Skupina MULTIVAC

Spoločnosť MULTIVAC je už viac ako 60 rokov jedným z popredných výrobcov baliacich strojov. Naša centrála spoločnosti v nemeckom Wolfertschwendene je dnes už celosvetovo pôsobiaca.OD ROKU 1961

MULTIVAC

MULTIVAC je poskytovateľ riešení a technologický partner. Prostredníctvom rozsiahlej palety produktov a služieb podporujeme zákazníkov po celom svete. Od menších remeselníkov až po veľké globálne korporácie. Prakticky vo všetkých odvetviach činnosti. Od potravín cez zdravotnícke a farmaceutické výrobky až po spotrebné a priemyselné tovary rôznych druhov.

Spektrum produktov, ktoré ponúka celosvetovo pôsobiaca skupina MULTIVAC, zahŕňa široké spektrum baliacich technológií, manipulačných a automatizačných riešení, označovacích zariadení, inšpekčných systémov a systémov kontroly kvality, ako aj baliacich materiálov. Naše rozsiahle portfólio je optimálne doplnené riešeniami založenými na potrebách, ktoré spĺňajú najrozličnejšie požiadavky na spracovanie a balenie – od krájania a porciovania až po pekárenskú techniku. 

SÚČASŤ SKUPINY MULTIVAC OD ROKU 2019

FRITSCH

FRITSCH: Už desaťročia sa tento názov stotožňuje s prelomovými inováciami v oblasti tvarovania a spracovania cesta, ako aj vysokokvalitnými, výkonnými zariadeniami vo svete pekárenských technológií. So strojmi FRITSCH sa na celom svete vyrába výborné pečivo.

Spoločnosť FRITSCH poháňa vášeň pre cesto a technológiu – vždy podľa princípu motta "Passion for Dough". Spoločnosť založená v roku 1926 ponúka svojim zákazníkom presne to pravé riešenie pre najrozličnejšie výrobky vo všetkých výkonnostných triedach – od manuálnych vaľkacích strojov až po vysoko efektívne priemyselné zariadenia.

OD JANUÁRA 2017 SÚČASŤOU SKUPINY PODNIKOV MULTIVAC

TVI

TVI stojí za inováciami v oblasti spracovania mäsa a porciovania. Od ich založenia v roku 2004 porciujú zákazníci z celého sveta s hightech zariadeniami od TVI. Spektrum produktov siaha od temperovania surového produktu až po odovzdanie hotových porcií baliacemu stroju.

Hightech zariadenia od TVI sú dokonalým doplnkom k baliacim strojom MULTIVAC. Inteligentné spojenia rôznych zariadení je možné digitálne prepojiť tak, aby spĺňalo požiadavky Industry 4.0 - riadené centrálnou obslužnou jednotkou. Zákazníci tým dosiahnu vysokú efektívnosť a procesnú bezpečnosť. Všetky komponenty linky sú pritom optimálne vzájomne zladené.


Kódex správania skupiny MULTIVAC

Názov MULTIVAC je spájaný s mnohými normami, ktoré definujú technológie, efektívnosť a spoľahlivosť – v rámci nášho odvetvia aj mimo neho. Náš kódex správania poskytuje prehľad o vnútorných štandardoch a požiadavkách skupiny MULTIVAC.

Naša činnosť je v súlade so súčasným právnym rámcom ako aj so základným etickým chápaním. Tieto definované hodnoty jasne udávajú fungovanie spoločnosti MULTIVAC s našimi zamestnancami, našimi zákazníkmi, dodávateľmi a obchodnými partnermi.

Usmernenia odrážajú súčasný stav spoločnosti a neustále sa vyvíjajú a postupujú.

Ak sa dozviete o možných porušeniach, obráťte sa na compliance-Office (at)multivac.de

Kódex správania

Do nášho kódexu správania sme zahrnuli interné normy a špecifikácie skupiny MULTIVAC.

Veľkosť
700 KB
Formát
pdf
Stiahnuť

Deklarácia základných princípov ľudských práv skupiny MULTIVAC

Sme si vedomí našej firemnej zodpovednosti. Skupina MULTIVAC sa zaväzuje rešpektovať národne a medzinárodne uznávané ľudské práva a životné prostredie v rámci riadenia spoločnosti a globálneho hodnotového reťazca. K dodržiavaniu týchto základných práv prispievame rôznymi opatreniami.

Toto politické vyhlásenie sa vzťahuje na všetky spoločnosti MULTIVAC, a teda aj na naše pridružené dcérske spoločnosti.

Ak si všimnete akékoľvek náznaky možného porušovania, môžete ich osobne alebo anonymne nahlásiť.

Vyhlásenie základných zásad

Náš záväzok, naše normy a zásady, naše opatrenia na účinné riadenie rizík a naše očakávania od zamestnancov a dodávateľov.

Veľkosť
568 KB
Formát
pdf
Stiahnuť

Kvalita a bezpečnosť výrobkov spoločnosti MULTIVAC

Pre spoločnosť MULTIVAC kvalita znamená splnenie všetkých požiadaviek trhu a našich zákazníkov – nielen čo sa týka našich výrobkov a služieb, ale aj vo všetkých našich obchodných oblastiach. 

S týmto vedomím sa naši zamestnanci vždy snažia garantovať maximálny výkon a kvalitu. 

Certifikácia ISO

Vysoké štandardy kvality, ktoré uplatňujeme na naše výrobky a procesy, a ktoré sú certifikované podľa DIN EN ISO 9001:2015, sú vyžadované aj u našich partnerov. K nim patria napríklad výrobcovia komponentov, spotrebných materiálov a príslušenstva.

Prostredníctvom prebiehajúcich procesov optimalizácie a plne implementovaným systémom riadenia kvality vám vždy garantujeme vysokú kvalitu výrobku, procesu a servisu.

Certifikát ISO 9001

Skupina MULTIVAC spĺňa požiadavky manažmentu kvality.

Veľkosť
775 KB
Formát
pdf
Stiahnuť

Naši partneri