Välgenomtänkta linjekoncept för industri- och konsumtionsvaror

Konsument- och industriprodukter innefattar t ex smådelar och kemiska produkter, hushållsartiklar och bulkvaror. MULTIVAC ger - baserat på vår gedigna linjekompetens - kompetenta råd om utformning och användning av automatiserade och hållbara förpackningslinjer.Helautomatiska förpackningslinjer för dina produkter

MULTIVAC erbjuder helhetslösningar för förpackning av industrimaterial och konsumtionsvaror - allt från en och samma leverantör. Våra helautomatiska förpackningslinjer garanterar hög tillgänglighet och effektiv drift under linjens hela livslängd. Med vår omfattande linjekompetens integrerar vi moduler och tekniker från vårt stora sortiment av helhetslösningar. Detta ger optimal användnings- och processäkerhet samt maximal effektivitet. Vi kartlägger värdekedjan med mervärden längs hela förpackningslinjen, till sekundärförpackning och palleteringsutrustning. Vid behov integrerar vi sömlöst olika produkter från utvalda, kvalificerade tredjepartstillverkare.


Linjelösning för engångsknivar

En lösning för engångsknivar - Högkapacitetslinjen för förpackning av engångsknivar i flexibla produktkonfigurationer är sömlöst integrerad och helautomatisk.

Linjelösning för WC-tabletter

Linjelösning för toalettrengöringstabletter – högkapacitetslinjen för förpackning av stora kvantiteter är helt automatisk och integrerad utan att någonsin ge avkall på konstant hög förpackningskvalitet.


Utmärkta förpackningsresultat med beprövad linjekompetens från MULTIVAC

 

Vår mångåriga erfarenhet av industri- och konsumtionsvaror har format vår kompetens gällande integrerade och helautomatiska förpackningslinjer. MULTIVAC förpackningsspecialister har global rådgivning och hjälper dig genom hela processen - från förpackningsdesign till helt integrerad linje. Dina strategiska mål och skräddarsydda processer sätter ribban för att uppfylla alla krav gällande produktsäkerhet och planerade processer. Alla våra lösningar är individuellt konfigurerade, om du vill utför vi även gärna nyckelfärdiga lösningar åt dig.Fördelar med MULTIVAC

Skyddade och säkra produkter

Vid förpackning av industrimaterial och konsumtionsvaror ligger fokus på att synas vid POS och på att säkra dina produkter mot yttre påverkan, stöld eller förfalskning. MULTIVACs förpackningsspecialister ger gärna rådgivning med sitt omfattande know-how så att du kan konfigurera och implementera din anpassade och helintegrerade förpackningslinje.

  • Effektivitet: Alla linjekomponenter synkroniseras och styrs via ett enhetligt användargränssnitt
  • Flexibilitet: Enkla och snabba produktbyten och tillförlitlig produktövergång ger maximal drifttid 
  • Ekonomisk drift: Automatisering minskar felfrekvensen i process- och förpackningsprocesserna
  • Kundanpassning: Vi anpassar din förpackningslinje efter dina behov

KONTAKTA

Du behöver bara kontakta oss!

Vi väntar med att ta fram en lösning som fungerar bäst för dig. Kontakta oss för att tillsammans ta fram den bästa lösningen för bearbetning eller förpackning. Välkommen att höra av dig!