Överfilm (för djupdragare

Det stora utbudet av toppfilmer från MULTIVAC är anpassat till produkterna och tillämpningsområdena inom olika branscher.


Användningsområden för överfilm

Mångfald av sektorer

Det stora utbudet av toppfilmer från MULTIVAC är specialanpassat till produkterna och tillämpningsområdena inom olika branscher. I samarbete med internationellt ledande filmtillverkare möjliggör vi kvalitetskontroll av alla standardalternativ för filmbearbetning. 

Kombinerad perfektion

Vårt utbud av toppfilmer har dina produkter och användningsegenskaper i exakt fokus. Det unika samspelet mellan förpackningsmaskin och förpackningsmaterial möjliggör automatiserad produktion av förpackningar av högsta kvalitet med hög kapacitet och processäkerhet.

Flexibelt utbud av överfilmer

För att uppnå ett optimalt förpackningsresultat innehåller sortimentet av toppfilmer material i olika kvalitet, tjocklek och färger samt med olika barriär- och svetsegenskaper.


Överfilmer

Tekniska data

Tjocklek: 25μ - 150μ

Barriäregenskaper med/utan hög barriär

Svetsmedier: PE, PP, PET, etc.

Färg: transparent

MULTIVACs maskinportfölj för överfilm

Passande maskinportfölj


KONTAKTA

Du behöver bara kontakta oss!

Vi väntar med att ta fram en lösning som fungerar bäst för dig. Kontakta oss för att tillsammans ta fram den bästa lösningen för bearbetning eller förpackning. Välkommen att höra av dig!

PRESS

Nyheter. Fakta. Bakgrund.

Intressant utveckling inom process- och förpackningsvärlden? Utveckling, trender och utmaningar – här har vi samlat allt! Håll dig informerad!

HÄNDELSER

Viktiga datum - nationella och internationella

Planerar du att besöka någon av kommande branschmässor? Här får du veta när och var de äger rum.

VÅRT LÖFTE

MULTIVAC PEAQ-löftet

Låt oss nå toppen tillsammans! Maximera din produktivitet och minimera din produkts livscykelkostnader - med vårt PEAQ-Löfte. PEAQ står för produktivitet, effektivitet, tillgänglighet och kvalitet. Ta reda på mer!