Prihlasovacie údaje

Váš priamy odkaz na spoločnosť MULTIVAC ako zákazník alebo dodávateľ.

Zákaznícky portál myMULTIVAC

Pomocou nášho zákazníckeho portálu myMULTIVAC môžete spravovať vaše stroje, objednávať náhradné diely a spotrebný materiál a prezerať si stav vašich objednávok. Tu dostanete aj informácie o službách a školeniach spoločnosti MULTIVAC.

Úzka spolupráca s dodávateľmi

Na tomto mieste nájdete všetky potrebné informácie o riadení dodávateľských reťazcov spoločnosti MULTIVAC.