Du ser i øjeblikket indhold for:

Denmark / DA

Skift placering

Nuværende placering


MULTIVAC Line Control

MULTIVAC Line Control (MLC) muliggør den centraliserede drift af hele MULTIVAC linjen.


Det kan MULTIVAC Line Control gøre for dig

Effektiv og central processtyring

MULTIVAC Line Control (MLC) er en innovativ løsning, som muliggør effektiv og central betjening af MULTIVAC forarbejdnings- og pakkelinjer. Det omfatter overførsel af linjens samlede funktioner til start, stop, tomkørsel og produktskift. Med standardiseringen af disse operativsystemer, sikrer MLC pålidelige og reproducerbare processer og minimerer mulige betjeningsfejl. Derudover danner den grundlag for enkel tilslutning af en linje til ERP-, MES-, MRP- eller PPS-systemer via OPC UA.

Maksimal tilgængelighed

Operatørerne opnår stor fordel af kortere gåafstande og enkel betjening, der udføres hurtigt og fejlfrit. Resultatet er en betydeligt højere tilgængelighed på den komplette linje og en højere ydelse. På grund af behandlingen af alle relevante procesdata er MULTIVAC Line Control desuden det ideelle grundlag for valgfri digitale services.MULTIVAC Line Control giver mange fordele:

  • Styring og betjening fra enhver betjeningsterminal

  • Opstart, start, stop, tomkørsel og centralstyret produktskift ved hjælp af en enkelt betjeningsterminal

  • Enkel tilslutning af en linje til ERP-, MES-, MRP- eller PPS-systemer via OPC UA
  • Betjeningsterminalen kan spejlvendes via HMI-omstillingen
  • Receptsikkerhed i hele linjen

 Opstart af linjen

Når hovedafbryderne på alle linjeelementer er slået til, kan der vælges en linjepost centralt for hele linjen på en vilkårlig betjeningsterminal. Hvert linjeelement modtager automatisk det pågældende receptforslag, som operatøren bekræfter efter eventuelt nødvendige, manuelle klargøringsprocesser.

MULTIVAC Line Control gør opstarten af linjer væsentligt mere effektiv og sikker. Betydeligt kortere gåafstande for betjeningspersonalet ved indlæsning af enkeltrecepter for hver maskine. Den linjeoverordnede receptadministration sikrer automatisk, at de rigtige recepter anvendes.

Start og stop af linjen 

Med MLC kan hele linjen startes og stoppes på en vilkårlig betjeningsterminal. Ved stop går alle linjemoduler automatisk i status "stoppet". 

MULTIVAC Line Control gør start og stop af linjer til en struktureret proces og dermed væsentligt enklere og hurtigere. Ud over tidsbesparelse og kortere gåafstande for operatørerne forøges linjens tilgængelighed.

Linjestatusoversigt

MLC-linjestatusoversigten anvendes til hurtigt og pålideligt at identificere årsagen til ikke planlagte linjestop, der for eksempel opstår på grund af materialemangel. Derudover kan også andre mulige fejlårsager som udløsning af sikkerhedskredse eller kontrolsensorer, lokaliseres effektivt med linjestatusoversigten.

Ved at anvende MLC kan afhjælpningen af typiske produktionsfejl gøres meget hurtigere og mere håndterbare. Med tidsbesparelse for operatørerne optimeres linjens tilgængelighed.

Line Control ved produktskift

Den ønskede linjepost kan vælges centralt på en vilkårlig betjeningsterminal med MLC. Hvert linjeelement indeholder automatisk det pågældende receptorslag, som betjeningspersonalet bekræfter efter den manuelle indstilling.

Endvidere kan der vises checklister for manuel klargøring i styringen, som operatøren skal udføre og bekræfte på betjeningsterminalen.

Med MULTIVAC Line Control bliver produktskift i linjer væsentligt sikrere og hurtigere og desuden opnås en tidbesparelse og kortere gåafstande for betjeningspersonalet. Endvidere sikres det, at receptomstillingen gennemføres korrekt på hver maskine.

Derudover sørger receptadministrationen for, at de rigtige produktdata anvendes linjeoverordnet. Hvis man ønsker det, kan de typisk også omfatte de korrekte printlayouts og printdata, der er en mulig og kritisk fejlkilde, som kan medføre tidstab og efterarbejde eller produktreturneringer.

Tomkørsel af linjen

Med hjælp fra MULTIVAC Line Control kan en linje køres tom på ethvert tidspunkt og via enhver betjeningsterminal. Alle produkter og pakker, der stadig befinder sig i linjen, køres ud af linjen. De går derefter gennem de resterende procestrin. Derefter går linjemodulerne automatisk i status "færdigbehandlet", og linjen er klar til et skiftehold, et produkt- eller receptskift.

MULTIVAC Line Control gør tomkøring af linjer til en styret proces og dermed enkel og pålidelig. Ud over tidsbesparelse og kortere gåafstande for operatørerne giver denne funktion i MLC en effektiv forberedelse af produktskift. 

KONTAKT

Alt du skal gøre er at kontakte os!

Vi glæder os til at udvikle den løsning, der fungerer bedst for dig. Kontakt os, og sammen finder vi den bedste forarbejdnings- eller pakkeløsning. Vi glæder os til at høre fra dig!


PRESSE

Nyheder. Fakta. Baggrund.

Hvad er den mest interessante og aktuelle udvikling inden for forarbejdning og emballering? Udviklinger, tendenser og udfordringer – alt sammen for dig. Hold dig informeret!

BEGIVENHEDER

Vigtige datoer - nationale og internationale

Planlægger du besøg på kommende industrimesser? Her kan du se hvornår og hvor de alle finder sted.

VORES LØFTE

The MULTIVAC PEAQ Promise

Lad os nå toppen sammen! Maksimer din produktivitet og minimer dine udgifter – med vores PEAQ Promise. PEAQ står for produktivitet, effektivitet, tilgængelighed og kvalitet. Find ud af, hvad det betyder for dig.