Kvalitet som alltid är vad den ska vara

Kvalitetsinspektion är en flaskhals som produkt och förpackningar måste gå igenom. Våra innovativa tekniker är tillförlitliga och exakta. Inga främmande föremål, rätt vikt och en slutlig förpackningskontroll säkerställer produktens säkerhet och kvalitet.Undvik produktåterkallning och säkerställ konsumentsäkerhet och varumärkesskydd    

MULTIVAC erbjuder inspektionslösningar med hög teknisk nivå och uppfyller marknadens krav. De säkerställer att gällande bestämmelser uppfylls och att högsta kvalitetsstandarder upprätthålls. Den hygieniska konstruktionen gör rengöringen enkel eftersom modulerna är lättåtkomliga. Våra inspektionslösningar uppfyller alla krav från livsmedelsindustrin och alla medicintekniska krav.

Vi har en ständig dialog med våra kunder och förstår deras krav och önskemål. Vi hittar en inspektionslösning som passar dig! Till exempel en modul som kan integreras sömlöst i din förpackningsprocess. Enkel hantering, maximal driftsäkerhet och tillförlitliga inspektionsresultat garanteras.

Du undviker fel, varumärkesskadlig återlämning och drar nytta av produkter och förpackningar som tilltalar konsumenten. Både ekonomiskt och effektivt.

 


Detektering av främmande föremål

 • Effektiva, platsbesparande metalldetektorer för magnetiska och icke-magnetiska metaller

 • Kontrollvågar med integrerade metalldetektorer

 • Röntgeninspektionssystem för detektering av metalliska och icke-metalliska främmande föremål som sten, glas eller ben

I livsmedelssektorn är konsumentskydd och säkerhet viktigare än någonsin. För att säkerställa att nationella och internationella standarder som HACCP, IFS och BRC uppfylls, erbjuder MULTIVAC olika typer av inspektionssystem för tillförlitlig och effektiv detektering av främmande föremål. Alla våra lösningar kan integreras sömlöst i dina förpackningsprocesser. De är praktiskt taget underhållsfria och optimerade för minimala omställningstider. Våra experter hjälper dig att hitta den lösning som passar dina inspektionsbehov bäst - både tekniskt och kostnadseffektivt.

Metalldetektorer

Höj produktsäkerheten och integrera en helautomatisk MULTIVAC-metalldetektor sömlöst i förpackningsprocessen.

Produktsäkerhet med röntgeninspektionssystem

Bättre produktsäkerhet tack vare exakta och tillförlitliga röntgeninspektionssystem från MULTIVAC som kan integreras individuellt i i anläggningen.

Vikt

 • Exakta kontrollvågar
 • Kontrollvågar med inbyggd metalldetektor

Automatiska kontrollvågar

De mycket exakta kontrollvågarna från MULTIVAC ser till att endast förpackningar med tillräckligt mycket innehåll kommer ut i handeln. Eftersom våra kontrollvågar enkelt kan anpassas till dina produkter och förpackningsprocesser bidrar de till en jämn förpackningseffekt och förpackningskvalitet. MULTIVAC kontrollvågar finns i olika viktområden och utföranden. Tvåspårighetsvarianter möjliggör hög produktionsnivå och avbrottsfri processäkerhet. Stativen är konstruerade för böjstyvhet, vridmotstånd och vibrationsreducering för att ge maximal noggrannhet. För identifiering av metalliska föroreningar kan våra kontrollvågar även utrustas med en metalldetektor monterad direkt över kontrollvågens inmatningsband. Du kan kombinera viktkontroll och metallidentifiering i en och samma platsbesparande anordning.
 

Etikett- och tryckkontroll

 • Etikettkontroll
 • Tryckkontroll

 • Kontroll av streckkoder

 • Mönsteridentifiering

 • Positionsidentifiering

Tillförlitlighet genom optiska inspektionssystem

Vid höga hastigheter i förpackningslinjen går det inte att identifiera felaktiga förpackningar med blotta ögat. För att säkerställa att endast felfria etiketterade förpackningar kommer ut till butikerna måste varje förpackning kontrolleras.

De automatiska inspektionssystemen hanterar denna uppgift snabbt, noggrant och tillförlitligt. Optiska inspektionssystem kan integreras i MULTIVAC förpackningsmaskiner och märkningssystem eller utformas som fristående inspektionslösningar med separat transportband. Beroende på uppgift används olika komponenter, t.ex. linjescanners, areakamera, kodläsare eller sensorer. Förpackningar som ligger utanför toleransområdet matas ut.

Tack vare våra inspektionslösningar kan du dra nytta av MULTIVAC:s inspektionslösningar:

 • Tillförlitlig kvalitetsinspektion även vid hög produktionshastighet

 • Professionell rådgivning och genomförbarhetsstudier

 • Modulär konstruktion som enkelt kan anpassas efter olika krav och behov

 • Kundanpassad konfiguration

 • Perfekt anpassade komponenter med enhetligt användningskoncept

 • MULTIVAC Line Control ger effektiva och säkra processer

Svetsområde övervakning

 • Kontrollera om svetsområdet är smutsigt

Även små föroreningar i filmens svetsområde kan leda till att förpackningar inte längre uppfyller kraven för absolut svetstäthet. För att garantera bäst före-datum för livsmedel eller en steril medicinsk produkt måste förpackningen vara tät. Med MULTIVAC I 420 Vision-System kontrollerar du svetsområdet inuti djupdragaren med hjälp av en radkamera exakt där filmen och svetsfogen matas in.

Dra nytta av våra expertråd och genomförbarhetsstudier. Tillsammans hittar vi en passande lösning för ditt arbete.

Svetsområde övervakning

Även små föroreningar i filmens svetsområde kan leda till att förpackningem inte längre uppfyller kraven för absolut svetstäthet. För att garantera bäst före-datum för livsmedel eller en steril medicinsk produkt måste förpackningen vara tät. Med MULTIVAC I 420 Vision-System kontrollerar du svetsområdet inuti djupdragningsmaskinen med hjälp av en radkamera där filmen och svetsfogen matas in.KONTAKTA

Du behöver bara kontakta oss!

Vi väntar med att ta fram en lösning som fungerar bäst för dig. Kontakta oss för att tillsammans ta fram den bästa lösningen för bearbetning eller förpackning. Välkommen att höra av dig!PRESS

Nyheter. Fakta. Bakgrund.

Intressant utveckling inom process- och förpackningsvärlden? Utveckling, trender och utmaningar – här har vi samlat allt! Håll dig informerad!

HÄNDELSER

Viktiga datum - nationella och internationella

Planerar du att besöka någon av kommande branschmässor? Här får du veta när och var de äger rum.

VÅRT LÖFTE

MULTIVAC PEAQ-löftet

Låt oss nå toppen tillsammans! Maximera din produktivitet och minimera din produkts livscykelkostnader - med vårt PEAQ-Löfte. PEAQ står för produktivitet, effektivitet, tillgänglighet och kvalitet. Ta reda mer!