Sie sehen derzeit Inhalte für:

Sweden / SV

Standort ändern

Aktueller Standort

Skinförpackningar – få större genomslagskraft vid POS

Du kommer att få ett avgörande försprång jämfört med dina konkurrenter när dina produkters kvalitet, fräschör och färg sticker ut vid POS. MultiFresh skinförpackningar™ gör en verklig skillnad när det gäller att göra butikshyllan mer attraktivit för dina produkter. Dessutom drar du nytta av längre hållbarhet och produktsäkerhet.Skinförpackningar, oavsett behov

Högkvalitativa livsmedel som kött, korv, fisk, skaldjur, fågel och ost, ställer en rad olika krav på förpackningen. Vätskan får aldrig läcka ut och förpackningen måste skydda produkten mot yttre påverkan. MultiFresh-förpackningar™ lämpar sig perfekt för dessa kriterier. De omsluter din produkt som en andra hud. Överfilmen håller produkten i position. Formen bibehålls så långt som möjligt. Hela ytan svetsas på en hård underfilm eller på ett förtillverkat tråg med en speciell skinfilm. Din produkt kan presenteras hängande, stående eller liggande vid POS utan att den glider.

 

Skinförpackningar

Även utmanande produkter får en perfekt förpackning  

MultiFresh-förpackningar™ lämpar sig framför allt för exklusiva produkter inom livsmedelsbranschen som har längre hållbarhet. MultiFresh-förpackningen™ lämpar sig för fuktiga produkter som kan läcka. Hårda ben eller utstickande bendelar? Inga problem med den robusta och smidiga skin-förpackningen.

Den mångsidiga MultiFresh-sortimentet™

Våra MultiFresh-filmer™ har ett omfattande skin-filmutbud som är speciellt utformade för användning tillsammans med MultiFresh-maskiner™. För att säkerställa ett perfekt förpackningsresultat erbjuder MultiFresh-sortimentet™ under- och överfilmer av olika kvaliteter som är anpassade till olika produktformer och produkthöjder. 

Längre hållbarhet

Oräkneliga designalternativ finns tillgängliga: bläck, metallisering, tryckning, prägling och etikettering. I kombination med den transparenta högkvalitativa toppfilmen, säkerställer den anpassade utformningen av din produkt en attraktiv produktpresentation. Eftersom innehållet försluts med vakuum drar du och din kund nytta av såväl längre hållbarhet som ökad produktsäkerhet. En annan fördel: förpackningen är enkel att öppna tack vare en inbyggd öppningsanordning.
Lämpliga maskiner och filmer

Skinförpackningar för attraktiv produktpresentation


KONTAKTA

Du behöver bara kontakta oss!

Vi väntar med att ta fram en lösning som fungerar bäst för dig. Kontakta oss för att tillsammans ta fram den bästa lösningen för bearbetning eller förpackning. Välkommen att höra av dig!
PRESS

Nyheter. Fakta. Bakgrund.

Intressant utveckling inom process- och förpackningsvärlden? Utveckling, trender och utmaningar – här har vi samlat allt! Håll dig informerad!

HÄNDELSER

Viktiga datum - nationella och internationella

Planerar du att besöka någon av kommande branschmässor? Här får du veta när och var de äger rum.

VÅRT LÖFTE

MULTIVAC PEAQ-löftet

Låt oss nå toppen tillsammans! Maximera din produktivitet och minimera din produkts livscykelkostnader - med vårt PEAQ-Löfte. PEAQ står för produktivitet, effektivitet, tillgänglighet och kvalitet. Ta reda mer!