Precízne krájacie zariadenia s maximálnou výťažnosťou

Vďaka inovatívnej technológii, vysokej efektívnosti, hospodárnosti a vynikajúcim výsledkom – výkonné riešenia krájania od spoločnosti MULTIVAC patria k špičkovej triede v každom ohľade. Naše inovatívne krájacie systémy presvedčia vynikajúcimi výsledkami pri maximálnom výkone s vylepšenou výťažnosťou a zníženým odpadom.

Jedna porcia je presne ako tá druhá - a to je to, čo spotrebitelia očakávajú od zakúpeného mäsa, salámy a syrových výrobkov. Multivac okrem toho ponúka vysoko sofistikované krájacie zariadenia, ktoré sa dajú jednoducho integrovať do vašej linky a ktoré poskytujú perfektné výsledky aj pri najkomplexnejších aplikáciách.

Vysoká precíznosť pre dosiahnutie najlepších výsledkov krájania

Krájacie zariadenia MULTIVAC presviedčajú svojou bezpečnou presnosťou a vysokou flexibilitou pri rýchlej výmene výrobkov a formátov.

Kvalita krájania zostáva konštantná, či už ide o náročnú konzistenciu alebo tvrdé produkty. Naše portfólio kvalitných krájačov ponúka vynikajúce výsledky krájania pre vaše salámové a mäsové výrobky, šunky, syry a alternatívne proteínové produkty.

Pritom sa sústreďujeme vždy na váš produkt. Spoločne nájdeme vhodné riešenie na atraktívnu prezentáciu vašich produktov a maximalizáciu vášho výkonu pomocou optimalizovaných porcií.

Krájacie zariadenia MULTIVAC sú perfektne dimenzované na začlenenie do našich liniek. Vďaka kompletnému spracovaniu a baleniu je chránená kvalita, aj chuť vašich výrobkov. Pre vašich spotrebiteľov sa zvyšuje sa trvanlivosť a pozitívne skúsenosti spotrebiteľov s každou porciou vášho produktu. Radi vám poradíme a tešíme sa na splnenie vašich požiadaviek.


Krájacie zariadenie najvyššej kvality

 • Špičková technológia

 • Najvyššia kvalita krájania

 • Jednoduchšia obsluha

 • Minimálny počet personálu

 • Maximálna rýchlosť krájania pre veľké objemy výroby

Výkon porciovania

Inovatívne krájacie zariadenia MULTIVAC presvedčia optimálnymi výsledkami krájania v rámci veľkého teplotného rozsahu. Pri výmene produktov oceníte rýchlu zmenu nastavenia, ktorú váš personál vykoná jednoducho. Krájacie zariadenia MULTIVAC ponúkajú maximálnu rýchlosť krájania pre maximálny výkon s najvyššou kvalitou.

Krájacie zariadenia MULTIVAC

S 800

Náše krájacie zariadenie MULTIVAC S 800 umožňuje rýchle a spoľahlivé výrobné výkony s maximálnou výťažnosťou.

 • Až 850 rezov za minútu
 • Jedno- a viacstopové vyhotovenie
 • Rýchla zmena formátu a produktu
 • Maximálna flexibilita

Krájacie zariadenia MULTIVAC

S 1600

Náš krájač MULTIVAC S 1600 vám ponúka rovnaké možnosti a funkcie ako S 800 pri vyššej rýchlosti rezania. 

 • Až 1 580 plátkov za minútu
 • Jedno- a viacstopové vyhotovenie
 • Rýchla zmena formátu a produktu
 • Maximálna flexibilita

Krájacie zariadenia MULTIVAC vám ponúkajú mnohé výhody:

Precíznosť, kvalita a rýchlosť

 • Optimálne výsledky krájania v rámci veľkého teplotného rozsahu

 • Rýchla výmena produktov vďaka jednoduchému a rýchlemu prestaveniu

 • MULTIVAC Hygienic Design™ umožňuje rýchle a bezpečné čistenie 

 • Ergonomická a bezpečná obsluha pre optimálny chod

 • Stopovo centrované uloženie zaručuje presné a tolerančné nastavenie produktu pre maximálnu rýchlosť a kvalitu krájania

 • Možná výmena krájacieho rámu a všetkých pásov  

Maximálna účinnosť a produktivita

 • Systémy rýchlej výmeny, ako napríklad chápadlo MULTIVAC, urýchľujú a uľahčujú prestavenie krájacieho zariadenia MULTIVAC na rôzne výrobky a formáty – časovo náročné nastavovacie a upevňovacie prvky už nie sú potrebné

 • Variabilný počet stôp – krájacie zariadenia MULTIVAC je možné dimenzovať na 1 až 8 stôp – súčasné krájanie viacerých produktov s prispôsobenou rýchlosťou noža dosahuje vyšší výkon

 • Menšie zbytky prispievajú k vyššej výťažnosti

 • Certifikačná značka GS od nemeckého úrazového poistenia (DGUV)


Efektívne vybavenie linky na krájanie

 • Individuálne nakonfigurovaná linka na krájanie pre maximálnu produktivitu

 • Rýchla výmena výrobkov a formátov pre vysokú dostupnosť

 • Porcie a plátky s optimalizovanou hmotnosťou pre maximálnu výťažnosť

 • Kompletné riešenia liniek od podávania, porciovania a balenia pre rýchle spracovanie a dlhú trvanlivosť vašich produktov

Zariadenie linky na krájanie pre maximálnu produktivitu

Pre každé krájanie vám  ponúkame správne inline zariadenie. Vďaka tomu dosiahnete perfektné výsledky krájania a maximálnu výťažnosť pre vašu výrobu. Systém merania produktu MULTIVAC určuje rozdelenie objemu produktov tak, aby sa požadovaná hrúbka plátkov dala presne vypočítať na dosiahnutie požadovanej hmotnosti. Pre krájanie s optimalizovanou hmotnosťou je potrebné zaznamenať presné hmotnosti porcií. Vykonáva sa to prostredníctvom kontrolnej váhy, ktorá presne odovzdáva hmotnosť riadeniu krájacieho zariadenia. Vaše porciovacie procesy prebiehajú hladko, čisto a stabilne pre maximálnu dostupnosť – aj pri tých najväčších objemoch výroby.

Zariadenie linky na krájanie MULTIVAC

Systém merania produktu VS

Použitím systému na meranie produktov sa dajú porciovať aj prirodzene tvarované produkty ako surová šunka, slanina alebo syr s presnou hmotnosťou a minimalizovať odpad.

Výhody systému merania produktu MULTIVAC VS

 • Určuje rozdelenie objemu produktu pred procesom krájania

 • Presný výpočet požadovanej hmotnosti pre optimálnu hrúbku plátkov

 • Namerané výsledky nezávisle od stopy pre každý produkt

 • Dokonca aj prirodzene tvarované produkty, ako sú surové šunky, slanina a syr môžu byť porciované s presnou hmotnosťou a minimalizuje sa odpad

Zariadenie linky na krájanie MULTIVAC

Kontrolná váha CW

Základnou požiadavkou na krájanie s optimálnou reguláciou hmotnosti je zaznamenanie presnej hmotnosti porcie. Slúži to na dodržanie zákonných požiadaviek a minimalizovanie odpadu. Kontrolná váha určuje presnú hmotnosť každej porcie a tieto informácie odovzdáva riadeniu krájacieho zariadenia a umožňuje plynulú optimalizáciu hmotnosti porcií.

Pri použití combi kontrolnej váhy viacstopové aplikácie nevyžadujú prestavbu.

Výhody kontrolnej váhy MULTIVAC CW

 • Presné stanovenie hmotnosti každej porcie a prenosu na riadenie krájacieho zariadenia stroja, aby sa optimalizovala hmotnosť

 • Zaznamenávanie presnej hmotnosti porcie je základným predpokladom pre krájanie a minimalizáciu odpadu

 • Dodržiavanie zákonných požiadaviek na hmotnosť

 • Výber širokej škály možných kombinácií váh a vyraďovačov (od jednej váhy s jedným vyraďovačom až po štvornásobnú váhu s jedným alebo štvornásobným vyraďovačom)

Zariadenie linky na krájanie MULTIVAC

Vyraďovač RO

Vyraďovač, ktorý nasleduje po kontrolnej váhe, vysúva porcie, ktoré majú nesprávnu hmotnosť z toku produktov vychýlením príslušného vyraďovača. Dá sa to vykonávať na rôznych miestach: smerom nadol do nádoby a smerom nahor na korekčnú stopu, ktorá porcie na korekciu prepravuje do vkladacej polohy baliaceho stroja.


Sú možné nasledujúce kombinácie:

 • Samostatná váha s jedným vyraďovačom

 • Dvojitá váha s jedným alebo dvojitým vyraďovačom

 • Trojitá váha s jedným alebo trojitým vyraďovačom

 • Štvornásobná váha s jedným alebo štvornásobným vyraďovačom

 • Combi kontrolná váha, dvojitá a trojnásobná, s jedným alebo trojitým vyraďovačom

 • Combi kontrolná váha, trojnásobná a štvornásobná, s jedným alebo štvornásobným vyraďovačom

Prednosti vyraďovača MULTIVAC RO

 • Presné stanovenie hmotnosti jednotlivých porcií a prenos do riadenia krájacieho zariadenia stroja, aby sa optimalizovali hmotnosti

 • Zachytenie presnej hmotnosti porcie je základnym predpokladom pre krájanie a minimalizáciu odpadu

 • Dodržiavanie zákonných požiadaviek na hmotnosť

 • Výber širokej škály možných kombinácií váh a vyraďovačov (od jednej váhy s jedným vyraďovačom až po štvornásobnú váhu s jedným alebo štvornásobným vyraďovačom)

Zariadenie linky na krájanie MULTIVAC

Vozík na výmenu nástrojov DT

Vozík na výmenu nástrojov ponúka široké možnosti na skladovanie a čistenie komponentov stroja, ktoré prichádzajú do kontaktu s produktom, ako napr. prepravných pásov, chápadiel a krájacích rámov. Vozík na výmenu nástrojov je pohyblivý a je vybavený uzamykacími kolieskami. Potreba miesta zodpovedá priestoru europalety.

Výhody vozíka na výmenu nástrojov MULTIVAC DT

 • Veľa možností na skladovanie a čistenie komponentov stroja, ktoré sa dostanú do kontaktu s produktom, ako napr. prepravné pásy, chápadlá a krájacie rámy

 • Pohyblivý a má uzamykacie kolieska

 • Potreba miesta zodpovedá priestoru eruopalety

Kvalita kosákových nožov a údržba nožov

 • Robustné kosákové nože pre najvyššiu presnosť

 • Plná flexibilita s hladkými a rôzne ozubenými reznými hranami

 • Zvýšenie životnosti pomocou špeciálnej údržby nožov

Najlepšia technológia nožov a najlepšia starostlivosť

Spoľahlivé komponenty s precíznymi nožmi s dlhou životnosťou sú jadrom našich krájacích zariadení. "Jemný rez" navyše zaručuje hladké, kontrolované rezanie a minimálny tlak. Vďaka tomu sa môžu potraviny, najmä mäsové a syrové výrobky, nakrájať presne a jemne.

Portfólio MULTIVAC ponúka široké spektrum kosákových nožov – hladké a s rôznym ozubením. To znamená, že sa dá perfektne prispôsobiť rezanému produktu. Možnosti údržby najvyššej kvality nožov predlžujú ich životnosť pre stálu kvalitu a minimalizujú celkové náklady.

Riešenia MULTIVAC pre údržbu krájacích systémov

Brúska na nože GM 600

 • Jemné brúsenie a ostrenie s malým úbytkom materiálu vďaka dvom brúskovým kotúčom s malým pohonom

 • Riadenie programov pre presné a reprodukovateľné výsledky

 • Vodné chladenie pre rýchle a jemné brúsenie a ostrenie

 

Staráme sa o srdce vášho krájacieho zariadenia! Brúska na nože GM 600 chráni trvanlivosť vašich nožov pre hospodárnu prevádzku krájacieho zariadenia.

RIEŠENIA MULTIVAC PRE ÚDRŽBU KRÁJACÍCH SYSTÉMOV

Stroj na brúsenie HM 600

 • Jemné ostrenie s malým odstránením materiálu vďaka poháňanému a rotujúcemu kotúču 

 • Spoľahlivé mechanické sledovanie obrysov

 • Individuálne voliteľný počet cyklov brúsenia, ktoré sa vykonávajú automaticky 

 • Vodné chladenie pre rýchle a jemné ostrenie

 

Jemné brúsenie pre konštantnú presnosť! S brúsiacim strojom HM 600 udržiavate nože vašich krájacích zariadení pekne ostré a tým zaručujú špičkovú kvalitu rezania.


Hospodárnosť vďaka efektívnosti

Čistenie a údržbu našich krájacích zariadení je možné vykonať jednoducho a hospodárne. To umožňuje rýchle nastavenie a časy prestavenia, čo zvyšuje efektívnu dobu chodu vašej výroby.

Naše krájacie zariadenia sa dajú jednoducho obsluhovať. Vďaka integrácii do linky môžete maximalizovať automatizáciu vašich procesov bez zvýšenia počtu zamestnancov. Krájacie zariadenia MULTIVAC integrované do linky preto umožňujú maximálnu rýchlosť pre maximálny možný výkon – aj pri tých najväčších objemoch výroby.

Optimalizovaný výkon, vysoká dostupnosť, ako aj rýchla zmena produktov významne prispievajú k zníženiu celkových nákladov a hospodárnosti vášho celkového procesu.
Vaše výhody so spoločnosťou MULTIVAC

Sustainable Liquid Interleaver ako príspevok k udržateľnosti

V minulosti nechávali medzi plátkami nárezu fólie z plastu alebo papierový oddeľovač. To bolo v minulosti. Multivac Sustainable Liquid Interleaving sa dnes postará o to, aby si koncový používateľ mohol jednoducho vybrať nezlepené plátky výrobku. Funkčný princíp je veľmi dômyselný a perfektne prispôsobený príslušnej vlastnosti výrobku: tekutá oddeľovacia látka sa rovnomerne aplikuje pomocou rozprašovacích dýz na spodnú stranu plátkov, aby sa znížila ich priľnavosť. Dajte najavo svoje environmentálne povedomie a aktívne znižujte odpad pomocou tohto riešenia.

 • Redukujú odpad a zabraňujú mikroplastom

 • Pri dopĺňaní systému je úspora času 95 percent

 • Požitím oddeľovacej látky ušetríte až 85 percent  nákladov

 • Vaše nože krájacieho zariadenia majú dlhšiu životnosť

 • Potrebujete menej úložného priestoru

 • Oddeľovacia látka je bez vône, bez chuti a je dostupná aj v bio kvalite

Zistiť viac

Ukážka krájania rezacieho zariadenia MULTIVAC

Či už ide o váš pôvodný produkt alebo podobný alternatívny produkt, či už priamo vo Wolfertschwendene alebo digitálne prostredníctvom videa, radi vám poradia naši aplikační špecialisti.Perfektné výsledky krájania syra a salámy

Zvýšte atraktivitu vášho výrobku na pultoch s perfektne nakrájanými porciami! Systémy na krájanie a porciovanie MULTIVAC presne nakrájajú najrozličnejšie výrobky.


KONTAKT

Jediné, čo musíte urobiť, je dostať sa do kontaktu!

Nemôžeme sa dočkať, až vyvinieme riešenie, ktoré bude pre vás najlepšie fungovať. Kontaktujte nás a spoločne nájdeme vaše najlepšie riešenie pre spracovanie alebo balenie. Tešíme sa na vypočutie od vás!

STLAČTE

Novinky. Fakty. Pozadí.

Aký je aktuálny vývoj vo svete spracovania a balenia najzaujímavejšie? Vývoj, trendy a výzvy – to všetko je pre vás spoločné. Majte informácie!

UDALOSTI

Kľúčové dátumy - národné a medzinárodné

Plánujete návštevy najbližších veľtrhov v priemysle? Tu sa dozviete, kedy a kde sa všetky budú konať.

NÁŠ SĽUB

The MULTIVAC PEAQ Promise

Siahnite do samitu spoločne! Maximalizujte vašu produktivitu a minimalizujte vaše náklady na životný cyklus – s naším sľubom PEAQ. PEAQ znamená produktivitu, účinnosť, dostupnosť a kvalitu. Zistite, čo je v ňom pre vás.