Du tittar på innehåll för:

Sweden / SV

Ändra plats

Nuvarande plats

Hållbarhet

Vi tar vårt ansvar på största allvar

MULTIVAC står för teknik, effektivitet, tillförlitlighet och kvalitet. Vårt engagemang för människors och miljöns välbefinnande är djupt och formar både hur vi tänker och vårt agerande. När det gäller hållbarhet vill vi alltid kunna erbjuda våra kunder utmärkta produkter.Detta har MULTIVAC uppnått!

16

,5 %

Vår andel av egengenererade energilösningar i Wolfertschwenden

100

%

Vår andel av certifierad miljökraft på platser i Tyskland och Österrike

72

,8 %

Våra CO2-besparingar (Scope 1 och 2) 2022 jämfört med 2020 vid anläggningen i Wolfertschwenden

14

, 4 timmar

i internutbildning i genomsnitt per anställd 2022 vid anläggningar i Tyskland

102

Patentansökningar 2023 avspeglar MULTIVAC-koncernens innovativa styrka

41

Vi stöder för närvarande ett stort antal regionala organisationer och sociala verksamheter.


För att garantera transparensen utanför vårt eget affärsområde mäter vi både våra direkta och indirekta CO2-utsläpp.


MULTIVACs hållbarhetsstrategi

Vi tar viktiga steg för att agera hållbart i vårt företag – till nytta för både människor och vår planet.

Vår vision

Som ett internationellt aktivt företag ser vi oss som ansvariga för att bidra till en god miljö för framtida generationer - både socialt och ekologiskt. Vårt mål är att minska och eliminera vår negativa miljöpåverkan och sociala påverkan. Vi lägger stor vikt vid att vår verksamhet påverkas positivt av vårt hållbarhetsarbete. Vi vill agera konsekvent i Agenda 2030-anda och bidra på ett positivt sätt.

Vår tolkning av hållbarhet

De globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030) som antogs av FN 2015, strävar efter en framtidssäker värld. En central faktor är handlingsplanen för människor, vår planet och vårt välstånd. Hållbarhetsmålen riktar sig mot politik, näringslivet och samhället i stort. Var och en av oss kan ge ett betydande bidrag till detta.

Som ett marknadsledande företag inom förpackningsbranschen har vi en klar förståelse för vad hållbarhet innebär. Vårt mål är att förena miljöskydd, framgång och socialt ansvar. Vi är fast beslutna att nå dessa mål.

Som ett företag med 13 internationella produktionsanläggningar och tusentals kunder över hela världen har vi ett stort inflytande inom ramen för hållbar utveckling. En sund miljö och social rättvisa är också förutsättningar för ekonomisk stabilitet i vårt företag.

Vår strategi

Vårt arbete med att bevara miljön och våra resurser har djupa rötter i vårt strategiarbete, vår företagskultur och i hela vår affärsverksamhet. Vår strategi följer fyra tydligt definierade steg:

För oss innebär "undvika" att man undviker avfall och att till fullo utnyttja potentialen för besparingar. Vi strävar efter att undvika negativ påverkan på miljön och samhället längs hela mervärdeskedjan. Här satsar vi både på energisektorn och på utvecklingen av våra produkter.

Vi likställer reducer med effektivitetsökning. Vi minskar energiförbrukningen i vår infrastruktur, till exempel genom att öka andelen självgenererande energi. Vid utvecklingen av våra produkter minskar vi dessutom resurs- och materialförbrukningarna.

Vi menar att "upphandla hållbart" innebär ansvarsfull resursanskaffning längs hela försörjningskedjan. Vi söker alltid de bästa källor som passar vår medvetenhet om och förståelse för hållbarhet. Detta gäller också i största möjliga utsträckning upphandling av energi från förnybar energi. Vi förlitar oss hellre på öppet och regionalt samarbete.

På grund av vår affärsverksamhet kan vi undvika vissa negativa effekter på miljön. Vi strävar konsekvent efter att minska vårt koldioxidavtryck genom att kompensera våra utsläpp genom att kompensera projekt.
Våra fyra verksamhetsområden

Vårt fokus ligger inom ramen för områden där vi har största inflytande.

 

1. Infrastruktur

Hållbarhet speglar den pågående utvecklingen där vår infrastruktur spelar en viktig roll. Klimatförändringarna kommer att ha en långsiktig inverkan på vår infrastruktur. MULTIVAC satsar på att omsorgsfullt begränsa eventuella negativa konsekvenser. Dessa inkluderar minskade koldioxidutsläpp, ekonomisk användning av vatten och energi och minimering av avfall. Minskad trafik är också en viktig aspekt.

 

2. Produkter

MULTIVAC process- och förpackningslösningar bidrar väsentligt till en hållbar utveckling. De skyddar produkter för livsmedels-, medicin- och konsumentsektorn. Med längre hållbarhet i fokus bidrar bra förpackningar till att livsmedelssvinnet minskar. Hållbarhet börjar i produktutvecklingen och fortsätter i våra framåtblickande maskiner och förpackningskoncept.

 

3. Företagspolicy

För oss innebär hållbarhet ett ansvarsfullt arbete som sker i enlighet med all praxis och som genomsyrar hela företaget. Våra grundläggande principer för en hållbar företagspolicy är omsorg, transparens, att värna att vår värdegrund och våra regelverk efterföljs. Som en internationellt ledande tillverkare av process- och förpackningslösningar är vi mycket öppna för ny kunskap och bidrar med våra innovationer och våra hållbara affärer till ett positivt perspektiv i branschen.

 

4. Socialt engagemang

Vi tar ett socialt ansvar. Det ligger i linje med vår hållbara affärsverksamhet och affärsmässiga framgång. Som ett globalt driftansvarigt företag vill vi bidra till samhället på lokal, nationell och internationell nivå, genom hela mervärdekedjan. Vårt fokus sträcker sig från stöd till lokala förskolor, utbildnings-, sport- och nöjesanläggningar till ett socialt stödprojekt i Uganda.


MULTIVAC är en av 50 klimatledare
Nedladdningar

CODE OF CONDUCT

Förhållningsregler

I vår code of conduct har vi definierat och sammanställt MULTIVAC-koncernens interna standarder och specifikationer.

Storlek
700 KB
Format
pdf
Hämta

SUSTAINABILITY

Eco effektcertifikat

Inköp av energi endast från anläggningar för förnybar energi

Storlek
438 KB
Format
pdf
Hämta

SUSTAINABILITY

Certifikat från EcoVadis

Certifikat från EcoVadis, ett internationellt erkänt kreditvärderingsinstitut för hållbarhetsbedömningar.

Storlek
86 KB
Format
pdf
Hämta

SUSTAINABILITY

Certifikat - ISO 14001

Certifiering för införande och underhåll av ett miljöledningssystem i enlighet med ovanstående standard.

Storlek
404 KB
Format
pdf
Hämta

SUSTAINABILITY

Hållbarhetsredovisning

Vår första hållbarhetsredovisning baserad på standarderna från Global Reporting Initiative (GRI).

Storlek
27 MB
Format
pdf
Hämta

MULTIVAC partner och samarbeten

Vi arbetar med flera partners som är lika engagerade i hållbarhet som vi är. Tillsammans arbetar vi för minsta möjliga koldioxidavtryck. Att säkerställa en välmående värld för framtida generationer.KONTAKTA

Du behöver bara kontakta oss!

Vi väntar med att ta fram en lösning som fungerar bäst för dig. Kontakta oss för att tillsammans ta fram den bästa lösningen för bearbetning eller förpackning. Välkommen att höra av dig!PRESS

Nyheter. Fakta. Bakgrund.

Intressant utveckling inom process- och förpackningsvärlden? Utveckling, trender och utmaningar – här har vi samlat allt!  Håll dig informerad!

HÄNDELSER

Viktiga datum - nationella och internationella

Planerar du att besöka någon av de kommande branschmässorna? Här får du veta när och var de äger rum.

VÅRT LÖFTE

MULTIVAC PEAQ-löftet

Låt oss nå toppen tillsammans! Maximera din produktivitet och minimera din produkts livscykelkostnader - med vårt PEAQ-Löfte. PEAQ står för produktivitet, effektivitet, tillgänglighet och kvalitet. Ta reda på mer!