karton düz hazır tabak çalıştırmak için bir makine konsepti de geliştirdik. Formlama kalıbına uygun bir plastik yapıştırma katmanı uygulanır ve bu da uygun skin filminin yapıştırılmasını sağlar. Bu konsept aynı zamanda tüketicinin, paketleme malzemelerini bileşenlerine ayırmasını sağlar.Biyopolimerlerin kullanılması

Sürdürülebilir paketleme malzemelerinin geliştirilmesine gelince, biyopolimerler de alternatif olarak değerlendirilmektedir. “Biyopolimerler” terimi iki malzeme sınıfından oluşur: ilk önce PLA veya PHA gibi yenilenebilir hammaddelerden üretilen polimerler. Bu polimerler biyolojik olarak doğada parçalanabilir. İkinci malzeme sınıfı, tamamen veya kısmen yenilenebilir kaynaklardan üretilebilen, ancak biyolojik olarak doğada parçalanamayan, PET veya PE gibi polimerleri içerir.

Mevcut bilgilere dayanarak, termoplastik PLA; yenilenebilir kaynaklı biyopolimerlerden yapılmış termoform paketler üretilmesindeki en pratik alternatiftir. Ancak, bariyer özelliklerinin sınırlı ve darbeye dayanıklılık yeteneğinin düşük olması nedeniyle bu malzemeden üretilen termoform paketler için uygulamalar sınırlıdır. Bu malzemeden üretilen paketler, taze meyve ve sebze sektörlerinde sıklıkla kullanılır. Biyopolimerlerin bütünsel bir şekilde değerlendirilmesi için, sadece fiyat ve bulunabilirlik gibi ekonomik yönleri değil, aynı zamanda bu malzemelerin kullanım ömrü sonunda geri dönüştürülebilirliklerinin de göz önünde bulundurulması önemlidir. Bu malzemeler hakkında yeterli tüketici eğitimi olmaması ve entegre yok etme sistemlerinin bulunmaması durumunda, bu malzemeleri bileşenlerine tamamen ayırmak henüz pratik değildir. Bu, biyolojik olarak doğada çözünebilen polimerlerin, endüstriyel gübreleştirme tesisleri yerine geleneksel plastikler için geri dönüşüm akışına beslendiği durumlara yol açabilir.

PP veya APET'ten yapılmış malzemeler

Başka bir yaklaşım, sadece bir malzemeden, yani mono malzemelerden oluşan paketlerin geliştirilmesidir. Bu malzemeler, daha sonra belirli bir kapalı döngü sistemine geri beslenebilir. Bugünün bakış açısına göre, bu çözüm için ana adaylar PP (polipropilen) ve APET'dir (amorf polietilen tereftalat).

Gıda ürünlerini paketlemek için tekli malzemeler kullanıldığında, daha önce kullanılmış olan kompozit malzemelerle karşılaştırıldığında; bariyer özelliklerinde meydana gelen değişimin ve bunun paketlenmiş ürün üzerindeki etkilerinin dikkate alınması önemlidir. Yapıştırma katmanı gibi fonksiyonel katmanlardaki bir azalmanın, malzemelerin işlenme parametre aralığını değiştirebileceği de belirtilmelidir. Bu, makinedeki çalışma parametrelerinin ayarlanması gerektiği anlamına gelir.

PP - Polipropilen

PP film, paketler için sıklıkla kullanılan standart bir plastik malzemedir. Malzeme, iyi bariyer özellikleri, ısı direnci ve kararlılığı ile karakterize edilir. PP aynı zamanda tüm standart plastikler içerisinde en düşük yoğunluğa sahiptir. Bu nedenle PP'den yapılan paketler, diğer malzemelerden yapılan paketlere göre daha düşük bir ağırlığa sahiptir. Bu da sürdürülebilirlik ve çevrenin korunması açısından önemli bir husustur. Bununla birlikte, bu malzemeyi termoform paketleme makinelerinde işlemek, diğer plastik malzemelere göre daha zordur.

APET - Polietilenteraftalat

Oldukça şeffaf olan APET malzemesi, aynı zamanda çok iyi su buharı ve gaz bariyer özellikleri bakımından etkileyicidir. Yağlara ve grese karşı dayanıklıdır ve -40° C ile +70° C arasındaki sıcaklık aralıklarında kullanılabilir. Halihazırda APET ve diğer mono-tekli malzemelerden yapılmış paketler ve hazır tabaklar, taze ürünlerin paketlenmesi için kompozit malzemeler yerine zaten kullanılıyor. Güvenilir paketleme sonuçları elde etmek için, yapıştırma boyası gibi ince bir yapıştırma maddesi olan kapak filmleri kullanılır.

Paket tasarımları

Yenilikçi paketleme konseptleri ve yeni paketleme şekilleri kullanılarak paketleme malzemesi hacimleri azaltılabilir ve plastik atıklar engellenebilir.

Her paketin şekli ve büyüklüğü, temel olarak, belirli bir ürün için mümkün olduğunca ideal şekilde eşleştirilmelidir. MULTIVAC'ın format değişikliği konseptleri, ihtiyaç olan format ile gerçekten gerekli olan paket boyutununun eşleştirilmesini hızlı ve kolay hale getirir. Bu, daha küçük ürünlerle aşırı paketlemeden kaçınılmasını ve böylece paketleme malzemesinden tasarruf edilmesini sağlar.

Paketleme malzemesinin hacmi, ısı ile şekillendirilebilir(termoform) daha ince filmler kullanılarak da azaltılabilir. Düşük kalınlıklarına rağmen karşılaştırılabilir bariyer özelliklerine sahip malzemeler kullanılabilir ve bunlar daha kalın malzemelerle aynı ürün korumasını sağlar. Uygun bir paket tasarımı kullanılarak, tıpkı daha kalın malzemelerle yapılan işlemede olduğu gibi aynı sertlik ve paket işlevselliği elde edilebilir. Bu tasarım özellikleri, paketin yan duvarlarında dengeleyici olukların kullanılmasının yanı sıra köşeler ve paket tabanındaki şeklin değiştirilmesini içerir.

Başka bir özellik, termoform paketleme sırasında kullanılan formlandırma işlemidir. Alternatif formlama yöntemleri kullanılarak, formlama kalıbındaki malzeme akışı optimize edilebilir. Bu da daha ince malzemelerin, ürünün korunmasından ödün verilmeden kullanılabileceği anlamına gelir. Burada örneğin, plug assist-maçalı veya explosive-patlamalı formlama yöntemleri kullanılır. Patlamalı formlamada, film materyali standart bir formlama sisteminden daha hızlı ve eşit bir şekilde dağıtıldığından, formlama kalıbında hızlı basınç oluşturulması ile daha iyi bir formlama elde edilebilir. Patlamalı formlamanın, maça yardımı ile kombine edilmesiyle, bu pozitif etki daha da yükseltilebilir. Böylece aynı formlama kalitesi korunurken yüzde 20'ye kadar daha ince filmler kullanılabilir.

Bu paketlerde kullanılan malzemeler ince olmasına rağmen vakumlu skin paketler, optimum bariyer özelliklerine sahiptir. Bu, optimum raf ömrü sağlamanın yanı sıra paketleme hacmini de düşürür. Skin film, kağıt liften yapılmış bir taşıyıcı malzeme ile birlikte kullanılırsa; PE yapıştırma katmanı karton taşıyıcıdan ayrıldıktan sonra, paketin büyük bir kısmı geri dönüşüm zincirine verilebilir.

Örneğin dilimlenmiş sucuk veya peynir gibi ürünler paketlendiğinde, sert filmden yapılan geleneksel termoform paketlere karşı çekici bir alternatif olabilir. Ayrıca önemli ölçüde daha az bir ambalaj tüketimine sahiptir. Ambalaj malzemesinin azaltılması için bir başka olasılık ise düşük yoğunluklarından dolayı çok daha az bir plastik kullanımına sahip olan köpüklü materyallerin kullanılmasıdır. Bugün mekanik olarak köpürtülmüş APET filmler mevcuttur. Bunlar kompakt filmlerin yalnızca yüzde 25'ine kadar bir ağırlığa sahiptir.

Makine teknolojisi

Yenilikçi makine teknolojisi kullanılarak ambalaj malzemesi azaltılabilir.

Film atığının azaltılması

Termoform işlemindeki kenar şeritleri, termoform filmin makine boyunca doğru şekilde yönlendirilmesi ile dolum yapılmış ve tamamlanmış paketlerin işlemin sonuna kadar desteklenmesini sağlar. Yüksek seviyede performans ve paket kalitesinin elde edilmesini sağlamak için, kenar şeritlerinin minimum genişliğe sahip olması gerekir. Bu nedenle yapıştırma kalıbındaki tahliye kesitleri, minimum tahliye ve gazlama zamanlarını garanti edecek bir büyüklüğe sahiptir.
RX 4.0 termoform paketleme makinesi için yeni X-tools kalıp jenerasyonu ile termoform filmin makineye yönlendirilmesi için gereken yan şeritler, paketleme işleminden ödün vermeden 19,5 mm'den 15 mm'ye düşürebilir.


Film yüzeyinin azaltılması

Termoform paketler için yapıştırma dikiş genişliği genellikle 5 mm'dir. Bunu 3 mm'ye düşürerek, paketi üretmek için gereken film yüzeyinde önemli miktarda malzeme tasarrufu sağlanabilir. Yenilikçi kalıplar, maksimum yapıştırma dikiş kalitesi elde edilmesini sağlar.

Yapıştırma flanşlarının genişliğinin, yapıştırma ve kesme istasyonları için servo motorlarla çalışan kaydırma üniteleri kullanılarak, makine çalışma yönünde daha da azaltılması da mümkündür.

Daha büyük yarıçaplı paketler üretilirken, bir strip punch-şerit çıkartma delgeci kullanılması kaçınılmazdır. Bu nedenle, standart strip punch-şerit çıkartma delgeci için, makinenin çalışma yönüne dik açıda 5 mm'lik bir şerit öngörülmüştür.

Bununla birlikte, bu şerit genişliğini 3 mm'ye indirmek için bölümlenmiş segmentli bir kesim takımı kullanılabilir. Segmentli kesim takımını yukarıda belirtilen diğer teknolojiyle birleştirerek, malzeme tüketimini daha da optimize etmek mümkündür; bunun için gereken yatırımlar da elde edilen malzeme tasarrufu sayesinde hızlı bir şekilde amorti edilebilir.

MULTIVAC, şekilli kontura sahip paketlerin üretimi için, atığın kayda değer şekilde azaltıldığı BAS 20 şekil ve kenar kesici gibi kesim sistemlerinin yanı sıra, paketlerin neredeyse hiç atıksız kesilmesini sağlayan yenilikçi kesim takımları sunuyor. MULTIVAC'ın komple kesim takımları, şekilli paketlerin üretiminde oluşan zımba kafesi miktarının, büyük oranda yarıya düşürülmesine katkıda bulunur.

ILETİŞİM

Tek yapmamız gereken sizinle iletişime geçin!

Sizin için en uygun çözümü bulmak için sabırsızlanıyoruz. Bizimle iletişime geçin, en iyi işleme veya paketleme çözümünüzü bulabiliriz. Sizlerden haber almaktan mutluluk duyarız!

BASIN

Haberler. Gerçekler Arka plan.

İşleme ve paketleme dünyasındaki en ilginç güncel gelişmeler nelerdir? Geliştirmeler, trendler ve zorluklar - tamamı sizin için bir araya toplanmıştır. Her zaman bilgili tutun!

OLAY

Anahtar tarihler - ulusal ve uluslararası

Yaklaşmakta olan sektör fuarlarına ziyaretler planlıyor musunuz? Al, ne zaman ve nerede olduklarını anlarsın.

SÖZÜMÜZÜ

The MULTIVAC PEAQ Promise

Zirveye hep birlikte erişelim! PEAQ Promise ile üretkenliğinizi en üst düzeye çıkarın ve yaşam döngüsü maliyetlerinizi en aza indirin. PEAQ verimlilik, verimlilik, bulunabilirlik ve kalite anlamına gelir. İçine ne olduğunu öğren.