Fullständig förpackningsrådgivning

Våra erfarna förpackningstekniker, våra experter på förpackningsmaterial och livsmedelstekniker utvecklar skräddarsydda förpackningslösningar som är exakt anpassade till dina behov. Tillförlitliga. Innovativa. Och hållbara.


Våra tjänster

Rådgivning

Förpackningsrådgivning

Våra erfarna förpackningstekniker, våra experter på förpackningsmaterial och livsmedelstekniker utvecklar skräddarsydda förpackningslösningar som är exakt anpassade till dina behov.

Är du på jakt efter en förpackningslösning för din unika produkt?

Du har kommit rätt!

Med synnerligen motiverade teammedlemmar, stor kunskap och gedigen erfarenhet samt med en modern infrastruktur, har vi lösningar för alla behov till vårt förfogande, för att ta fram och förverkliga skräddarsydda idéer – tillsammans med dig.

Våra innovativa förpackningskoncept omfattar de särskilda krav som gäller för dina produkter samt alla relevanta hållbarhetskriterier och kunskap om aktuella konsumenttrender. Detta oberoende av om de skapas inom ramen för vårt Corporate Training &Innovation Center på vår företagscentral eller i vårt lokala svenska MULTIVAC.


Det här kan vi erbjuda dig 

Alla tjänster finns tillgängliga online, hos dig på plats eller direkt i vårt Innovation Center.

Livsmedelsrådgivning och analyser

Fokus för den här tjänsten är livsmedelsprodukter. Vi stöder dig under alla faser i produktutvecklingen med exakt den typ av rådgivning som du behöver vid de olika tillfällena i processen:

 • Marknadsundersökningar och trender

 • Lösningar för bättre och längre hållbarhet

 • Hållbarhetsstudier/utvärderingar/analyser

 • Visuell kontroll och sensorprogram för livsmedelsbedömning och analyser

 • Meet-the-Food & Analytic Experts

Förpackningsutveckling

När man kombinerar förpackningsmaterial med livsmedel spelar många viktiga faktorer in: Maximal hållbarhet för livsmedel, aktuella trender, användarvänlig hantering och naturligtvis en unik presentation av produkterna så att de utmärker sig i butikshyllorna. Tack vare vårt know-how om material, produkter och maskinteknik kan vi ta fram den perfekta förpackningslösningen för din produkt tillsammans med dig.

Vårt tjänsteutbud innefattar:

 • Marknadsobservationer och analyser → de största trenderna

 • Förpackningsutformning 

 • Tekniska genomförbarhetsstudier

 • Framtagning av prototyper/utvärdering av provserier

Förpacknings-workshops

Är du intresserad av att hålla dig uppdaterad om aktuella ämnen och trender? Är du på jakt efter optimerade lösningar för dina förpackningskoncept och -processer? Vi finns här för dig! Oavsett om du är intresserad av förpackningsmaterial, hållbarhet, trender, maskin- och förpackningsteknik eller något annat. 

 • Virtuellt eller face-to-face

 • Efter dina specifika krav erbjuder vi skräddarsydda workshops

Fullständig förpackningsrådgivning

Vår förpackningsrådgivning för livsmedel, medicinska produkter samt konsument- och industriprodukter hjälper dig vid valet av material och under alla faser i själva framtagningen av förpackningar. Vår kompetens kring råvaror och förpackningsmaterial hjälper dig att hitta rätt material för just din förpackning - samtidigt som vi tar hänsyn till specifika produktkrav och de senaste trenderna. Vår service innefattar ett brett spektrum av rådgivningstjänster:

 • Lösningar för optimalt produktskydd

 • Längre hållbarhet vid passande förpackning

 • Trender &hållbarhet

 • Förpackningsdesign och förpackningsfunktioner

 • Möt våra förpackningsexperter!

Perfekt utvecklad och välutvecklad

Exempel på produktioner

MULTIVAC Innovation Center erbjuder ideala förutsättningar för omfattande förpackningsrådgivning, utveckling av individuella förpackningar och utförliga förpackningstester.

Är du på jakt efter en förpackningslösning för din unika produkt?

Du har kommit rätt!

I MULTIVAC Innovation Center kan du skapa den perfekta förpackningen – och uppfylla aktuella och framtida behov. Med prototyper och små produktionsserier blir det lättare att effektivisera besluts- och godkännandeprocesserna. De kan även användas för marknadsresentation.

Vårt utbud omfattar:

 • Tekniska genomförbarhetsstudier

 • Förpackningstester

 • Framtagning av prototyper

 • Tillverkning av små serierOptimalt anpassade

Förpackningsmaterial och -tillbehör

MULTIVAC erbjuder ett brett utbud av förpackningsmaterial som är perfekt anpassade till våra förpackningssystem och ger alltid optimala förpackningsresultat.
Utbildning & Innovation Center


Siffror &fakta

Mer än

1500

globala urvalsproduktioner per år

Mer än

80

virtuella provproduktioner över hela världen per år

Mer än

150

filmcertifikat per år

Mer än

430

maskiner som är tillgängliga över hela världen för teständamål

Mer än

500

Verktyg som finns på MULTIVAC Innovation Center


KONTAKTA

Du behöver bara kontakta oss!

Vi väntar med att ta fram en lösning som fungerar bäst för dig. Kontakta oss för att tillsammans ta fram den bästa lösningen för bearbetning eller förpackning. Välkommen att höra av dig!

PRESS

Nyheter. Fakta. Bakgrund.

Intressant utveckling inom process- och förpackningsvärlden? Utveckling, trender och utmaningar – här har vi samlat allt! Håll dig informerad!

HÄNDELSER

Viktiga datum - nationella och internationella

Planerar du att besöka någon av kommande branschmässor? Här får du veta när och var de äger rum.

VÅRT LÖFTE

MULTIVAC PEAQ-löftet

Låt oss nå toppen tillsammans! Maximera din produktivitet och minimera din produkts livscykelkostnader - med vårt PEAQ-Löfte. PEAQ står för produktivitet, effektivitet, tillgänglighet och kvalitet. Ta reda på mer!