MULTIVAC služby s radosťou

Aby sme našli pre vás najvhodnejšie technické riešenie, je pre nás dôležitý každý krok výrobného procesu počnúc uvodným poradenstvom ohľadom výberu vzoriek, cez výber vhodných strojov a materiálov, ich uvedenie do prevádzky, ich spoľahlivosť vo výrobe počas celej životnosti strojov a samozrejme dôraz na ich dostupnosť. Už viac ako 60 rokov budujeme a zlepšujeme našu firemnú filozofiu "Najlepší v poskytovaných službách." Môžete si byť istí, že dosiahnutie maximálnej produktivity v balení na našich baliacich linkách  MULTIVAC je základným cieľom určujúcim potrebné opatrenia  vo všetkých našich interných procesoch..

MULTIVAC služby

Sme tu pre vás!

Sprevádzame vás počas celého životného cyklu vašej baliacej linky MULTIVAC. Viac ako 1 000 špecialistov na celom svete je vám k dispozícii. Portfólio nami ponúkaných služieb pre zákazníkov zahŕňa od vývoja nových obalových riešení, cez individuálne školenia obsluhy strojov,  servis a údržbu a nevynímajúc aj prispôsobenie a úpravu už využívaných baliacich liniek na nové technické zadania v závisloti od požiadaviek trhu.


MULTIVAC služby

Komplexné poradenstvo v oblasti balenia

Naši skúsení technici v oblasti balenia, odborníci pre výber materiálov,  technológovia potravinárskej výroby vyvíjajú obalové riešenia na mieru, ktoré sú dokonale prispôsobené vašim požiadavkám v duchu hesla "Spoľahlivo.  Inovatívne  Trvalo udržateľne.."

MULTIVAC služby

Poradenstvo v oblasti krájania

Otestujte vaše plánované technické riešenie v spoločnosti MULTIVAC. Naši skúsení aplikační technici otestujú váš produkt za podobných výrobných podmienok, ako sú tie vaše. Poskytneme vám skutočný pohľad na kvalitu, ktorú možno dosiahnuť pomocou inovatívnych technológií rezania.

MULTIVAC služby

Školenia

Len vedomosti vás posunú ďalej.

Kúpou riešenia MULTIVAC ste sa rozhodli pre zariadenia, pri ktorých má prednosť kvalita, funkčnosť a výkon. Ale ako sa môže ich potenciál plne využiť? Ako sa uistíte, že všetko beží bezchybne? Ako zabezpečíte optimálnu bezpečnosť? A ako dosiahnete najvyšší výkon ?

Naša ponuka školení vám pomôže dosiahnuť tento spoločný cieľ a zabezpečíme, aby váš personál bol dobre vyškolený.

MULTIVAC služby

Starostlivosť o zákazníkov

Popredajné riešenia na mieru. Pre maximálny výkon.


MULTIVAC služby

myMULTIVAC

Váš prístup do sveta MULTIVAC