MULTIVAC Gruppen

MULTIVAC har været en af de førende producenter af pakkemaskiner i mere end 60 år. Vores hovedsæde i Wolfertschwenden, Tyskland, er udgangspunkt for vores globalt opererende MULTIVAC Gruppe.SIDEN 1961

MULTIVAC

MULTIVAC er løsningsudbyder og teknologipartner. Vi støtter vore kunder i hele verden med vores omfattende portefølje af produkter og services. Fra mindre håndværksproducenter til store globale virksomheder. I næsten alle brancher. Fra fødevarer og medicinal- og farmaprodukter til alle slags forbrugs- og industrivarer.

Det globale produktprogram omfatter et bredt sortiment af  pakketeknologier, håndterings- og automatiseringsløsninger, mærkningsløsninger, inspektionssystemer og kvalitetskontrolsystemer samt pakkematerialer. Vores store portefølje suppleres med behovsorienterede løsninger, der opfylder meget forskellige forarbejdnings- og pakkekrav – fra slicing og portionering til bageriteknologi. 

EN DEL AF MULTIVAC GRUPPEN SIDEN 2019

FRITSCH

FRITSCH: Navnet har i årtier stået for anlæg af høj kvalitet inden for bageriteknik og -teknologi og førende innovationer inden for formning og bearbejdning af dej. Globalt produceres der førsteklasses brødprodukter med FRITSCH-maskiner.

Passionen for dej og teknologi er det, der driver FRITSCH, som det fremgår af vores slogan "Passion for Dough". Virksomheden, der blev grundlagt i 1926, tilbyder sine mange kunder manuelle udrulningsmaskiner og  højeffektive industrianlæg samt passende løsninger til meget forskellige produkter i alle ydelseskategorier.

EN DEL AF MULTIVAC GRUPPEN SIDEN JANUAR 2017

TVI

TVI har altid stået for innovation inden for kødforarbejdning og portionering. Siden grundlæggelsen i 2004 har kunder fra hele verden portioneret med højteknologisk udstyr fra TVI. Produktsortimentet rækker fra tempereringen af det rå produkt til overføring af færdige portioner til pakkemaskinen.

Hightech-anlæggene fra TVI er det perfekte supplement til pakkemaskinerne fra MULTIVAC. Den intelligente sammenkobling af de forskellige enheder kan nettilsluttes digitalt for at opfylde kravene inden for industri 4.0 – styring via en central betjeningsenhed. Det gør det muligt for kunderne at opnå høj effektivitet og processikkerhed på alle linjekomponenter perfekt tilpasset hinanden.


MULTIVAC Gruppens adfærdskodeks

MULTIVAC navnet forbindes med mange definerende standarder for teknologi, effektivitet og pålidelighed - inden og uden for vores branche. Vores adfærdskodeks giver et overblik over de interne standarder og krav fra MULTIVAC Gruppen.

Vores handlinger er i overensstemmelse med den nuværende retslige ramme og en dybt rodfæstet etisk forståelse af grundlæggende ansvar. De grundlæggende værdier viser tydeligt, hvordan MULTIVAC arbejder over for vores medarbejdere, kunder, leverandører og forretningspartnere.

Retningslinierne afspejler firmaets aktuelle status og udvikler sig konstant.

Hvis du bliver opmærksom på mulige overtrædelser, bedes du kontakte os anonymt eller fortroligt via vores whistleblower-rapporteringsværktøj under linket https://whistleblowersoftware.com/secure/MULTIVACHeadquarter .

Ordensreglerne

I vores Code of Conduct har vi sammenfattet MULTIVAC-gruppens interne standarder og specifikationer.

Størrelse
700 KB
Format
pdf
Download

Erklæring om de grundlæggende principper om menneskerettigheder i MULTIVAC-koncernen

Vi er bevidste om vores samfundsansvar. MULTIVAC-koncernen har forpligtet sig til at respektere nationalt og internationalt anerkendte menneskerettigheder og miljøet i sin virksomhedsledelse og i den globale værdikæde. Vi bidrager til overholdelsen af disse grundlæggende rettigheder med en række forskellige foranstaltninger.

Denne politikerklæring gælder for alle MULTIVAC-selskaber og dermed også for vores tilknyttede datterselskaber.

Hvis du bemærker tegn på mulige overtrædelser, er du velkommen til at rapportere dem personligt eller anonymt.

Erklæring om de grundlæggende principper

Vores engagement, vores standarder og politikker, vores foranstaltninger til effektiv risikostyring og vores forventninger til medarbejdere og leverandører.

Størrelse
568 KB
Format
pdf
Download

Kvalitet og produktsikkerhed hos MULTIVAC

For MULTIVAC betyder kvalitet at opfylde alle markedets og vores kunders krav - ikke kun med hensyn til vores produkter og serviceydelser, men også inden for alle andre områder af vores erhvervsaktiviteter. 

Med det for øje stræber vores medarbejdere altid efter at garantere den højeste ydelse og kvalitet. 

ISO-certificering

Udover de høje kvalitetstandarder, vi stiller til vores produkter og processer, som er certificerede iht. DIN EN ISO 9001:2015, stiller vi også krav til vores partnere. Dertil hører f.eks. producenter af komponenter, leverandører af forbrugsmaterialer og tilbehør.

Ved hjælp af en løbende optimeringsproces og et fuldt implementeret kvalitetsmanagementsystem garanterer vi altid en høj produkt-, proces- og servicekvalitet.

Certifikat - ISO 9001

MULTIVAC Group opfylder kravene til kvalitetsmanagement.

Størrelse
426 KB
Format
pdf
Download

CE-mærkning og GS-test

MULTIVAC er en af de få pakkemaskineproducenter, der lader sine maskiner underkaste en frivillig ekstern GS-test af den tyske sociale ulykkesforsikring (DGUV). Vi gennemfører også omfattende CE-overensstemmelsesvurderingsprocedurer for at garantere vores kunder det højeste sikkerhedsniveau.


Vores partnere