Tillförlitliga förpackningslinjer för läkemedel

Läkemedelsföretagen ställer höga krav på processäkerhet, kvalitet, spårbarhet och renrumskapacitet. För maximal produktsäkerhet tar vi fram perfekta lösningar ur vår stora produktportfölj.


Stränga krav på sterilitet och säkerhet

För farmaceutiska produkter är processäkerhet, spårbarhet och produktsäkerhet viktiga krav. Helautomatiska, individuellt integrerade förpackningslinjer uppfyller de tuffaste kraven för förpackning av sprutor, injektionsampuller, autoinjektorer, aktiva stentar, pennor och många andra läkemedel. Alla maskiner som integreras i våra linjelösningar för farmaceutiska produkter utmärker sig genom sin GMP-kompatibla konstruktion. Den sömlösa integreringen av alla linjekomponenter möjliggör optimal användnings- och processäkerhet samt maximal effektivitet. Vi täcker hela värdekedjan, även för upp- och nerströmskopplade anläggningar. Vid behov integrerar vi även produkter från beprövade tredjepartstillverkare med samma kvalitetskrav som MULTIVAC - vi kan även leverera nyckelfärdiga lösningar till dig.

MULTIVAC linjelösningar för kombinationsprodukter

Linjelösning för kombinationsprodukter

En lösning för en spruta och två nålar - den helautomatiska och sömlöst integrerade förpackningslösningen möjliggör en flexibel kombination av krävande läkemedel i en och samma förpackning.

Linjelösning för kombinationsprodukter

Linjelösningar för farmaceutiska kombinationslösningar - den helautomatiska och sömlöst integrerade förpackningslösningen möjliggör en flexibel kombination av olika läkemedel i en och samma förpackning - med högsta standard vad gäller produktskydd.

Linjelösning för kombinationsprodukter

En linjelösning för kombinationsprodukter som består av injektionspennor med tillbehör - den flexibla och sömlöst integrerade förpackningslösningen uppfyller de högsta kraven gällande styrning och förpackning av flera läkemedel - GMP-kompatibelt förstås!

MULTIVAC-linjelösningar för parenteralia

Linjelösning för sprutor

En linjelösning för förfyllda sprutor - Den kompakta förpackningslösningen möjliggör GMP-kompatibel förpackning av parenterala produkter som uppfyller de högsta kraven gällande processkontroll och säkerhet.

Linjelösning för kombinationsprodukter

Linjelösningar för kombinationsläkemedel med en förfylld spruta med två nålar – den helautomatiska förpackningslösningen för en flexibel kombination av läkemedel i en förpackning, som uppfyller de högsta kraven på process- och produktsäkerhet.

Linjelösning injektionspennor

En linjelösning för injektionspennor - den flexibla och sömlöst integrerade förpackningslösningen uppfyller de högsta kraven för kontrollerad hantering och förpackning av känsliga produkter - GMP-kompatibel och perfekt för produkterna.

MULTIVAC-linjelösningar för aktiva produkter och bioläkemedel

Linjelösning injektionspennor

En linjelösning för injektionspennor - den flexibla och sömlöst integrerade förpackningslösningen uppfyller de högsta kraven för kontrollerad hantering och förpackning av känsliga produkter - GMP-kompatibel och ger optimal produktkontroll.

Linjelösning för kartonger

En linjelösning för kartonger – helt automatiserat och sömlöst integrerat, från inmatning av kartong, till djupdragna förpackningstråg, till kartongförpackningar – med maximal processäkerhet och transparens.

Linjelösning för gel i bälgflaskor

En komplett och sömlöst integrerad lösning för smörjning av geler i bälgflaskor, från inmatning av kartong, till djupdragna förpackningstråg, till märkning och inspektion av förpackningar, till kontrollerad separering och överlämning av produkter.

MULTIVAC-linjelösningar för BSF-produkter

Linjelösning för ögondroppsampuller

En linjelösning för ögledroppsampuller - den flexibla och helautomatiska förpackningslösningen uppfyller de högsta kraven för kontrollerad produkthantering och transport, identifiering, inspektion, blisterförpackningar och/eller kartongförpackningar.


Fördelar med MULTIVAC

Flexibel och säker förpackning av känsliga läkemedel

Specifika krav och behov sätter krävande villkor för dina linjelösningar. Läkemedel har olika produktformer och produktstorlekar och kan förpackas i enkel- eller kombinationsförpackningar. För trygg och säker drift  erbjuder MULTIVAC flexibla moduler som kan integreras i din förpackningslinje på ett effektivt och ekonomiskt sätt - även för olika kvantiteter. Vi tar hand om din utrustning genom hela din anläggnings livslängd och samarbetar med de bästa tredjepartsleverantörerna. 

  • Innovation: MULTIVAC-linjedesign av farmaceutiska produkter hanterar dina produkter enligt den senaste tekniken
  • Ekonomisk drift: Automationslösningar minskar felfrekvensen och ökar reproducerbarheten
  • Omfattande: Fullständig integrering och synkronisering av alla linjekomponenter - från produktinmatning till primär- och sekundärförpackningar
  • Kvalitet: Integrerad identifiering och inspektion
  • Säkerhet: Heltäckande spårbarhet och förfalskningssäkerhet samt central övervakning och kontroll av hela anläggningen

Mångårig beprövad linjekompetens säkerställer processäkerhet och produktsäkerhet

Reproducerbara och spårbara processer som liksom korrekt märkning, kan användas i renrum och i  överensstämmelse med gällande riktlinjer, är några av utmaningarna för läkemedelsförpackningarnas förpackningslinjer. Fördjupad rådgivning och gemensam utveckling står alltid i fokus för att vi ska kunna konfigurera den bästa möjliga lösningen för dig. Utifrån vår omfattande kompetens gällande linjer, integrerar vi alla moduler och tekniker i våra helhetslösningar. Vi fokuserar på dina strategiska mål, säkerhetskrav, individuella processer och processförlopp. Vid behov kan även nyckelfärdiga lösningar erbjudas.Har du några frågor?

Krävande uppgifter kräver utmärkta lösningar

Säkerhet och kvalitet är en absolut förutsättning vid förpackning av läkemedel. Dina kunder behöver ha tilltro till att alla produkter är konsekvent felfria. Sätt ditt förtroende till våra säkra, beprövade förpackningslösningar.

PRESS

Nyheter. Fakta. Bakgrund.

Intressant utveckling inom process- och förpackningsvärlden? Utveckling, trender och utmaningar – vi har samlat allt här! Håll dig informerad!

HÄNDELSER

Viktiga datum - nationella och internationella

Planerar du ett besök på kommande branschmässor? Här får du veta när och var de äger rum.

VÅRT LÖFTE

MULTIVAC PEAQ-löftet

Låt oss nå toppen tillsammans! Maximera din produktivitet och minimera din produkts livscykelkostnader - med vårt PEAQ-Löfte. PEAQ står för produktivitet, effektivitet, tillgänglighet och kvalitet. Ta reda på mer!

PRESS

Nyheter. Fakta. Bakgrund.

Intressant utveckling inom process- och förpackningsvärlden? Utveckling, trender och utmaningar – vi har samlat allt här! Håll dig informerad!

HÄNDELSER

Viktiga datum - nationella och internationella

Planerar du ett besök på kommande branschmässor? Här får du veta när och var de äger rum.

VÅRT LÖFTE

MULTIVAC PEAQ-löftet

Låt oss nå toppen tillsammans! Maximera din produktivitet och minimera din produkts livscykelkostnader - med vårt PEAQ-Löfte. PEAQ står för produktivitet, effektivitet, tillgänglighet och kvalitet. Ta reda på mer!