Du tittar på innehåll för:

Sweden / SV

Ändra plats

Nuvarande plats

Nå toppen tillsammans!

Detta är mer än ett lättvindigt löfte! För att nå dina mål och genomföra dina strategier, behöver du stödjande partnerskap som levererar mer än bara maskiner och linjekompetens. Med MULTIVAC PEAQ Promise hjälper vi dig att optimera produktiviteten med våra produkter, vår kompetens och våra tjänster – hållbart, kontinuerligt och för din produktionsanläggnings hela livscykel.

I över 60 år har kunder från hela världen förlitat sig på utmärkta produkter och tjänster från MULTIVAC. Varför kommer våra kunder tillbaka till oss?

MULTIVACs kunder vet att den långsiktiga produktiviteten hos varje enskild maskin och lösning alltid har stått i fokus för vårt företag. Naturligtvis är investeringskostnaderna en väsentlig faktor vid alla inköpsbeslut, men på lång sikt är optimal produktivitet nyckeln till en tillförlitlig, effektiv och ekonomisk produktion.

PEAQ för Productivity (produktivitet), Efficiency (effektivitet), Availability (tillgänglighet) och Quality (kvalitet). Vi stöder dig som en nära partner under din MULTIVAC-lösnings hela livslängd.

Ett optimalt förhållande mellan insats och utfall

Produktivitet

Produktiviteten är det optimala förhållandet mellan kapacitet och insats. Ett nyckeltal för produktionen är "Overall Equipment Effectiveness" (OEE), som jämförs med de totala kostnaderna (TCO = total ägandekostnad).

Det spelar ingen roll om det gäller störst flexibilitet, snabbaste verktygsbytena eller maximalt antal produkter vid optimal tillgänglighet – det som verkligen räknas är produktiviteten i din anläggning!

Fördelarna med MULTIVACs lösningar är välkända. Kapacitetsoptimerade linjer med många avancerade funktioner för maximal produktivitet, i kombination med vårt beprövade och tillförlitliga sortiment, bidrar till att du alltid ligger steget före konkurrenterna. Med innovationer som Smart Services eller MULTIVAC Line Control kan vi erbjuda produktionstrygghet både idag och imorgon.

Hög lönsamhet och ekonomisk drift

Effektivitet

Förutom själva anskaffningskostnaden uppstår många kostnader under  process- och förpackningsmaskinens eller förpackningslinjens livscykel, som tillsammans avgör den egentliga totala kostnaden för utrustningen.

Den totala kostnaden inkluderar även alla övriga driftskostnader så som material, personal, drift, underhåll, energi och avfallshantering.

Din anläggnings värde överenstämmer med förhållandet mellan total ägandekostnad (TCO) och total kapacitet (OEE) över tid. Alla faktorer bidrar på ett avgörande sätt till att maximera effektiviteten hos din anläggning.

Maximal produktionstid

Tillgänglighet

Optimerad tillgänglighet är en avgörande faktor för att uppnå maximal produktivitet i din process- och förpackningsutrustning. Maskinen eller linjelösningarna måste alltså arbeta vid sin optimala driftpunkt för att uppnå maximal drifttid.

Därför måste alla faktorer anpassas i perfekt samspel med varandra. Allt från lämplig utrustning och noggrant utbildad personal, till stöd för kontinuerlig optimering av produktionsprocessen i den dagliga driften och via regelbundet förebyggande linjeunderhåll - du kan lita på oss från A till Ö!

MULTIVAC system kan förses med artificiell intelligens (MULTIVAC Line Control, Smart Services) och sensorsystem som hjälper användarna att effektivt ta fram produktionsprocesser och identifiera kapacitetspotentialen samt optimera alla arbetssteg i processen.

Vårt omfattande tjänsteutbud (MULTIVAC Customer Care) säkerställer dessutom en hög och snabb tillgänglighet i din produktionsanläggning.

Hög kvalitet och tillförlitlig process ger de bästa produkt- och förpackningsresultaten

Kvalitet

Högsta kvalitet och nöjda kunder är fokus i allt vi gör. För MULTIVAC innebär kvalitet att vi lyssnar noga på marknaden och våra kunders krav och behov. Dessa krav måste vi uppfylla, inte bara för våra produkter, utan inom alla områden av vår affärsmässiga verksamhet.

Våra högkvalitativa och tillförlitliga produkter och tjänster är perfekt anpassade efter dina behov och börjar med maskinrådgivning om tillverkning, bearbetning och kvalitet och slutförpackning.

Oberoende av de höga kvalitetskrav som vi sätter för oss själva, erhåller vi regelbundet certifiering enligt DIN EN ISO 9001:2015.

Nedladdningar 

Broschyr: PEAQ löfte

Läs mer om PEAQ – produktivitet, effektivitet, tillgänglighet och kvalitet med MULTIVAC.

Storlek
4 MB
Format
pdf
Hämta

Framgångssaga

Ter Beke uses digital solutions from MULTIVAC

The Belgian food company, Ter Beke, counts on digitalization – and on MULTIVAC – in its factory in Veurne. Thanks to MULTIVAC’s digital services, it has been possible to optimize the complex packaging processes for the different sausage varieties to a very significant degree – and within just the initial phase of development. Frequent factors in faults have been eliminated, and consequently the overall equipment efficiency has been increased.

KONTAKTA

Kontakta oss!

Vi ser fram att ta fram en lösning just för dig. Kontakta oss så att vi tillsammans kan fram den bästa lösningen för bearbetning eller förpackning. Välkommen att höra av dig!

Kontakta

PRESS

Nyheter. Fakta. Bakgrund.

Läs om den intressanta utvecklingen inom process- och förpackningsvärlden! Utveckling, trender och utmaningar – vi har samlat allt här! Håll dig informerad!

Mer information

HÄNDELSER

Viktiga datum - nationella och internationella!

Planerar du att besöka kommande branschmässor? Här får du veta allt om när och var de äger rum.

Mer information

VÅRT LÖFTE

MULTIVAC PEAQ-löftet

Låt oss nå toppen tillsammans! Maximera din produktivitet och minimera dina produkters livscykelkostnader - med vårt PEAQ-Löfte. PEAQ står för produktivitet, effektivitet, tillgänglighet och kvalitet. Ta reda på mer!

Mer information