Patientsäkrare kan det inte bli!

Förpackningslösningar för medicinska produkter och medicinsk utrustning är avgörande för en säker patientbehandling – utan att ge avkall på säkerhet och materialval. Från engångsprodukter till implantat – det lönar sig att i förväg undersöka och bedöma prekvalificeringen av din förpackningslösning. MULTIVAC ger dig bra rådgivning som bygger på mångårig erfarenhet. Våra förpackningsexperter hjälper dig under hela utvecklingsprocessen till den färdiga förpackningen.MULTIVAC - flexibla förpackningslösningar för medicinska produkter

Kraven på förpackning av medicinska produkter som katetrar, engångsprodukter, laboratoriematerial, suturmaterial, implantat, kombinationsförpackningar, kirurgiska produkter och diagnosprodukter är extremt höga. Förpackningen måste säkerställa att din produkt levereras till sjukhuset, vårdcentralen eller patienten med absolut sterilitet. Den ska kunna öppnas enkelt och säkert utan att innehållet förorenas eller att partiklar lossnar. Ett annat viktigt krav är att medicinska produkter skyddas på ett tillförlitligt sätt under transporten och att innehållet förblir av hög kvalitet även under långa förvaringstider.

Även förpackningarna spelar en avgörande roll då man presenterar nya medicinska produkter på marknaden. Även om utvecklingsperioden ofta är kort för, måste man ta ta full hänsyn till gällande regler och kvalitetsstandarder. Med passande förpackningar kan du garantera högsta möjliga säkerhet för dina medicinska produkter. Sterilbarriärer, kantsvetskvalitet, reproducerbara och spårbara processer samt korrekt märkning är några av de krav som gör det nödvändigt att i tid konsultera och utveckla den kundanpassade förpackningslösningen.

Våra maskiner är konstruerade för bakterie- och partikelfri förpackning, och uppfyller alltid de senaste riktlinjerna (EU, EMA, FDA, DIN, ISO).


Dina förmåner med MULTIVAC

Därför är MULTIVAC en passande partner för din bransch

Ingenting är mer värdefullt än hälsan - och ingen annanstans är kraven på förpackningar hårdare än inom medicinteknik och läkemedelsindustrin.

MULTIVAC erbjuder dig den absoluta tryggheten för dina produkter:

 • Fullständig integration av produktionslinjer från produktinmatning till primär- och sekundärförpackningar – inklusive omfattande identifiering och inspektion

 • De mest lämpliga materialen beroende på produkt och den specifika steriliseringsmetoden.

 • Våra maskiner kan bearbeta såväl hård som flexibel film, aluminiumkompositfilmer samt pappers- och Tyvekbaserade® material

 • Primärförpackningar som ett tillförlitligt sterilbarriärsystem (SBS) mot penetration av mikroorganismer

 • Hjälp med kostnadseffektivt genomförande av valideringar, kalibrering och dokumentation för din releaseprocess

 • Märkning enligt UDI för sömlös spårbarhet

 • Tillförlitliga inspektionssystem för olika användningsområden, t.ex. kontroll av tryck på förpackningen och produktfyllning

 • Skräddarsydda funktioner som t.ex. öppningshjälp, återförslutning eller fixering av produkter i förpackningen


Kategorier

Kombinationsförpackningar

Diagnos

Implantat

Injektion och infusion

Andnings- och intubation

Kirurgiska instrument

Laboratorieutrustning

Engångsprodukter


MULTIVAC PEAQ-löftet

Låt oss nå toppen tillsammans!

Maximera din produktivitet och minimera din produkts livscykelkostnader - med vårt PEAQ-Löfte. PEAQ står för produktivitet, effektivitet, tillgänglighet och kvalitet. Ta reda på mer!
MULTIVAC maskinportfölj för medicinska produkter

Medicinska produkter


Våra tjänster inom området för medicintekniska produkter

MULTIVAC förpackningslösningar uppfyller alla lagstadgade krav, på ett tillförlitligt, effektivt och ekonomiskt sätt. Vårt expertteam erbjuder både support och teknisk rådgivning. Tillsammans tar vi fram ett skräddarsytt förpackningskoncept för dina medicinska produkter.


Konceptfas

MULTIVAC har varit en tillförlitlig partner till sina kunder i över 60 år. Du kan vara säker på att dina individuella krav alltid är i fokus.

Våra tekniker och processexperter hjälper dig med engagemang och erfarenhet när det gäller att ta fram ett anpassat och perfekt koncept för dina produkter.


I nära samarbete med dig utvecklas en förpackningsdesign för komplexa produktkrav och tills en kundanpassad förpackningsdesign passar perfekt till din medicinska produkt. Med 3D-visualiseringar och prototyper och alla kapacitetskrav tar vi fram den bästa förpackningen för din produkt.

Utgående från förfrågningsunderlaget och i nära samarbete med dig tar vi fram ett anpassat linjekoncept tillsammans med alla nödvändiga linje- och formatritningar. I många fall tas flera möjliga konceptalternativ fram och diskuteras vid en presentation.


Genomförande

MULTIVAC är redo att hjälpa till när förpackningsprocessen måste vara tekniskt avancerad och korrekt. Vår globala organisation stöder dig med kompetens och precision och säkerställer smidig implementering av individuella maskin- och linjelösningar.


Från idé till provkörning – för implementeringen av din förpackningslösning står ett kompetent och erfaret projektteam till förfogande. Ett team som hjälper dig, från den första utvärderingen till slutet av förpackningsprojektet.

MULTIVAC erbjuder förpackningslösningar för olika automatiseringsgrad, från manuella eller halvautomatska system till helintegrerade förpackningslinjer. För att vi ska kunna erbjuda helhetslösningar för maximal produktivitet tillverkar vi våra egna automatiserings-, separerings- och transportsystem samt märknings- och kvalitetskontrolllösningar. Vi anpassar oss flexibelt efter dina behov och stöder vid behov integrering av komponenter från andra tillverkare i ditt linjekoncept.

Vi erbjuder omfattande utbildningskurser, antingen i våra globala utbildningscenter eller hos dig på plats, så att du kan bekanta dig med drift, underhåll och skötsel av dina maskiner. Utbildningen sker direkt vid maskinen. Du får även utbildningsmaterial i skriftlig form. På så sätt kan du dra nytta av den nya förpackningslösningen från MULTIVAC till fullo.

MULTIVAC hjälper dig med processvalidering, kalibrering och dokumentation.

Processvalidering via MULTIVAC

I och med ikraftträdandet av aktuellt MDR (Medical Device Regulation) har det blivit ett lagstadgat krav att utföra processvalidering. MULTIVAC levererar helhetslösningar för förpackningsmaskiner och har mångårig kompetens. Vårt expertteam erbjuder rådgivning för att uppfylla alla dina krav och behov.

Vårt kvalificerings- och valideringspaket uppfyller riktlinjerna från GMP, GAMP 5 och ISO och omfattar bland annat följande tjänster:

 • Valideringsplan

 • Riskbedömning

 • Funktionsspecifikation

 • Monterings- och användningskvalificering

 • Datorvalidering

Vi hjälper dig även vid kvalificerings- och valideringsprocesser på plats samt hjälper dig att ta fram särskilda valideringar och retrospektiva valideringar för installerade förpackningslösningar.

MULTIVAC kalibrera processen

För att säkerställa reproducerbara förpackningskvalitet och processer genomför vi kalibrering av alla relevanta processparametrar i våra förpackningslinjer. Vi dokumenterar resultaten i ett kalibreringsprotokoll och lämnar över motsvarande dokumentation för korrigering av mätavvikelser.

För att kraven i riktlinjen FDA CFR 21 Part 11 ska uppfyllas kan vårt IPC-styrsystem förses med följande funktioner för övervakning och registrering av förpackningsprocessen:

 • Personligt anpassad användarhantering

 • Hantera lösenord

 • Verifieringskedja

 • Recept ändringshistorik

 • Säkerhetskopiering


Eftermarknad

När din förpackningslösning har implementerats arbetar MULTIVAC Service effektivt för att hålla nere driftskostnaderna under hela din produktionstid. För MULTIVAC innebär optimal tillgänglighet snabb fjärrunderhåll, maximal 24/7 reservdelstillgänglighet och aktivt stöd för att optimera den dagliga produktiviteten – med hjälp av våra digitala hjälp- och analysverktyg.


För att kunna erbjuda snabbare support använder vi remote assistance i realtid för att minska dina stilleståndstider vid oplanerade stopp. Våra experter analyserar och löser dessa problem online och i dialog med dig. Steg för steg och utan att drabbas av resekostnader och onödig väntetid.

Reservdelar från MULTIVAC säkerställer inte bara säker drift och minimala stilleståndstider, de håller också högsta säkerhetsstandard. Med vår globala reservdelslogistik och våra servicetjänster garanterar vi en snabb och omfattande leverans av originalreservdelar i utmärkt MULTIVAC-kvalitet.

Dra nytta av transparenta processer och processdata i realtid med Smart Services från MULTIVAC. De är en avgörande framgångsfaktor och bidrar till maximal effektivitet och ekonomisk drift hos dina linjer. Våra experter informerar gärna utan förpliktelser om hur du kan använda MULTIVAC Smart Services på rätt sätt med både nya och befintliga anläggningar.MULTIVAC linjelösningar för medicinska produkterKONTAKTA

Du behöver bara kontakta oss!

Vi väntar med att ta fram en lösning som fungerar bäst för dig. Kontakta oss för att tillsammans ta fram den bästa lösningen för bearbetning eller förpackning. Välkommen att höra av dig!

PRESS

Nyheter. Fakta. Bakgrund.

Läs om den intressanta utvecklingen inom process- och förpackningsvärlden! Utveckling, trender och utmaningar – vi har samlat allt här! Håll dig informerad!

HÄNDELSER

Viktiga datum - nationella och internationella!

Planerar du att besöka kommande branschmässor? Här får du veta allt om när och var de äger rum.

VÅRT LÖFTE

MULTIVAC PEAQ-löftet

Låt oss nå toppen tillsammans! Maximera din produktivitet och minimera dina produkters livscykelkostnader - med vårt PEAQ-Löfte. PEAQ står för produktivitet, effektivitet, tillgänglighet och kvalitet. Ta reda på mer!