MULTIVAC-Group

MULTIVAC har vært en av de ledende produsentene av pakkemaskiner i mer enn 60 år. Vårt hovedkontor i Tyskland Wolfertschwenden, er hjemmebase til dagens globalt opererende MULTIVAC Group.SIDEN 1961

MULTIVAC

MULTIVAC er en løsningsleverandør og teknologipartner. Vi støtter kunder over hele verden med vårt omfattende utvalg av produkter og tjenester. Fra mindre skala, håndverksprodusenter til store globale selskaper. I nesten alle aktiviteter. Fra næringsmiddel til medisinske og farmasøytiske produkter til forbruker- og industriprodukter av alle typer.

Det svært allsidige utvalget av produkter som tilbys av det globalt betjenede MULTIVAC-gruppen, inkluderer en omfattende portefølje av pakningsteknologier, håndterings- og automatiseringsløsninger, merkingsutstyr, inspeksjonssystemer og kvalitetskontrollsystemer samt pakkematerialer. Vår enorme portefølje kompletteres optimalt av behovsrettede løsninger som oppfyller de forskjelligste kravene ved bearbeiding og pakking - fra slicing og porsjonering til bakerieteknologi. 

EN DEL AV MULTIVAC-KONSERNET SIDEN 2019

FRITSCH

FRITSCH: I flere tiår har navnet stått for banebrytende innovasjon innen deigforming og prosessering, så vel som for topp kvalitet og utstyr med høy ytelse i verden av bakerieteknologi. Verden over blir førsteklasses bakervarer produsert med maskiner fra FRITSCH.

Vår lidenskap for deig og teknologi er det som driver FRITSCH – som reflektert i vårt motto "Passion for Dough". Firmaet, som ble grunnlagt i 1926, tilbyr mange kunder nøyaktig den riktige løsningen for et bredt spekter av produkter i alle ytelsesklasser - fra manuelle utrengingsmaskiner til høyeffektive industrianlegg.

EN DEL AV MULTIVAC-KONSERNET SIDEN JANUAR 2017

TVI

TVI har alltid stått for innovasjoner innen kjøttforedling og porsjonering. Siden firmaet ble grunnlagt i 2004 har kunder fra hele verden porsjonert med høyteknologisk utstyr fra TVI. Produktspekteret strekker seg fra temperering av råproduktet til overføring av ferdige porsjoner til pakkemaskinen.

TVIs høyteknologiske anlegg er et perfekt supplement til pakkemaskinene fra MULTIVAC. Den intelligente sammenkoblingen av de ulike enhetene kan kobles til nettverk for å oppfylle kravene til Industri 4.0 – styrt via en sentral betjeningsenhet. Dette gjør det mulig for kundene å oppnå høy driftssikkerhet og effektivitet. Med alle linjekomponentene, optimalt tilpasset hverandre.


Etiske retningslinjer for MULTIVAC-Group

MULTIVAC-navnet er forbundet med mange definerende standarder når det gjelder teknologi, effektivitet og pålitelighet - også i vår bransje. Våre etiske retningslinjer gir en oversikt over de interne standardene og kravene til MULTIVAC-konsernet.

Våre handlinger er i tråd med dagens juridiske rammeverk og en dypt forankret etisk forståelse av grunnleggende ansvarsområder. Verdiene som er definert her, gir et tydelig orientering om hvordan MULTIVAC behandler sine medarbeidere, kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

Retningslinjene gjenspeiler selskapets nåværende status og er i stadig utvikling

Hvis du blir oppmerksom på mulige overtredelser, kan du kontakte oss anonymt eller konfidensielt via vårt varslingsverktøy på https://whistleblowersoftware.com/secure/MULTIVACHeadquarter .

Etiske retningslinjer

Vi har satt sammen MULTIVAC-gruppens interne standarder og spesifikasjoner i våre etiske retningslinjer.

Størrelse
700 KB
Format
pdf
Laste ned

Erklæring om grunnleggende prinsipper for menneskerettigheter for MULTIVAC-konsernet

Vi er vårt samfunnsansvar bevisst. MULTIVAC-konsernet har forpliktet seg til å respektere nasjonalt og internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og miljøet i sin bedriftsledelse og i den globale verdikjeden. Vi bidrar til overholdelse av disse grunnleggende rettighetene med en rekke tiltak.

Denne erklæringen gjelder for alle MULTIVAC-selskaper og dermed også for våre tilknyttede datterselskaper.

Hvis du oppdager indikasjoner på mulige brudd, er du velkommen til å rapportere dem personlig eller anonymt.

Åpenhetsloven: Redegjørelse kan utleveres ved forespørsel

Erklæring om grunnleggende prinsipper

Vårt engasjement, våre standarder og retningslinjer, våre tiltak for effektiv risikostyring og våre forventninger til ansatte og leverandører.

Størrelse
568 KB
Format
pdf
Latse ned

Kvalitet og produktsikkerhet hos MULTIVAC

For MULTIVAC betyr kvalitet å oppfylle alle kravene i markedet og våre kunders krav - ikke bare når det gjelder våre produkter og tjenester, men på alle områder av vår virksomhet. 

Med dette i tankene, streber våre ansatte alltid etter å garantere det høyeste nivået av ytelse og kvalitet

ISO-sertifisering

De høye kvalitetsstandardene vi bruker på våre produkter og prosesser, og som er sertifisert i henhold til DIN EN ISO 9001:2015, kreves også av oss fra våre samarbeidspartnere. Dette omfatter f.eks. produsenter av komponenter, forbruksvarer og tilbehør.

Med løpende optimaliseringsprosesser og et fullt implementert kvalitetsstyringssystem, kan vi alltid garantere en høy produkt-, prosess- og servicekvalitet.

Sertifikat - ISO 9001

MULTIVAC-konsernet tilsvarer kravene til kvalitetsstyring.

Størrelse
426 KB
Format
pdf
Laste ned

CE-merking og GS-testing

MULTIVAC er en av få produsenter av pakkemaskiner som gjennomfører en frivillig, ekstern GS-test hos den tyske ulykkesforsikringen (DGUV). I tillegg gjennomfører vi omfattende CE-samsvarsvurderinger for å garantere kundene våre det høyeste sikkerhetsnivået.


Våre samarbeidspartnere