Du ser i øjeblikket indhold for:

Denmark / DA

Skift placering

Nuværende placering

Linjeløsninger til medicinal produkter

Emballeringen af medicinske og sterile produkter stiller de højeste krav til pakkemaskinen for så vidt angår sikkerhed og kvalitet. Med en omfattende linjekompetence tilbyder MULTIVAC et stort udvalg af pakketeknologier, som kan integreres individuelt i komplette løsninger.Opfyldelse af de strengeste krav til sterilitet og sikkerhed

Kravene til pakningen af medicinal produkter som f.eks. katetre, engangsprodukter, laboratorieprodukter, implantater, kombinationspakker, og diagnostiseringsudstyr er utroligt høje. Fejl, der opstår, kan få alvorlige konsekvenser for en mulig sundhedsskade. Absolut processikkerhed er afgørende. Den omfattende linjekompetence fra MULTIVAC muliggør dette ved hjælp af en komplet integration af alle linjekomponenter. Vores linjeløsninger giver optimal betjenings- og processikkerhed og maksimal effektivitet. Vi dækker hele værdikæden inkl. up- og downstream anlæg. Efter behov integrerer vi tredjepartsprodukter fra efterprøvede producenter, der opfylder de samme høje kvalitetskrav som MULTIVAC. Vores maskinportefølje er designet til lavbakterielle og lavpartikelholdige emballager i renrumsomgivelser og opfylder alle aktuelle forskrifter (EU, EMA, FDA, DIN, ISO).MULTIVAC-linjeløsninger til kombinationspakninger

Linjeløsning til øjenoperation tilbehør

En fuldautomatiseret og problemfri integreret pakkeløsning forener fleksibelt forskellige, krævende medicinal produkter i en pakke – og opfylder de højeste krav til pakkekvalitet.

Linjeløsning til endoskopventiler

En fuldautomatiseret og komplet integreret pakkeløsning til fleksibel kombination af forskellige, krævende medicinal produkter i en pakke.

MULTIVAC linjeløsninger til diagnoseprodukter

Linjeløsninger til prøvetagning af afskylninger

Linjeløsninger til prøvetagning  - den effektive pakkeløsning for GMP-konforme swabemballeringer opfylder de højeste krav til emballeringskvalitet.

MULTIVAC linjeløsninger til injektions- og infusionsmateriale

Linjeløsning til infusionsmateriale

Linjeløsning til infusionstilbehør - fuldautomatiseret og problemfrit integreret, fra produktilægningen i karton til dybtrækspakker, til pakningstryk og inspektion hele vejen igennem til pakkeadskillelse og udslusning.

Linjeløsning til cannulas

En linjeløsning til cannulas - høj ydelse opfylder maksimal processikkerhed på grund af det fejlfri samspil mellem perfekt tilpassede produkttilførselssystemer, ilægningsrobotter og en højeffektiv pakkemaskine.

Linjeløsning til engangssprøjter

En linieløsning til engangssprøjter - komplet integreret og fuldautomatisk højeffektiv pakkelinier emballerer store mængder uden at gå på kompromis med produkt og pakkekvalitet.

MULTIVAC linjeløsninger til kirurgiske instrumenter og tilbehør

Linjeløsning til øjenoperation tilbehør

En linieløsning til øjen kirurgi tilbehør - den fuldautomatiserede, problemfrit integrerede pakkeløsning muliggør den fleksible kombination af forskellige avancerede medicinske produkter i en pakke - til opfyldelse af de højeste krav til pakkekvalitet.

Linjeløsning til kirurgisk symateriale

Linjeløsning til kirurgisk symateriale – fuldautomatiseret og problemfrit integreret, fra ilægning af produkt fra karton til dybtrækspakker, til pakningstryk og inspektion, helt frem til produktadskillelse og udløb.

MULTIVAC linieløsninger til laboratorieforsyninger

Linjeløsning sprøjtefiltre

En linjeløsning til sprøjtefiltre - høj kapacitet opfylder maksimal processikkerhed takket være den fejlfri harmoni mellem perfekt tilpasset produkttilførsel, ilægningsrobot, dybtrækningsmaskine, pakkeidentifikation, inspektion og kartonnering.

Linjeløsning til engangssprøjter

Linieløsning til engangssprøjter - komplet integreret og fuldautomatisk højkapacitetspakkelinjer til pakning af store mængder.

MULTIVAC-linjeløsninger til engangsprodukter

Linjeløsning til engangssprøjter

En linieløsning til engangssprøjter - komplet integreret og fuldautomatisk højeffektive pakkelinjer til pakning af store mængder uden ydelsesløs produkt- og pakningskvalitet.

Linjeløsning til cannulas

En linjeløsning til cannulas - høj ydelse opfylder maksimal processikkerhed på grund af det fejlfri samspil mellem perfekt tilpassede produkttilførselssystemer, ilægningsrobots og en højeffektiv emballeringsmaskine.


Kundetilpasset rådgivning og den perfekte implementering af din linjeløsning

Kravene til din emballeringslinje til medicinske produkter og sterile varer er utrolig høje. Med dette in mente er tidlig forventningsafstemning og kundetilpasset udvikling af din linjeløsning afgørende. MULTIVAC er din erfarne partner med et indgående proces-knowhow og omfattende ekspertise inden for maskindesign, software og automatiserede linjeløsninger. Vores fokus er altid på dine strategiske mål, sikkerhedskrav og specifikke processer. Vi konfigurerer og producerer hver linjeløsning enkeltvis og efter ønske som skræddersyet løsning.Dine fordele med MULTIVAC

Innovative linjeløsninger til medicinal produkter

Absolut sikkerhed for dine medicinal produkter - både under processen og i kvaliteten af de anvendte komponenter. Med vores kundetilpassede rådgivning, mange års erfaring og vores maskinportefølje med høj kvalitet og lang levetid garanterer vi denne pålidelighed. Vi arbejder også tæt sammen med de bedste leverandører.

  • Kvalitet: Til hele emballeringsprocessen samt til identifikation og inspektion
  • Rentabilitet: Reduktion af fejlraten og forøgelse af sikkerhed i dine pakkeprocesser
  • Linjeintegration og synkronisering af alle linjekomponenter fra produkttilførslen til primær- og sekundærpakkerne samt adskillelsen og udførningen af produkterne
  • Tilpasning: Det mest egnede udvalg af maskiner og materialer til dine specifikke produktkrav og den pågældende steriliseringsmetode
  • Processikkerhed: Problemfri sporbarhed på pakkeniveau, transparent, central overvågning og styring af hele din linje.


Har du spørgsmål?

Krævende opgaver kræver smarte løsninger

For producenter af medicinske og sterile produkter er absolut proces- og emballeringskvalitet et uomgængeligt krav. Begge er garanteret af MULTIVAC med mange års erfaring og efterprøvet proces-knowhow.

PRESSE

Nyheder. Fakta. Baggrund.

Hvad er den mest interessante og aktuelle udvikling inden for forarbejdning og emballering? Udviklinger, tendenser og udfordringer – alt sammen for dig. Hold dig informeret!

BEGIVENHEDER

Vigtige datoer - nationale og internationale

Planlægger du besøg på kommende industrimesser? Her kan du se hvornår og hvor de alle finder sted.

VORES LØFTE

The MULTIVAC PEAQ Promise

Lad os nå toppen sammen! Maksimer din produktivitet og minimer dine udgifter – med vores PEAQ Promise. PEAQ står for produktivitet, effektivitet, tilgængelighed og kvalitet. Find ud af, hvad det betyder for dig.