Buďte pripravení na výrobu 4.0 pomocou Smart Services

Zistite digitálne, čo sa aktuálne deje počas výrobného procesu – pomocou Smart Services máte pevnú kontrolu nad jednotlivými krokmi výroby. Vzájomne prepojíme vaše zariadenia – využite všetky dostupné informácie o vašej výrobnej prevádzke, o všetkých stanovištiach a o vašich strojoch a linkách. Takto je možné identifikovať slabé miesta a potenciál na zlepšovanie.


Transparentné, flexibilné, plánovateľné – Smart Services

Výroba 4.0 je náročná: znamená zbierať, interpretovať, rozpoznať a využiť tento hodnotný potenciál. Výrobné dáta v celom systéme a linkách vám poskytujú dôležité informácie.

Viete, aký veľký potenciál zostáva nevyužitý denne vo vašom spracovateľskom a baliacom procese ?Ponúkame vám digitálne riešenia na identifikovanie a využitie tohto potenciálu:

Rozpoznanie nevyužitého potenciálu | Zaviezť opatrenia

 • Aktuálne parametre výkonnosti vašich strojov – na ľubovoľnom mieste a kedykoľvek k dispozícii

 • Rýchla a jednoduchá analýza údajov z vašich strojov,
  Linky, stanovištia, cykly a výrobky

 • Okrem preddefinovaných referenčných parametrov môžete zistiť aj stav vašich aktuálnych ukazovateľov výkonnosti

Použite analýzu na identifikáciu slabých miest | Analyzovať

Starostlivo vybrané a prehľadné analýzy vám umožňujú rýchlo nahliadnuť do procesov spracovania a balenia

 • Čo sa stane?

 • Ako často sa to stane?

 • Aký účinok to má?

Realizácia vylepšení s inteligentnými asistentami | Pomôcť

 • Odborné znalosti spoločnosti MULTIVAC sú vám k dispozícii od konfigurácie stroja až po poruchy a údržbu stroja

  .
 • Vďaka osobnej podpore a poradenstvu od odborníkov spoločnosti MULTIVAC a ľahkej dostupnosti údajov zo strojov počas výroby vás podporujeme pri využití vášho potenciálu

Zaveďte preventívne opatrenia a skorú identifikáciu rizík | Zabrániť

Neustále optimalizované algoritmy a systémy, ktoré vám pomôžu rozpoznať potenciálne problémy v skorom štádiu

 • Nedosahovanie nastavených parametrov výroby

 • Opotrebovanie konštrukčných dielov a konštrukčných súprav

 • Postupné straty kvality

 • Neplánované prestoje


Začnite dnes a preskúmajte potenciál vašich strojov

Využite možnosť, aby vám naši experti predstavili digitálne riešenia od spoločnosti MULTIVAC alebo si našu demo verziu spustite sami prostredníctvom zákazníckeho portálu myMULTIVAC.