Riešenia liniek pre zdravotnícke produkty

Balenie zdravotníckych a sterilných produktov kladie najvyššie požiadavky na baliaci stroj z hľadiska bezpečnosti a kvality. So svojimi bohatými skúsenosťami na trhu baliacich liniek ponúka spoločnosť MULTIVAC širokú škálu obalových technológií, ktoré je možné individuálne integrovať do komplexných riešení.Splnenie najprísnejších požiadaviek na sterilitu a čistotu

Požiadavky na balenie zdravotníckych produktov, ako sú napr. katétre, jednorazové pomôcky, laboratórne potreby, pomôcky na šitie, implantáty, kombinované balenia, pomôcky pre operačné zákroky a diagnostiku sú neuveriteľne vysoké. Akékoľvek poruchy, ktoré by sa vyskytli počas procesu balenia, môžu mať vážne následky z hľadiska prípadných zdravotných rizík. Absolútna bezpečnosť počas procesu je rozhodujúca. Vďaka komplexnému prepojeniu všetkých komponentov liniek to technologické systémy spoločnosti MULTIVAC vedia zabezpečiť. Naše riešenia poskytujú optimálnu obsluhu, procesnú bezpečnosť a maximálnu efektivitu. Pritom vieme pokryť celý výrobný reťazec. V prípade potreby integrujeme aj zariadenia  od osvedčených tretích výrobcov, ktorí spĺňajú rovnaké nároky na kvalitu ako MULTIVAC. Naše stroje sú vyvinuté na balenie v čistom prostredí s nízkym obsahom cudzích častíc a baktérií a spĺňajú všetky nevyhnutné predpisy (EU, EMA, FDA, DIN, ISO).Riešenia liniek MULTIVAC pre kombinované balenia

Riešenie linky na balenie pomôcok pre očné operácie

Plne automatizované a jednoducho integrovateľné obalové riešenie flexibilne kombinuje rôzne náročné zdravotnícke produkty do jedného obalu a  spĺňa najvyšší štandard v kvalite balenia.

Riešenie linky na balenie endoskopických ventilov

Plne automatizované a jednoducho integrovateľné obalové riešenie pre flexibilné kombinovanie rôznych zdravotníckych produktov do jedného balenia.

Riešenia linky MULTIVAC pre diagnostické produkty

Riešenie linky na balenie pomôcok na odber vzoriek

Riešenie linky na balenie pomôcok na odber vzoriek  – výkonné obalové riešenie spĺňa najvyššie požiadavky na kvalitu balenia.

Riešenia linky MULTIVAC pre príslušenstvo na vstrekovanie a infúzie

Riešenie linky na balenie infúzneho materiálu

Riešenie linky na balenie infúzneho materiálu – plne automatizované a  integrované, od nakladania kartónových obalov, cez  hlbokoťažné balenie,  potlač a kontrolu obalov až po triedenie a vyraďovanie balení.

Riešenie linky na balenie kanýl

Riešenie linky na balenie kanýl – vysoký výkon spĺňa maximálnu procesnú bezpečnosť vďaka bezchybnej súhre perfektne prispôsobených privádzacích systémov, nakladacích robotov a vysokovýkonného baliaceho stroja.

Riešenie linky na balenie jednorazových injekčných striekačiek

Riešenie linky na balenie jednorazových injekčných striekačiek – plne integrovaná a plne automatická vysokovýkonná baliaca linka balí veľké objemy bez toho, aby bola ohrozená kvalita výrobku a obalu.

Riešenia linky MULTIVAC pre chirurgické nástroje a príslušenstvo

Riešenie linky na balenie nástrojov pre očné operácie

Riešenie linky na balenie nástrojov pre očné operácie – plne automatizované, integrované obalové riešenie umožňuje flexibilné skombinovanie rôznych zdravotníckych pomôcok v jednom balení – spĺňajúce najvyššie požiadavky na kvalitu balenia.

Riešenie linky na balenie chirurgického šicieho materiálu

Riešenie linky na balenie chirurgického šicieho materiálu – plne automatizované a integrované, od nakladania produktov z kartónových prepraviek, cez hlbokoťažné balenie, potlač a kontrolu obalov, až po triedenie a odvádzanie obalov.

Riešenia linky MULTIVAC pre laboratórne potreby

Riešenie linky na balenie filtrov striekačiek

Riešenie linky na balenie filtrov striekačiek  – vysoký výkon spĺňa maximálnu procesnú bezpečnosť vďaka bezchybnej harmonickej súhre perfektne zosúladeného privádzania výrobkov, nakladacieho robota, hlbokoťažného baliaceho stroja, identifikácie balení, kontroly a kartónovania.

Riešenie linky na balenie jednorazových injekčných striekačiek

Riešenie linky na balenie jednorazových injekčných striekačiek – plne integrované a plne automatické vysokovýkonné baliace linky na balenie veľkých objemov bez toho, aby bola ohrozená kvalita výrobku a procesu balenia.

Riešenia linky MULTIVAC pre jednorazové výrobky

Riešenie linky na balenie jednorazových injekčných striekačiek

Riešenie linky na balenie jednorazových injekčných striekačiek – plne integrované a plne automatické vysokovýkonné baliace linky na balenie veľkých objemov bez toho, aby bola ohrozená kvalita výrobku a procesu balenia.

Riešenie linky na balenie kanýl

Riešenie linky na balenie kanýl – vysoký výkon spĺňa maximálnu procesnú bezpečnosť vďaka bezchybnej súhre perfektne prispôsobených privádzacích systémov, nakladacích robotov a vysokovýkonného baliaceho stroja.


Individuálne poradenstvo a perfektná implementácia vášho riešenia linky

Požiadavky na vašu baliaciu linku pre zdravotnícke výrobky a sterilné tovary sú neskutočne vysoké. S týmto vedomím pristupujeme zodpovedne k úvodnému zberu informácií a k vývoju vášho riešenia linky prispôsobeného vám na mieru. MULTIVAC je váš skúsený partner s rozsiahlym know-how a  odbornými znalosťami v oblasti navrhovania strojov, softvéru a automatizovaných riešení liniek. Zameriavame sa vždy na vaše strategické ciele, bezpečnostné požiadavky a špecifické procesy. Každé riešenie konfigurujeme a vyrábame individuálne a na objednávku ako riešenie na kľúč.Vaše výhody so spoločnosťou MULTIVAC

Inovatívne riešenia liniek pre zdravotnícke produkty

Absolútna bezpečnosť vašich zdravotníckych produktov – nielen v procese, ale aj v kvalite použitých komponentov. Garantujeme túto bezpečnosť vďaka nášmu individuálnemu poradenstvu, dlhoročným skúsenostiach a našim kvalitným strojom s dlhou životnosťou. Úzko spolupracujeme aj s najlepšími dodávateľmi.

  • Kvalita: pre celý proces balenia, ako aj pre identifikáciu a kontrolu
  • Hospodárnosť: zníženie miery chybovosti a zvýšenie bezpečnosti vašich baliacich procesov
  • Kompletná integrácia a synchronizácia všetkých komponentov linky od privádzania produktov po primárne a sekundárne balenie, ako aj triedenie a odvádzanie produktov
  • Prispôsobenie: najvhodnejší výber strojov a materiálov na splnenie vašich špecifických požiadaviek produktu a príslušného sterilizačného postupu
  • Bezpečnosť procesu: kompletná spätná sledovateľnosť až po úroveň balenia, transparentnosť, centrálna kontrola a riadenie celej linky.


Máte nejaké otázky?

Náročné úlohy si vyžadujú výnimočné riešenia

Absolútna bezpečnosť procesu a kvality balenia je pre výrobcov medicínskych a sterilných výrobkov nevyhnutnou požiadavkou. Multivac ich zaručuje s dlhoročnými skúsenosťami a osvedčeným procesným know-how.

STLAČTE

Novinky. Fakty. Pozadí.

Aký je aktuálny vývoj vo svete spracovania a balenia najzaujímavejšie? Vývoj, trendy a výzvy – to všetko je pre vás spoločné. Majte informácie!

Zistiť viac

UDALOSTI

Kľúčové dátumy - národné a medzinárodné

Plánujete návštevy najbližších veľtrhov v priemysle? Tu sa dozviete, kedy a kde sa všetky budú konať.

Zistiť viac

NÁŠ SĽUB

The MULTIVAC PEAQ Promise

Siahnite do samitu spoločne! Maximalizujte vašu produktivitu a minimalizujte vaše náklady na životný cyklus – s naším sľubom PEAQ. PEAQ znamená produktivitu, účinnosť, dostupnosť a kvalitu. Zistite, čo je v ňom pre vás.

Zistiť viac