Du ser i øjeblikket indhold for:

Denmark / DA

Skift placering

Nuværende placering

Smart Services

MULTIVAC Smart Services - Digitale løsninger til maksimal produktivitet og  enkel betjening, der direkte understøtter dine MULTIVAC-maskiner og linjekomponenter.Dette kan MULTIVAC Smart Services gøre for dig

Tilgængelighed og effektivitet 

Med retningsgivende digitale løsninger tilbyder MULTIVAC mange værktøjer til forøgelse af maskintilgængeligheden, ydelse, kvalitet og effektivitet. Transparente processer og realtidsdata bidrager derudover til effektivitet og rentabilitet på anlæg og linjer.

Netværker og komfortabel

Med digitale produkter og serviceydelser fra MULTIVAC tilbyder vi innovative løsninger til overvågning, styring og optimering af produktionen, som kan leveres worldwide. Enkelt setup, umiddelbart brug for at gå live efter installation af nyt udstyr og eftermontering i eksisterende maskiner.

Merværdi for maskinoperatør til direktør

Anvendelse af MULTIVAC Smart Services kræver ingen væsentlig startinvestering. Den veletablerede standardportefølje af digitale løsninger udvikles konstant og udvikles til stadighed - centralt i forhold til kundernes behov. Individualitet? Intet problem; Vi opbygger en tilpasset løsning, som har merværdi for maskinoperatør til direktør. 


Smart Services

Dine fordele

Ydelse, tilgængelighed og kvalitet

 • Dine produktionstal er tilgængelige når som helst eller hvor som helst

 • Beregning og afhjælpning af årsager til svigt og ikke-planlagt stilstand

 • Overvågning af maskinens pakkekvalitet og -ydelse i format OEE (Overall Equipment Effectiveness)

 • Forøgelse af maskintilgængeligheden og afhjælpning af skjulte produktionsudgifter

Transparente processer og procesdata i realtid

 • Receptskift sikret automatisk

 • Forskellige sammenligninger mellem maskiner og skiftehold, receptdetaljer samt receptskift og materialeskiftetider

Pålidelighed og automatisk support

 • Automatisk genererede analyserapporter

 • Automatisk data-backup

 • Enkel og sikker gendannelse af maskinindstillinger

 • Enkel adgang for vores serviceteknikere til hurtig hjælp


Smart Production Dashboard

Med Smart Production Dashboard har du til enhver tid og en overordnet  oversigt over dine produktionstal.

Smart OEE Analyzer

Med Smart OEE Analyzer kan du se effektivitet baseret på data. Du identificerer, om din produktion går som planlagt, eller om der skal optimeres et eller flere steder.

Smart Log Analyzer

Med Smart Log Analyzer kan du identificere de primære årsager til stilstande, de hyppigste fejl og deres gennemsnitlige stilstandstider. 

Smart Data Backup

Ved hjælp af Smart Data Backup lagres alle receptændringer automatisk. Recepter gendannes hurtigt, uden at det påvirker din pakkeproces.

Smart Maintenance Manager

Næmmere planlægning af dine vedligeholdelsesarbejder. Smart Maintenance Manager gør det nemmere at foretage vedligeholdelsesarbejder og reparationsarbejder på alle maskiner.

Smart Widget Dashboard

Oversigt over alt, hvad der er vigtigt. Smart Widget Dashboard vises alle relevante nøgletal på en pakkelinje klart og tydeligt.

MULTIVAC Watchdog

Altid informationer til tiden. MULTIVAC Watchdog overvåger maskinkomponenternes og produktionsprocessens status. Smart Production Dashboard

Har du hurtigt og enkelt et overblik over, hvornår og hvor mange produkter, der produceres eller ikke produceres i din produktion? I 8 ud af 10 tilfælde kunne det identificeres tidligt, at produktionsmålet ikke blev nået, og i over halvdelen af disse tilfælde kan målet nås alligevel ved at træffe modforanstaltninger i rette tid.

 

Fordelingscentralen til digitale maskiner

Fordelingscentralen til en digitaliseret maskine set fra brugeren er Production Dashboard, som ikke kun kan køre på en stor fladskærm ved siden af maskinen, men ved behov også kan ses remote på en pc på et kontor. Dermed har maskinens bruger live-adgang til alle relevante informationer om aktuel ydelse og det samme har ledelsen. Fordelen ved et sådant redskab ligger i den signifikante afkortning af kommunikationsvejene og reaktionstiderne.

 • Adgang til produktionsprocessen i realtid

 • Vigtige nøgletal vises overskueligt på dashboardet, udtrykt i bla. produktionsdage og skiftehold.

 • Afvigelser mellem forskellige skift samt langsigtede tendenser kan nemt identificeres og analyseres


Smart OEE Analyzer

Ved du, med hvilken effektivitet du producerer de enkelte artikler?
Mange af vores kunder har ingen nøjagtige nøgletal for deres effektivitet. Ressourceeffektive produktioner er hurtigere og mere konstante på markedet, produktionsomkostningerne falder også enormt, og marginer forøges.

 

Et strategisk instrument til effektivitetsstigning

Smart OEE Analyzer tilbyder forskellige grader af detaljerede analyser af driftsdataene for en emballeringsmaskine for et tidsrum på op til fire uger. Værktøjet registrerer her den procentuelle disponibilitet, emballeringskvaliteten og maskinens ydelse multiplicerer disse værdier og beregner derud fra emballeringsmaskinens Overall Equipment Effectiveness (OEE).

 • Enkel oversigt over emballeringsprocessens effektivitet på maskiner og linjer.

 • Dataene vises på et interaktivt dashboard som tidsserie. Egenskaberne kan tilpasses ved at vælge forskellige perioder eller skifteholdsmodeller.

 • Da ydelse, disponibilitet og kvalitet vises separat, kan årsagerne til en utilstrækkelig OEE identificeres præcist

  .

Smart Log Analyzer

Kender du de fejl, der er opstået flest gange på din maskine? Ved du også, hvor lange spildtider de forårsager? Tackler effektivitetsstigninger målrettet og overvåger dem transparent.

 

Et fleksibelt redskab til optimering

Smart Log Analyzer udlæser maskinens meddelelses- og fejllager og indlæser de pågældende data i Smart Hub, hvor de derefter analyseres. Dataregistreringen strækker sig fra overordnede informationer som maskinens produktive tider helt til enkelthændelser, der forårsager stilstande. Funktionerne i Smart Log Analyzer er ikke kun henvendt til brugere, men også til serviceteknikere. I tilfælde af en fejl har serviceafdelingen straks de væsentlige data til rådighed til udbedring af fejl og reducerer maskinstilstandstiderne til et minimum.

 • Præcis analyse af protokoldataene for en MULTIVAC-maskine eller -linje til at identificere den førende årsag til en ikke planlagt stilstand

 • Alle fejl, i den betragtede periode er anført og visualiseret i henhold til den forårsagede spildtid i alt, den gennemsnitlige spildtid eller hyppigheden af stilstandstiderne.

 • Smart Log Analyzer gør det muligt for vores kunder at identificere de førende årsager til ydelsesafvigelser i produktionsprocessen og at gå i gang med de specifikke problemer.


Smart Data Backup

Er dine recepternes sikkerhed lige så afgørende for dig som for os? Vil du holde styr på alle de receptændringer, du har foretaget, og til enhver tid og overalt have adgang til dem?

 

Værdifulde data sikret automatisk

Med MULTIVAC Smart Data Backup er du altid på den sikre side!
For ved hjælp af dette geniale redskab sikres indstillingerne på en MULTIVAC-emballeringsmaskine automatisk i et beskyttet online-område. Smart Data Backup kører gnidningsløst i baggrunden uden at påvirke din produktionsproces. Derudover er der mulighed for fleksibel adgang overalt via en browser. Alle indstillinger kan til enhver tid downloades i Smart Service og genoprettes hurtigt efter behov.

 • Automatisk data-backup i et beskyttet online-område

  .
 • Enkel download og pålidelig gendannelse af maskinindstillinger

  .
 • Fleksibel adgang via browser

  .

Smart Maintenance Manager

Smart Maintenance Manager gør det særligt enkelt at organisation af vedligeholdelsesarbejder og reparationsarbejder på enhver maskine. Ved at evaluere driftstimerne angiver et automatisk meddelelsessystem, at vedligeholdelsesarbejderne skal udføres, sammenfatter dem i en oversigt og sorterer dem i henhold til den anbefalede vedligeholdelsesdato. De kan organiseres hurtigt og effektivt, markeres som udført, tilføjes igen, ændres eller slettes.

Ved hjælp af en systematisk anvendelse af Smart Maintenance Manager profiterer du af en højere produktivitet på grund af kortere planlagte stilstandstider, mindre ikke-planlagt stilstand og en længere maskinlevetid.

Fordele ved Smart Maintenance Manager:

 • Smart Maintenance Manager er et praksisorienteret værktøj til at organisere vedligeholdelsen på alle maskiner
 • Et meddelelsessystem peger automatisk og sikkert på grund af vedligeholdelse og forenkler planlægning og styring
 • Ved at anvende Smart Maintenance Manager profiterer du ved hjælp af en højere produktivitet, kortere spildtider og en længere maskinlevetid 
 • .

Smart Widget Dashboard

Smart Widget Dashboard viser klart og meningsfuldt alle nøgletal på en emballeringslinje – også når linjemoduler fra andre producenter er integreret. Det giver brugeren mulighed for visuelt at overvåge og analysere produktionslinjen og identificere potentialet for optimeringen af maskinen. Så uanset om du er interesseret i aktuelle og tidligere maskindata, billedfiler eller informationer rettidigt, tilbyder Smart Widget Dashboard overvågningsværktøjer til dine linjer, der hurtigt og intuitivt kan konfigureres og betjenes via kakler.

Fordele ved Smart Widget Dashboard:

·        Visuel visning af individuelt definerede nøgletal for en emballeringslinje

·        Kan hurtigt og fleksibelt tilpasses til de pågældende krav til overvågning og analyse

·        Til alle MULTIVAC-linjer også når linjemoduler fra andre producenter er integreret


MULTIVAC Watchdog

MULTIVAC Watchdog overvåger maskinkomponenternes og produktionsprocessens "spændingsførende" status. Et automatisk alarmsystem giver brugeren besked om ujævnheder, hyppig forekommer fejl eller vedligeholdelsesarbejder, der skal udføres. Med en reduktion af dine reaktionstider understøtter MULTIVAC Watchdog dig ved forebyggelse og reduktion af stilstandstider og optimering af dine procestider.  

Fordele MULTIVAC Watchdog:

 • Automatisk spændingsførende overvågning af maskinkomponenternes status og produktionsprocessen
 • Undgåelse og afkortning af stilstand på grund af forkortede reaktionstider og optimering af procestider

KONTAKT

Alt du skal gøre er at kontakte os!

Vi glæder os til at udvikle den løsning, der fungerer bedst for dig. Kontakt os, og sammen finder vi den bedste forarbejdnings- eller pakkeløsning. Vi glæder os til at høre fra dig!

Kontakt

PRESSE

Nyheder. Fakta. Baggrund.

Hvad er den mest interessante og aktuelle udvikling inden for forarbejdning og emballering? Udviklinger, tendenser og udfordringer – alt sammen for dig. Hold dig informeret!

Lær mere

BEGIVENHEDER

Vigtige datoer - nationale og internationale

Planlægger du besøg på kommende industrimesser? Her kan du se hvornår og hvor de alle finder sted.

Lær mere

VORES LØFTE

The MULTIVAC PEAQ Promise

Lad os nå toppen sammen! Maksimer din produktivitet og minimer dine udgifter – med vores PEAQ Promise. PEAQ står for produktivitet, effektivitet, tilgængelighed og kvalitet. Find ud af, hvad det betyder for dig.

Lær mere