Hvor patientsikkert er det?

Pakkeløsninger til medicinalprodukter og udstyr er afgørende for en sikker patientbehandling  Fra engangsprodukter til implantater – det betaler sig altid at undersøge og vurdere hvilken pakkeløsning der er bedst egnet. MULTIVAC giver dig en god rådgivning med baggrund i mange års erfaring. Vores emballeringseksperter rådgiver dig fra udvikling til den færdige pakke.MULTIVAC - fleksible pakkeløsninger for medicinalprodukter

Kravene til emballering af medicinalprodukter som f.eks. katetre, engangsprodukter, laboratorieprodukter, symateriale, implantater, kombinationspakker og kirurgisk udstyr er ekstremt høje. Emballagen skal sikre, at dit produkt leveres til hospitalet, på sundhedsklinikken eller patienten – med absolut sterilitet. Den skal også kunne åbnes let og sikkert, uden at indholdet bliver tilsmudset eller partikler rives løs. En anden vigtig betingelse er, at dine medicinalprodukter beskyttes under transport og sikrer, at indholdet også i lange opbevaringsperioder bibeholder en høj kvalitet.

Også ved udvikling af medicinalprodukter spiller emballeringen en afgørende rolle. Selv ved kort udviklingstid skal foreskrifter og kvalitetsstandarder overholdes. Den rigtige emballering sikrer den højeste sikkerhed for dine medicinalprodukter. En steril barriere, svejsesømskvalitet, reproducerbare og sporbare processer, korrekt mærkning og etikettering er blandt andet krav, der gør det nødvendigt tidligt at påbegynde udvikling af din kundetilpassede pakkeløsning.

Vores maskiner er designet til lavbakterielle og lavpartikelholdige emballager og opfylder altid de nyeste retningslinjer (EU, EMA, FDA, DIN, ISO).


Dine fordele med MULTIVAC

Derfor er MULTIVAC den rigtige partner for din branche

Intet er mere værdifuldt end sundhed - derfor er kravene til emballering strengere inden for medicinalteknologien og den farmaceutiske branche.

MULTIVAC giver dig den absolutte sikkerhed, som du forlanger af dine produkter:

 • Komplet linieintegration fra produkttilførsel til primær- og sekundær emballage - inkl. omfattende identifikation og inspektion

 • De bedst egnede materialer afhænger af produktet og de specifikke steriliseringsmetoder

 • Vores maskiner forarbejder hårde og fleksible folier, aluminiumflerlagsfolier samt papir- og Tyvek-baserede® materialer

 • Primærpakning som et sikkert sterilt barrieresystem (SBS) mod mikroorganismers indtrængning

 • Support til den økonomiske gennemførelse af validering, kalibrering og dokumentation for din frigivelsesproces

 • Kodning og mærkning i overensstemmelse med UDI for problemfri sporbarhed

 • Pålidelige inspektionssystemer til forskellige anvendelser, som f.eks. inspektion af trykbilleder eller produkters fuldstændighed

 • Tilpassede funktioner som f.eks. åbningshjælp, genluk eller fastgørelse af produkter i pakken


Kategorier

Kombinationspakker

Diagnose

Implantater

Indsprøjtning og infusion

Åndedræt og intubation

Kirurgiske instrumenter

Laboratorieforsyninger

Engangsprodukter


The MULTIVAC PEAQ Promise

Lad os nå toppen sammen!

Maksimer din produktivitet og minimer dine udgifter – med vores PEAQ Promise. PEAQ står for produktivitet, effektivitet, tilgængelighed og kvalitet. Find ud af, hvad det betyder for dig.

Lær mere KontaktMULTIVAC portefølje til medicinalprodukter

Medicinalprodukter


Vores services på medicinalområdet

MULTIVAC pakkeløsninger opfylder dine lovmæssige krav sikkert, effektivt og økonomisk. Vores ekspertteam tilbyder dig et stort udvalg af rådgivende services og teknisk assistance. Sammen udvikler vi et skræddersyet pakkekoncept til dine medicinalprodukter.


Konceptfase

MULTIVAC har været en pålidelig partner for sine kunder i mere end 60 år. Du kan være sikker på, at dine individuelle krav altid er i fokus.

Vores ingeniører og proceseksperter rådgiver med dedikation og erfaring ved udviklingen af et tilpasset og optimalt koncept til dine produkter.


I tæt samarbejde med dig udvikles et pakkedesign, der opfylder komplekse produktkrav, og indtil et kundeindstillet pakkedesign passer perfekt til dit medicinmateriale. Med 3D visualisering og produktion af prøvepakker samt ydelseskrav udvikler vi den bedste emballage til dit produkt.

Med udgangspunkt i specifikationsdokumentet og i tæt samarbejde med dig udvikler vi et kundeindstillet linjekoncept sammen med alle påkrævede linje- og formattegninger. I mange tilfælde vil flere mulige konceptalternativer blive udviklet og diskuteret med dig i en præsentation.


Gennemførelsen

MULTIVAC er til rådighed under den tekniske gennemførelse og finjustering af din pakkeproces. Vi rådgiver globalt med ekspertise og præcision og sikrer en problemfri implementering af dine individuelle maskin- og linjeløsninger.


Fra ide til den første testkørsel – står et ekspert- og højt erfarent projektteam ved implementeringen af din pakkeløsning. Et team, der følger dig fra den første evaluering til emballeringsprojektets endelige afslutning.

MULTIVAC tilbyder pakkeløsninger til meget forskellige automatiseringsniveauer fra manuelle og halvautomatiske systemer til komplet integrerede pakkelinier. For at kunne tilbyde dig komplette koncepter for maksimal produktivitet producerer vi vores egne automatiserings-, adskillelses- og transportsystemer samt mærknings- og kvalitetsinspektionsløsninger. Vi tilpasser dig fleksibelt til dine krav og understøtter dig om nødvendigt ved integreringen af komponenter fra andre producenter i dit linjekoncept.

Vi tilbyder omfattende kurser enten i vores globale træningscentre eller hos dig lokalt, så du kan blive bekendt med dine maskiners betjening, vedligeholdelse og servicering. Træningen foretages hands-on og udføres på maskinen. Du vil også modtage alle skrevne uddannelsesmateriale. Derved udnytter du din nye MULTIVAC-emballeringsløsnings potentiale fuldt ud.

MULTIVAC understøtter dig ved procesvalidering, kalibrering og dokumentation.

Procesvalidering med MULTIVAC

Med ikrafttrædelsen af den aktuelle MDR (Medical Device Regulation) er procesvalideringen blevet til et lovmæssigt krav. Som udbyder af komplette pakkeløsninger har MULTIVAC mange års veletablerede færdigheder. Vores ekspertteam tilbyder omfattende support ved implementeringen af dine behov.

Vores kvalificerings- og valideringspakke opfylder retningslinierne i GMP, GAMP 5 og ISO og omfatter blandt andet følgende services:

 • Valideringsplan

 • Risikovurdering

 • Funktionsspecifikation

 • Montering og betjeningskvalifikation

 • Computervalidering

Vi supporterer dig også ved gennemførelsen af kvalificerings- og valideringsprocesser on site og hjælper dig med at fremstille specialvalideringer og retrospektive valideringer for installerede pakkeløsninger.

Proceskalibrering af MULTIVAC

For at sikre en reproducerbar pakkekvalitet og -processer gennemfører vi kalibreringen for alle relevante procesparametre i vores emballeringslinjer. Disse resultater dokumenterer vi i en kalibreringsprotokol og stiller tilsvarende dokumentation til rådighed til korrektion af måleafvigelser.

FDA CFR 21 Part 11 kan vores IPC-styring udstyres med følgende funktionsfunktioner til overvågning og dokumentation af pakkeprocessen:

 • Personaliseret brugeradministration

 • Passwordadministration

 • Revisionsspor

 • Recept ændringshistorie

 • Data-backup


Aftersales-service

Når din pakkeløsning er implementeret, sætter MULTIVAC-service ind for at minimere driftsudgifter over hele din produktions levetid. For MULTIVAC betyder maksimal tilgængelighed hurtig fjernvedligeholdelse, maksimal reservedelstilgængelighed 24/7 samt support ved maksimering af din daglige produktivitet – ved hjælp af vores digitale assistance og analyseværktøjer.


For at sikre den hurtigst mulige support anvender vi live Remote Assistance for at reducere din stilstandstider ved ikke-planlagte stop. I den forbindelse analyseres og løses problemer, der forekommer, af vores eksperter online og i dialog med dig. Helt enkelt og trin og trin, uden dine rejseudgifter og unødige ventetider.

MULTIVAC reservedele sikrer ikke kun en fejlfri drift og minimal stilstand, men opfylder også de højeste sikkerhedsstandarder. Takket være vores globale reservedelslogistik og decentraliseret lagre på vores serviceanlæg garanterer vi en hurtig og omfattende forsyning med originale reservedele i fremragende MULTIVAC-kvalitet.

Profitér i realtid af transparente processer og procesdata med MULTIVAC Smart Services. Hvis de anvendes intelligent, er de en afgørende succesfaktor og en vigtig bidragsyder til dine linjers maksimale effektivitet og rentabilitet. Vores eksperter rådgiver dig gerne uforpligtende om, hvordan du kan anvende MULTIVAC Smart Services profitabelt med nye og eksisterende anlæg.MULTIVAC linjeløsninger til medicinalprodukterKONTAKT

Alt du skal gøre er at kontakte os!

Vi glæder os til at udvikle den løsning, der fungerer bedst for dig. Kontakt os, og sammen finder vi den bedste forarbejdnings- eller pakkeløsning. Vi glæder os til at høre fra dig!

Kontakt

PRESSE

Nyheder. Fakta. Baggrund.

Hvad er den mest interessante og aktuelle udvikling inden for forarbejdning og emballering? Udviklinger, tendenser og udfordringer – alt sammen for dig. Hold dig informeret!

Lær mere

BEGIVENHEDER

Vigtige datoer - nationale og internationale

Planlægger du besøg på kommende industrimesser? Her kan du se hvornår og hvor de alle finder sted.

Lær mere

VORES LØFTE

MULTIVAC PEAQ lover

Lad os nå toppen sammen! Maksimer din produktivitet og minimer dine udgifter – med vores PEAQ Promise. PEAQ står for produktivitet, effektivitet, tilgængelighed og kvalitet. Find ud af, hvad det betyder for dig.

Lær mere