Momentálne prezeráte obsah pre:

Slovakia / SK

Zmeniť polohu

Súčasná poloha

Skupina MULTIVAC

Spoločnosť MULTIVAC je už viac ako 60 rokov jedným z popredných výrobcov baliacich strojov. Naša centrála spoločnosti v nemeckom Wolfertschwendene je dnes už celosvetovo pôsobiaca.OD ROKU 1961

MULTIVAC

MULTIVAC je poskytovateľ riešení a technologický partner. Prostredníctvom rozsiahlej palety produktov a služieb podporujeme zákazníkov po celom svete. Od menších remeselníkov až po veľké globálne korporácie. Prakticky vo všetkých odvetviach činnosti. Od potravín cez zdravotnícke a farmaceutické výrobky až po spotrebné a priemyselné tovary rôznych druhov.

Spektrum produktov, ktoré ponúka celosvetovo pôsobiaca skupina MULTIVAC, zahŕňa široké spektrum baliacich technológií, manipulačných a automatizačných riešení, označovacích zariadení, inšpekčných systémov a systémov kontroly kvality, ako aj baliacich materiálov. Naše rozsiahle portfólio je optimálne doplnené riešeniami založenými na potrebách, ktoré spĺňajú najrozličnejšie požiadavky na spracovanie a balenie – od krájania a porciovania až po pekárenskú techniku. 

SÚČASŤ SKUPINY MULTIVAC OD ROKU 2019

FRITSCH

FRITSCH: Už desaťročia sa tento názov stotožňuje s prelomovými inováciami v oblasti tvarovania a spracovania cesta, ako aj vysokokvalitnými, výkonnými zariadeniami vo svete pekárenských technológií. So strojmi FRITSCH sa na celom svete vyrába výborné pečivo.

Spoločnosť FRITSCH poháňa vášeň pre cesto a technológiu – vždy podľa princípu motta "Passion for Dough". Spoločnosť založená v roku 1926 ponúka svojim zákazníkom presne to pravé riešenie pre najrozličnejšie výrobky vo všetkých výkonnostných triedach – od manuálnych vaľkacích strojov až po vysoko efektívne priemyselné zariadenia.

OD JANUÁRA 2017 SÚČASŤOU SKUPINY PODNIKOV MULTIVAC

TVI

TVI stojí za inováciami v oblasti spracovania mäsa a porciovania. Od ich založenia v roku 2004 porciujú zákazníci z celého sveta s hightech zariadeniami od TVI. Spektrum produktov siaha od temperovania surového produktu až po odovzdanie hotových porcií baliacemu stroju.

Hightech zariadenia od TVI sú dokonalým doplnkom k baliacim strojom MULTIVAC. Inteligentné spojenia rôznych zariadení je možné digitálne prepojiť tak, aby spĺňalo požiadavky Industry 4.0 - riadené centrálnou obslužnou jednotkou. Zákazníci tým dosiahnu vysokú efektívnosť a procesnú bezpečnosť. Všetky komponenty linky sú pritom optimálne vzájomne zladené.


Kódex správania skupiny MULTIVAC

Názov MULTIVAC je spájaný s mnohými normami, ktoré definujú technológie, efektívnosť a spoľahlivosť – v rámci nášho odvetvia aj mimo neho. Náš kódex správania poskytuje prehľad o vnútorných štandardoch a požiadavkách skupiny MULTIVAC.

Naša činnosť je v súlade so súčasným právnym rámcom ako aj so základným etickým chápaním. Tieto definované hodnoty jasne udávajú fungovanie spoločnosti MULTIVAC s našimi zamestnancami, našimi zákazníkmi, dodávateľmi a obchodnými partnermi.

Usmernenia odrážajú súčasný stav spoločnosti a neustále sa vyvíjajú a postupujú.

Ak sa dozviete o akomkoľvek možnom porušení, kontaktujte nás anonymne alebo dôverne prostredníctvom nášho nástroja na nahlasovanie oznamovateľov pod odkazom https://whistleblowersoftware.com/secure/MULTIVACHeadquarter .

Kódex správania

Do nášho kódexu správania sme zahrnuli interné normy a špecifikácie skupiny MULTIVAC.

Veľkosť
700 KB
Formát
pdf
Stiahnuť

Deklarácia základných princípov ľudských práv skupiny MULTIVAC

Sme si vedomí našej firemnej zodpovednosti. Skupina MULTIVAC sa zaväzuje rešpektovať národne a medzinárodne uznávané ľudské práva a životné prostredie v rámci riadenia spoločnosti a globálneho hodnotového reťazca. K dodržiavaniu týchto základných práv prispievame rôznymi opatreniami.

Toto politické vyhlásenie sa vzťahuje na všetky spoločnosti MULTIVAC, a teda aj na naše pridružené dcérske spoločnosti.

Ak si všimnete akékoľvek náznaky možného porušovania, môžete ich osobne alebo anonymne nahlásiť.

Vyhlásenie základných zásad

Náš záväzok, naše normy a zásady, naše opatrenia na účinné riadenie rizík a naše očakávania od zamestnancov a dodávateľov.

Veľkosť
568 KB
Formát
pdf
Stiahnuť

Compliance Guideline pre obchodných partnerov skupiny MULTIVAC

Uvedomujeme si našu podnikateľskú zodpovednosť a na základe základného prehlásenia skupiny MULTIVAC sa zaväzujeme k dodržiavaniu národne a medzinárodne uznávaných ľudských práv a ochrany životného prostredia nielen vo vlastnej obchodnej oblasti podľa § 2 ods. 6 Zákona o povinnej starostlivosti v dodávateľskom reťazci, ale aj v globálnom reťazci tvorby hodnôt. Na základe základného prehlásenia skupiny MULTIVAC a MULTIVAC Code of Conduct sme vypracovali túto Compliance Guideline pre obchodných partnerov.

Od našich obchodných partnerov očakávame podnikateľskú politiku a postup, ktorý zabezpečí, aby konali eticky a zákonne, čo vyžaduje dodržiavanie všetkých pre obchodných partnerov platných zákonov, predpisov a ustanovení krajín, v ktorých sú činní. Prostredníctvom dohody ohľadom tejto smernice s vami sa má okrem toho podporiť sociálna a ekologická zodpovednosť v dodávateľskom reťazci.

Compliance Guideline pre obchodných partnerov

Očakávania spoločnosti MULTIVAC voči obchodným partnerom ohľadom etnického a zákonného konania, ako aj dodržiavania smerníc spoločnosti MULTIVAC.

Veľkosť
495 KB
Formát
pdf
Stiahnuť

Kvalita a bezpečnosť výrobkov spoločnosti MULTIVAC

Pre spoločnosť MULTIVAC kvalita znamená splnenie všetkých požiadaviek trhu a našich zákazníkov – nielen čo sa týka našich výrobkov a služieb, ale aj vo všetkých našich obchodných oblastiach. 

S týmto vedomím sa naši zamestnanci vždy snažia garantovať maximálny výkon a kvalitu. 

Certifikácia ISO

Vysoké štandardy kvality, ktoré uplatňujeme na naše výrobky a procesy, a ktoré sú certifikované podľa DIN EN ISO 9001:2015, sú vyžadované aj u našich partnerov. K nim patria napríklad výrobcovia komponentov, spotrebných materiálov a príslušenstva.

Prostredníctvom prebiehajúcich procesov optimalizácie a plne implementovaným systémom riadenia kvality vám vždy garantujeme vysokú kvalitu výrobku, procesu a servisu.

Certifikát ISO 9001

Skupina MULTIVAC spĺňa požiadavky manažmentu kvality.

Veľkosť
426 KB
Formát
pdf
Stiahnuť

Označenie CE a testovanie GS

Spoločnosť MULTIVAC je jedným z mála výrobcov baliacich strojov, ktorí svoje stroje podrobujú dobrovoľnému externému testovaniu GS nemeckej Sociálnej úrazovej poisťovne (DGUV). Vykonávame aj rozsiahle postupy posudzovania zhody CE, aby sme našim zákazníkom zaručili najvyššiu úroveň bezpečnosti.


Naši partneri