Du ser i øjeblikket indhold for:

Denmark / DA

Skift placering

Nuværende placering

Hvor processikkert er det?

Især i forbindelse med farmaceutiske produkter spiller emballeringen altid en vigtig rolle. MULTIVAC pakkeløsninger er dimensioneret til de høje krav med hensyn til processikkerhed, sporbarhed og renrumsegnethed. Derudover giver de en fremragende produktbeskyttelse og bidrager væsentligt til produktsikkerheden.MULTIVAC pakkeløsninger til farmaceutiske produkter

Vi er helt klar over de helt specifikke udfordringer ved den farmaceutiske emballering. Og derfor er det vores prioritet at tilbyde dig en grundig rådgivning og udvikle en skræddersyet løsning sammen med dig. Derved sikres det, at dit produkts sekundære emballage opfylder alle krav til den sikre, sterile og effektive beskyttelse af dit følsomme indhold.

Vores kundetilpassede applikationer omfatter løsninger til biopharmaceutika, blow-fill-seal produkter, auto-injektorer samt ampuller og allerede fyldte sprøjter.

Vi tilbyder vores kunder bæredygtige pakkeløsninger, der fremstilles på avancerede maskiner og udføres under hensyntagen til de strengeste krav til sterilitet og sikkerhed. Med vores GMP-konforme maskindesign muliggør vi den fleksible og effektive emballering af følsomme farmaceutiske og medicinske produkter i meget forskellige produktformer og -størrelser - enkelt- eller kombinationspakker. Vi tilbyder dig ekstraordinært produktive løsninger til små og store charger med et enormt materialeprogram - og er altid tilpasset til dine specifikke krav.


Dine fordele med MULTIVAC

MULTIVAC er en ideel partner for den farmaceutiske branche

Med vores pakkelinjer i GMP-konformt maskindesign muliggør vi den fleksible og effektive emballering af følsomme produkter i forskellige produktformer og -størrelser samt i enkelt- eller kombinationspakker.

Især vores automatiseringsløsninger bidrager afgørende til maksimal processikkerhed og pakkekvalitet.

 • Optimal produktbeskyttelse ved hjælp af skånsom håndtering og minimering af miljøpåvirkninger som f.eks. temperatur eller kontakt

 • Forskellige pakkematerialer (folietykkelser mellem 70 og 1.200 μm, PP-monomateriale, aluminiumsflerlagsfolier, Tyvek®- og papirbaserede folier) og pakkeformer

 • Innovationer inden for multifunktionel emballering med f.eks. åbningshjælp, genlukningsegenskaber m.m.

 • Problemfri sporbarhed og forfalskningssikkerhed på grund af serialisering og sporing

 • Reproducerbarhed: pakker, der kan reproduceres fra det første produkt og fremad

 • Renrumskompatibel

 • Processikkerhed og produktivitet

 • De mange optioner omfatter emballering under beskyttelsesatmosfære (MAP) eller vakuum, dispensering af indlægssedler osv.


Kategorier

Kombinationspakker

Parenteralia

Aktive apparater & biopharmaceuticals

Blow-fill-seal produkter


The MULTIVAC PEAQ Promise

Lad os nå toppen sammen!

Maksimer din produktivitet og minimer dine udgifter – med vores PEAQ Promise. PEAQ står for produktivitet, effektivitet, tilgængelighed og kvalitet. Find ud af, hvad det betyder for dig.
MULTIVAC porteføljen til farmaceutiske produkter

Farmaceutiske produkter


Vores ydelser inden for den farmaceutiske branche

MULTIVAC pakkeløsninger opfylder dine lovmæssige krav sikkert, effektivt og økonomisk. Vores ekspertteam tilbyder dig et stort udvalg af rådgivende services og teknisk assistance. Sammen udvikler vi et skræddersyet pakkekoncept til dine farmaceutiske produkter.


Konceptfase

MULTIVAC har i mere end 60 år været en pålidelig partner for sine kunder. Du kan være sikker på, at dine specifikke behov altid er i front.

Vores ingeniører og proceseksperter rådgiver med dedikation og erfaring ved udviklingen af et tilpasset og optimalt koncept til dine værdifulde produkter.


I tæt samarbejde med dig følger et individuelt pakkedesign af komplekse produktkrav, der passer perfekt til dit farmaceutiske produkt. Sammen med 3D-visualisering, udarbejdelse af prøvepakker og hensyntagen til alle ydelseskrav udvikler vi den bedste emballage til dit produkt.

Med udgangspunkt i specifikationsdokumentet og i tæt samarbejde med dig udarbejder vi et kundeindstillet linjekoncept til dig samt alle nødvendige linje- og formattegninger. I mange tilfælde vil flere mulige konceptalternativer blive udviklet og diskuteret med dig i en præsentation.


Gennemførelsen

MULTIVAC assisterer under den tekniske gennemførelse og finjustering af din pakkeproces. Vi understøtter globalt med ekspertise og præcision og sikrer en problemfri implementering af dine individuelle maskin- og linjeløsninger.


Fra ide til den første testkørsel – deltager et kom mentet og erfarent projektteam ved implementeringen af din pakkeløsning; et team som følger dig fra den første evaluering til implementeringen af din pakkeløsning.

MULTIVAC tilbyder pakkeløsninger på meget forskellige automatiseringsniveauer fra manuelle og halvautomatiske systemer til fuldstændigt integrerede pakkelinier. For at kunne tilbyde dig komplette koncepter for maksimal produktivitet producerer vi vores egne automatiserings-, adskillelses- og transportsystemer samt mærknings- og kvalitetsinspektionsløsninger. Vi tilpasser dig fleksibelt til dine krav og understøtter dig om nødvendigt ved integreringen af komponenter fra andre producenter i dit individuelle linjekoncept.

Vi tilbyder omfattende kurser enten i vores globale træningscentre eller hos dig lokalt, så du kan blive bekendt med dine maskiners betjening, vedligeholdelse og servicering. Træningen er praksisorienteret og udføres på maskinen, og du modtager træningsmaterialet på skrift efter afslutning. Derved udnytter du din nye MULTIVAC-emballeringsløsnings potentiale fuldt ud.

MULTIVAC understøtter dig sikkert inden for procesvalidering, kalibrering og dokumentation.

Procesvalidering med MULTIVAC

Med ikrafttrædelsen af den aktuelle MDR (Medical Device Regulation) er procesvalideringen blevet til et lovmæssigt krav. Som udbyder af komplette pakkeløsninger har MULTIVAC mange års veletablerede færdigheder. Vores ekspertteam tilbyder omfattende support ved implementeringen af dine behov fra dato.

Vores kvalificerings- og valideringspakke opfylder retningslinierne i GMP, GAMP 5 og ISO og omfatter blandt andet følgende services:

 • Valideringsplan

 • Risikovurdering

 • Funktionsspecifikation

 • Montering og betjeningskvalifikation

 • Computervalidering

Vi understøtter dig også ved gennemførelsen af kvalificerings- og valideringsprocesser on site og hjælper dig ved udarbejdelsen af specialvalideringer og retrospektive valideringer for allerede installerede pakkeløsninger.

Proceskalibrering af MULTIVAC

For at sikre en reproducerbar pakkekvalitet og -processer gennemfører vi kalibreringen af de relevante procesparametre i vores emballeringslinjer. Disse resultater dokumenterer vi i en kalibreringsprotokol og stiller tilsvarende dokumentation til rådighed til korrektion af måleafvigelser.

FDA CFR 21 Part 11 kan vores IPC-styring udstyres med følgende funktionsfunktioner til overvågning og dokumentation af pakkeprocessen:

 • personaliseret brugeradministration

 • Passwordadministration

 • Revisionsspor

 • Recept ændringshistorie

 • Data-backup


Aftersales-service

Så snart en pakkelinje er implementeret,  står MULTIVAC-service til rådighed for at tilsikre minimerede driftsudgifter på anlægget. For MULTIVAC betyder maksimal tilgængelighed hurtig fjernvedligeholdelse, maksimal reservedelstilgængelighed 24/7 samt aktiv support ved maksimering af din daglige produktivitet – ved hjælp af vores digitale assistance og analyseværktøjer.


Vi sørger for hurtigst muligt support – live og Remote Assistance – for at reducere din stilstandstider ved ikke planlagte produktionsstop. I den forbindelse analyseres og løses problemer, der forekommer, af vores eksperter online og i dialog med dig. Helt enkelt og trin og trin, uden rejse og unødige ventetider.

MULTIVAC reservedele sikrer ikke kun en fejlfri drift og minimal stilstand, men opfylder også de højeste sikkerhedsstandarder. Takket være vores globale reservedelslogistik og decentraliseret lagre på vores serviceanlæg garanterer vi en hurtig og omfattende forsyning med originale reservedele i en fremragende MULTIVAC-kvalitet.

Med MULTIVAC Smart Services profiterer du af transparente processer og procesdata i realtid. Hvis de anvendes intelligent, er de en afgørende succesfaktor og en vigtig bidragsyder til dine linjers maksimale effektivitet og rentabilitet. Vores eksperter rådgiver dig gerne uforpligtende om, hvordan du kan anvende MULTIVAC Smart Services profitabelt med nye og eksisterende anlæg.MULTIVAC-linjeløsninger til farmaceutiske produkterKONTAKT

Alt du skal gøre er at kontakte os!

Vi glæder os til at udvikle den løsning, der fungerer bedst for dig. Kontakt os, og sammen finder vi den bedste forarbejdnings- eller pakkeløsning. Vi glæder os til at høre fra dig!


PRESSE

Nyheder. Fakta. Baggrund.

Hvad er den mest interessante og aktuelle udvikling inden for forarbejdning og emballering? Udviklinger, tendenser og udfordringer – alt sammen for dig. Hold dig informeret!

BEGIVENHEDER

Vigtige datoer - nationale og internationale

Planlægger du besøg på kommende industrimesser? Her kan du se hvornår og hvor de alle finder sted.

VORES LØFTE

MULTIVAC PEAQ lover

Lad os nå toppen sammen! Maksimer din produktivitet og minimer dine udgifter – med vores PEAQ Promise. PEAQ står for produktivitet, effektivitet, tilgængelighed og kvalitet. Find ud af, hvad det betyder for dig.