Sie sehen derzeit Inhalte für:

Sweden / SV

Standort ändern

Aktueller Standort

Stor mångfald för tillförlitliga förpackningsprocesser

Vårt utbud av förpackningsmaskiner och förpackningslösningar är lika mångsidigt som de tekniker och standarder vi har utvecklat för olika användningsområden och produkter. Vårt fokus ligger på våra kunders behov och är inriktade på mervärde vad gäller resurseffektivitet, processäkerhet, hygien och reproducerbarhet. Vi har högsta möjliga produktivitet genom skräddarsydda förpackningskoncept.Förpackningslösningar - exakt anpassade till alla företagsstorlekar

Våra förpackningslösningar ger mervärde över hela området.

Från fristående lösningar i individuella processteg till helautomatiska linjer med för- och efterkopplade system – vi erbjuder dig innovativa lösningar för olika användningsområden och produkter. Det handlar om djupdragningsförpackningar, förpackning i tråg eller påsar eller automatisk inmatning - vårt utbud är mycket mångsidigt.

60 års erfarenhet ger dig den kompetens och det förtroende du behöver för att säkerställa högsta drift- och processtabilitet och enastående kvalitet. Vi överväger även förkopplade och efterkopplade lösningar som sömlöst kan integreras i dina produktions- och förpackningsprocesser. Vi kan alltid erbjuda förpackningsmaterial som är exakt anpassade till dina produkter och maskiner. Med MULTIVACs omfattande serviceutbud säkerställer vi att allt är optimalt koordinerat och att din anläggning producerar effektivt och ekonomiskt. Den långa livslängden gör dessutom att du betydligt reducerar de totala driftkostnaderna.

Djupdragningsmaskiner

På marknaden för högkapacitetsmaskiner dominerar djupdragare från MULTIVAC. Med våra innovativa lösningar höjer vi ständigt standarden.

Trågförslutare

MULTIVAC traysealers för säker förpackning av livsmedel, medicinska och farmaceutiska produkter samt industrimaterial och konsumtionsartiklar.

Flowpacker

MULTIVAC flowpackers är robusta, säkra och lätta att rengöra och lämpar sig för regelbundna produktbyten. Detta förebygger störningar och produktionsstopp.

Vakuummaskiner

Flexibelt och effektivt - MULTIVACs kammarmaskiner är synonyma med högkvalitativ förpackning av produkter i påsar.

Krymp- och torkanordningar

Krymp- och torkanordningarna från MULTIVAC förädlar dina vakuumförpackningar till attraktiva och lätthanterliga produkter.

Förpackningsmaterial

Förpacknings- och förbrukningsmaterial – film, tråg, påsar, fiberbaserat material, etiketter och förbruksmaterial för printer, avsedda för MULTIVACs förpackningslinjer.

Lönsamhet och lång livslängd

Vi säkrar din investering! Våra maskiner är tillverkade av rostfritt stål och är konstruerade för en lång livslängd. Den underhållsfria och hygienvänliga konstruktionen håller driftskostnaderna nere. Verktygens omställningstid är ofta under tio minuter och du kan producera nästan utan avbrott. Våra erfarna förpackningsexperter hjälper dig gärna under hela livslängden hos din maskin. Vi står alltid till förfogande för dig som har frågor eller behöver omfattande expertrådgivning.

 


Andra intressanta ämnenMånga användningsområden


KONTAKTA

Du behöver bara kontakta oss!

Vi väntar med att ta fram en lösning som fungerar bäst för dig. Kontakta oss för att tillsammans ta fram den bästa lösningen för bearbetning eller förpackning. Välkommen att höra av dig!PRESS

Nyheter. Fakta. Bakgrund.

Intressant utveckling inom process- och förpackningsvärlden? Utveckling, trender och utmaningar – här har vi samlat allt! Håll dig informerad!

HÄNDELSER

Viktiga datum - nationella och internationella

Planerar du att besöka någon av kommande branschmässor? Här får du veta när och var de äger rum.

VÅRT LÖFTE

MULTIVAC PEAQ-löftet

Låt oss nå toppen tillsammans! Maximera din produktivitet och minimera din produkts livscykelkostnader - med vårt PEAQ-Löfte. PEAQ står för produktivitet, effektivitet, tillgänglighet och kvalitet. Ta reda mer!