Šup do krabice!

Hotové zabalené výrobky je možné flexibilne a automaticky ukladať do kartónov alebo prepraviek. Modulový a unifikovaný systém kartónového a prepravkového nakladača MULTIVAC vždy ponúkne optimálne riešenie v súlade s vašimi potrebami. Takto je  všetko bezpečne zabalené pre fázu prepravy.Robotické ukladanie do kartónov alebo prepraviek

Flexibilita v oblasti balenia 

Hlbokoťažné balenia, misky, flowpack fólie alebo zmršťovacie fólie sa dajú efektívne a spoľahlivo vkladať do kartónov alebo prepraviek. Ponúkame širokú škálu riešení, ani obaly veľkých rozmerov nie sú problémom. Používanie robotických systémov je prispôsobené presne vašim požiadavkám a vášmu procesu balenia. Naše robotické riešenia zvládnu ukladanie obalov s hmotnosťou od 100 gramov do 30 kg  – to je široké spektrum, ktoré zahŕňa veľké množstvo rôznych druhov výrobkov a obalov.

Jednoduchá zmena formátu a maximálna úspora času

Úprava vašich existujúcich zariadení môže byť jednoduchá a bezpečná. Systém pre rýchlu vymenu podávacieho zariadenia zaručí, že časy pre výmenu formátu sú veľmi krátke. Pre vás to znamená maximálnu úsporu času a vyššiu efektívnosť.

Integrovaná a automatizovaná výroba a baliaca linka

Rozmery kartónov a ich detailnú technickú špecifikáciu máme od našich osvedčených dodávateľov. Ich moduly integrujeme do nášho finálneho obalového riešenia. To nám umožňuje využiť všetky druhy sekundárnych obalov. 

S našimi sekundárnymi obalovými riešeniam doplníme baliacu linku o posledný kúsok puzzle. V kombinácii so širokým portfóliom výrobkov skupiny MULTIVAC máte takto pripravenú integrovanú a perfektne prispôsobenú výrobnú a baliacu linku.

Ukladanie do kartónov

Máte k dispozícii rôzne typy ukladania do kartónov a prepraviek. Zvoľte si, čo je vhodné pre vašu výrobu.

Ukladanie smerom hore

Ukladanie smerom hore je štandardný spôsob s využitím najrôznejších kartónových obalov, ako napr. American Case, Display Ready Case alebo skladacia krabica. Samozrejme je perfektne prispôsobený vášmu odvetviu.

Bočné ukladanie

Pri bočnom ukladaní sa vaše výrobky umiestnia do kartónu pre konečného zákazníka zvislo. Posúvač uloží zvislo postavené obaly do krabice. Toto je najbežnejšia forma sekundárneho balenia  s využitím typu kartónu Display Ready Case.

Ukladanie do prepraviek

Pri ukladaní do prepraviek máte k dispozícii veľký výber možností.

Ukladanie smerom hore

Vieme naložiť všetky typy prepraviek bez ohľadu na ich rozmery. Ponuka je široká,  od prepraviek typu E2, cez pekárenské prepravky až po balíkové prepravky. Naše robotické riešenia umožňujú ukladanie až do 30 kg hmotnosti jednotlivého výrobku.


Flexibilný s MULTIVAC

Modulové ukladanie do kartónov a prepraviek

Potrebujete pre vaše výrobky rôzne sekundárne balenie? Riešenia MULTIVAC sú navrhnuté tak, aby bolo možné rýchle prestavenie na iný typ kartónu alebo prepravky.


Flexibilný s MULTIVAC

Modulové ukladanie zhora a zo strany

Chcete baliť do American Case alebo do Shelf Ready Case a vaši zákazníci majú rôzne požiadavky? S riešeniami balenia do kartónov od spoločnosti MULTIVAC môžete oba typy kartónov vložiť do jedného modulu pomocou technológie pre ukladanie zhora alebo zboku.Profitujte z integrovaných riešení s MULTIVAC

Ponúkame vám integrované riešenia pre vaše individuálne požiadavky a podporujeme vás pri maximalizácii vašej produktivity na vašej ceste k podnikateľskému úspechu.Ukladanie do kartónov a prepraviek

Keď sa sekundárne balenie stáva primárnym!

Ako základný obal sa môže použiť aj kartón alebo prepravka. Niektoré typy výrobkov nepotrebujú klasické základné balenie do plastových obalov. Kartón je možné vnútri vystlať fóliou, aby sa dosiahli dodatočné bariérne vlastnosti.

 

KONTAKT

Jediné, čo musíte urobiť, je dostať sa do kontaktu!

Nemôžeme sa dočkať, až vyvinieme riešenie, ktoré bude pre vás najlepšie fungovať. Kontaktujte nás a spoločne nájdeme vaše najlepšie riešenie pre spracovanie alebo balenie. Tešíme sa na vypočutie od vás!

STLAČTE

Novinky. Fakty. Pozadí.

Aký je aktuálny vývoj vo svete spracovania a balenia najzaujímavejšie? Vývoj, trendy a výzvy – to všetko je pre vás spoločné. Majte informácie!

UDALOSTI

Kľúčové dátumy - národné a medzinárodné

Plánujete návštevy najbližších veľtrhov v priemysle? Tu sa dozviete, kedy a kde sa všetky budú konať.

NÁŠ SĽUB

The MULTIVAC PEAQ Promise

Siahnite do samitu spoločne! Maximalizujte vašu produktivitu a minimalizujte vaše náklady na životný cyklus – s naším sľubom PEAQ. PEAQ znamená produktivitu, účinnosť, dostupnosť a kvalitu. Zistite, čo je v ňom pre vás.