Du ser i øjeblikket indhold for:

Denmark / DA

Skift placering

Nuværende placering

Automatisk ilægning!

Dine færdigemballerede produkter kan ilægges fleksibelt og automatisk i kartoner eller containere. Afhængigt af anvendelsen tilbyder det modulopbyggede og skalerbare system på MULTIVAC Case & Crate Loader altid den optimale løsning. Dermed sikres det, at alt er sikkert emballeret til transport.Robot ilægning i kartoner eller containere

Fleksibilitet inden for emballering og teknologi

Dybtrækspakker, trays, flowpakker eller krympepakker lægges effektivt og pålideligt i kartoner eller beholdere. Dette med høj fleksibilitet, for selv store produktdimensioner. Brugen af disse robotsystemer er præcist tilpasset dine krav og din pakkeproces. Vores robotløsninger rækker fra 100 gram til 30 kg pakkevægt - et bredt spektrum, der tillader mange produkt- og pakketyper.

Enkelt formatskift og maksimal tidsbesparelse

Eftermontering af dine eksisterende anlæg er meget enkel og processikker. Hurtigskiftegribersystemet sørger for korte formatskiftetider. Det betyder maksimal tidsbesparelse og dermed mere effektivitet.

Integreret og automatiseret produktions- og emballeringslinje

.

Vi indkøber kartonrejsere hos udvalgte leverandører og integrerer disse moduler i vores samlede emballeringsløsning. Dermed dækker vi alle former for sekundære pakker. 

Vi afslutter vores linje med sekundære pakkeløsninger. I kombination med MULTIVAC koncernens forskellige produktportefølje har du en integreret og perfekt tilpasset produktions- og pakkelinie.

Kartonilægniing

De forskellige ilægningstyper kan fås til kartoner og trays. Vælg, hvad der er egnet til din anvendelse.

Ilægning oppefra

Top Loading er standard-løsning med forskellige kartontyper som f.eks. amerikansk karton, Display Ready Box eller foldepakning. Den er naturligvis perfekt tilpasset til dit segment.

Ilægning fra siden

Ved ilægningen fra siden placeres dine produkter direkte i salgsemballage til brug for slutkunden. En udstøder skubber de stablede produkter ind i kassen. Dette er en typisk anvendelse for en display ready box.

Ilægningsbeholder

Når det læsses i kasser, står der mange muligheder til rådighed.

Ilægning oppefra

Uanset dine beholderes dimensioner, har vi en løsning. Spektret rækker fra E2-kasse til bagerikasser med flere. Vores robotløsning gør det muligt at ilægge produktvægte på op til 30 kg.


Fleksibel med MULTIVAC

Kasse og beholder i et modul

Har du brug for forskellige sekundære emballager til dine produkter? MULTIVAC-løsninger er designet så fleksible og enkle, at du hurtigt kan omstille mellem kartoner og kasser.


Fleksibel med MULTIVAC

Ilægning oppefra og fra siden i et modul

Har dine kunder forskellige ønsker til ilægningsmetoder? Med kartonpakkeløsninger fra MULTIVAC kan du ilægge to kartontyper i et modul med ilægningsteknologi oppefra eller fra siden.Få fordel af integrerede løsninger med MULTIVAC

Vi tilbyder dig komplette koncepter for dine individuelle krav og understøtter dig ved at gøre din produktivitet så effektiv som mulig for din økonomiske succes.Karton og beholder ilægning

Når sekundær emballage bliver til primærpakning!

Kartoner eller beholdere kan også anvendes som primæremballering. Bestemte produkter kræver ikke en klassisk primærpakke af kunststof. Karton kan også beklædes med folie på indersiden af pakken, så de opnår andre barriereegenskaber.

 

KONTAKT

Alt du skal gøre er at kontakte os!

Vi glæder os til at udvikle den løsning, der fungerer bedst for dig. Kontakt os, og sammen finder vi den bedste forarbejdnings- eller pakkeløsning. Vi glæder os til at høre fra dig!

PRESSE

Nyheder. Fakta. Baggrund.

Hvad er den mest interessante og aktuelle udvikling inden for forarbejdning og emballering? Udviklinger, tendenser og udfordringer – alt sammen for dig. Hold dig informeret!

BEGIVENHEDER

Vigtige datoer - nationale og internationale

Planlægger du besøg på kommende industrimesser? Her kan du se hvornår og hvor de alle finder sted.

VORES LØFTE

The MULTIVAC PEAQ Promise

Lad os nå toppen sammen! Maksimer din produktivitet og minimer dine udgifter – med vores PEAQ Promise. PEAQ står for produktivitet, effektivitet, tilgængelighed og kvalitet. Find ud af, hvad det betyder for dig.