Konsten att krympa och torka

Optimala krympnings- och torkningsprocesser med minimal temperaturökning och låg energiförbrukning.

MULTIVACs krymp- och torkanordningar ger de bästa resultaten. Våra krympförpackningar omsluter innehållet i dina produkter under vakuum och förlänger produkternas hållbarhet avsevärt. Vi ger dig gärna råd om hur du konfigurerar din krymp- och torklösning så att den anpassas för dina behov.

Produkten och förpackningen tempereras

Krymp- och torkanordningarna från MULTIVAC garanterar perfekta resultat vid minimal temperaturökning och med minimerad energiförbrukning. De kan styras exakt och är lätta att använda. För att uppnå optimal produktivitet passar de sömlöst in i nya eller befintliga produktionslinjer.

De olika funktionsprinciperna hos krympanordningarna från MULTIVAC möjliggör optimal anpassning till individuell produktionskapacitet. Både tankar och tunnlar kan enkelt kombineras med förpackningsmaskiner och efterföljande system, t.ex. torkanordningar, så att de bildar automatiska linjer.


Krymptankar

 • Fullständig nedsänkning av produkter för perfekt krympningsresultat

 • Inget transportband mellan förpackningsmaskinen och krympanordningen krävs

 • Lämpar sig för mellanstora och stora produkter, inga platta eller flytande produkter

60 S

Krymptanken SE 60 från MULTIVAC - tar upp väldigt lite plats, är mobil och behöver ingen tryckluftsanslutning. Ett optimalt komplement till din vakuummaskin.

SE 320

Krymptanken SE 320 från MULTIVAC -  automatisk krymptank i kombination med bandkammarmaskiner och djupdragare gör den särskilt skonsam mot produkterna.

SE 335

Krymptanken SE 335 från MULTIVAC motsvarar en något bredare variant av SE 320 – det behövs inte heller något buffertband för att flytta förpackningarna. Möjliggör kompakta linjer.

Krymptunnel

 • Produkter besprutas med hett vatten under kontinuerlig drift
 • Transportband mellan förpackningsmaskinen och krympanordningen krävs
 • Lämpar sig för alla produktstorlekar inom maskinens mått

120 SE

MULTIVAC SE 120 krymptunnel - kan integreras sömlöst i förpackningslinjer och möjliggör bearbetning av stora produktpartier i krävande format som platta, rullande eller flytande produkter.

135 S

Med MULTIVAC SE 135 kan du dra nytta av alla fördelar med SE 120 men med en större och ytterligare användbar bredd.

Torktunnel

 • Produkterna torkas av flera fläktar med kall luft under kontinuerlig drift.

 • Automatisk höjdstyrning som tillval för de övre munstyckena

 • Eventuell resterande fukt beror på produktens geometri, flödeshastighet och vald fläkteffekt

 • Lämpar sig för alla produktstorlekar inom maskinens mått

 • Lätta produkter kräver reducering av blåskapacitet

TE 120

Torktunneln TE 120 från MULTIVAC ger de bästa torkresultaten för dina livsmedelsprodukter. Med möjlighet till automatisk justering av torkmunstyckena får man ett toppresultat vid olika produktstorlekar.

TE 135

Torkanordningen TE 135 från MULTIVAC har samma fördelar som TE 120 –men i större bredd för fler användningsområden.


Högeffektiv torkningsprocess

Torkanordningarna från MULTIVAC med högeffektiva munstycken reducerar fuktresterna betydligt efter krympningsprocessen. I de flesta fall går det att etikettera produkterna direkt efter torkningen eller förpacka dem i kartonger.

Dina förmåner med MULTIVAC

Krymp- och torkanordningar för hög produktsäkerhet

Hög förpackningskvalitet med minimal temperaturökning är skonsamt för produkterna, och detta kännetecknar våra krymp- och torkanordningar. Vi erbjuder dessutom ekonomiska lösningar som flexibelt kan anpassas till dina krav och kombineras med förpackningsmaskiner och efterföljande system. 

 • Kvalitet: Högsta kvalitet gällande krympning och torkning. Den krympta filmen skyddar dina produkter och ökar hållbarhet och produktsäkerhet 

 • Integrering: Konstruktion, funktionalitet, tillval och kapacitetsområden kan väljas flexibelt. Förutom en skräddarsydd lösning möjliggör detta sömlös integrering  i nya och befintliga linjer 

 • Ekonomisk drift: Våra maskiner är robusta och hållbara. Minimal temperaturökning och energiförbrukning garanteras

 • Effektivitet: Snabb krympning och torkning ger högre bearbetningskapacitet 


KONTAKTA

Du behöver bara kontakta oss!

Vi väntar med att ta fram en lösning som fungerar bäst för dig. Kontakta oss för att tillsammans ta fram den bästa lösningen för bearbetning eller förpackning. Välkommen att höra av dig!

PRESS

Nyheter. Fakta. Bakgrund.

Intressant utveckling inom process- och förpackningsvärlden? Utveckling, trender och utmaningar – vi har samlat allt här! Håll dig informerad!

HÄNDELSER

Viktiga datum - nationella och internationella

Planerar du ett besök på kommande branschmässor? Här får du veta när och var de äger rum.

VÅRT LÖFTE

MULTIVAC PEAQ-löftet

Låt oss nå toppen tillsammans! Maximera din produktivitet och minimera din produkts livscykelkostnader - med vårt PEAQ-Löfte. PEAQ står för produktivitet, effektivitet, tillgänglighet och kvalitet. Ta reda på mer!