Perfeksjon i kontinuerlig utskriftsmodus

Insisterer du på at det siste trykket i en serie skal være like perfekt som den første? Selvfølgelig gjør du det. MULTIVAC utskriftsløsninger gjør det mulig å trykke utskrift med fleksible data, tekst og strekkoder på overfolien i kontinuerlig drift. Reproduserbarhet er like viktig som effektivitet – og vi sørger for at du drar nytte av begge to.Fleksible utskriftsløsninger tilpasset de forskellige krav   

MULTIVAC tilbyr et bredt spekter av utskriftsløsninger for perfekte utskrifter på etiketter, folier og pakker. På grunn av at den er fullstendig integrert i styringen til pakkemaskinen, eller dennes etiketteringsmaskin, har den betydelige fordeler når det gjelder effektiv, sikker betjening. Likeledes leverer vi en rekke forbruksvarer av høyeste kvalitet, slik at alle nødvendige komponenter i utskriftsprosessen blir optimalt tilpasset.


Trykk på pakkefolie

Presis utskrift av variable data, som holdbarhetsdato, batchummer eller strekkoder, er krevende. MULTIVAC direkte folieskriver løser dette med stil. De integrerte utskriftsmodulene blir nøyaktig tilpasset din pakkemaskin – enten det er en dyptrekkingspakkemaskin, skålpakker eller posepakkemaskin. Den fullstendige integreringen i pakkemaskinen sikrer høy driftssikkerhet og effektivitet. 

MULTIVAC-utskriftsprogrammer

Trykk på pakkefolie

Før sveisingen blir det trykket på folien som tilføres. Da produktene ikke lenger er forseglet i dette arbeidstrinnet, brukes termooverføringsskrivere oftest. Med en høy oppløsning på opptil 300 dpi gir MULTIVAC TTO-skrivere optimale utskriftsresultater. I tillegg til faste data som tekster, grafikk og logoer, kan variable data skrives ut som datoer, partinummer, strekkoder eller 2D-koder. Det lave forbruket av slitedeler kombinert med høy fargebåndytelse og fargebånd-sparefunksjoner, reduserer driftskostnadene.

For å oppfylle spesielt strenge hygienekrav, er en modell fra beskyttelsesklasse IP 65 tilgjengelig.

For enkle utskriftlayouter kan man også bruke stempelskrivere. De er en rimelig løsning for utskrift, for eksempel bruksdatoer, partinummer eller logoer. Skrivingen skjer via fleksible typer eller klisjeer.Skrive på pakker

MULTIVAC tilbyr et bredt utvalg for trykking av fast- eller variable data på den forseglede pakningen i utløpsområdet til pakkemaskinen. Alle utskriftsløsninger er individuelt tilpasset multivac pakkemaskin. Slik danner de en perfekt enhet med hensyn til design og styring, og gir betydelige fordeler med hensyn til effektiv betjening.

MULTIVAC-utskriftsprogrammer

Skrive på pakker

Utskriften av de forseglede pakkene i utløpet gjør det mulig å bruke termooverføringsskrivere, TIJ-teknologi og lav vedlikeholdskost ved bruk av kontinuerlig blekkskriver. I tillegg til tekster, grafikk og logoer kan man skrive ut variable data som utløpsdatoer, partinummer, strekkoder eller 2D-koder.

Bruken av MULTIVAC skrivere garanterer høy utskriftskvalitet. Betjeningen skjer via en sentral betjeningsterminal, som forenkler håndteringen, siden mange bruksprosesser automatiseres. I tillegg forenkler enkeltbrukergrensesnittet for emballerings- og utskriftsteknologien operatørens arbeid.

 Skrive etiketter

Merkingen av etikettene kan skrives nøyaktig med variable data, før eller etter nedlegging av pakningen ved hjelp av forskjellige skrivertyper. Avhengig av dine spesifikke behov når det gjelder utskriftsdata, hastighet og utskriftskvalitet, tilbyr MULTIVAC forskjellige utskriftsmetoder og forskjellige skriverversjoner for å oppfylle dine krav optimalt. 

MULTIVAC-utskriftsprogrammer

Skrive etiketter

Med TIJ-skriver, kontinuerlig blekkskriver eller skrivermoduler kan etiketter skrives ut med variable data som standarddatoer, partinummer eller koder.

MULTIVAC-skrivere er integrert i betjeningsterminalen til etikettsystemet. Det er ikke nødvendig med separat betjeningsterminal. Dette maksimerer effektiviteten ved skifte av produkt og forenkler betjeningspersonalets arbeid.

Skrivere fra andre produsenter støttes i tillegg til å oppfylle dine behov mest mulig nøyaktig. Utskriftsdata som kan kontrolleres direkte etter utskrift, gjør det også mulig å registrere feilkilder så tidlig som mulig i prosessen. Hvis for eksempel etikettereren er utstyrt med en 2-veis dispenserkant og et kamera, blir ikke feil trykte etiketter først overholdt pakken, men vikles opp på nytt med bærebåndet. 
Innovative merkingsløsninger i alle størrelser

Det omfattende utvalget av våre etiketterings- og utskriftssystemer kan integreres sømløst i eksisterende produksjons- og pakkeprosesser.

Andre interessante temaer


KONTAKT

Alt du trenger å gjøre er å ta kontakt!

Vi gleder oss til å utvikle den løsningen som fungerer best for deg. Ta kontakt med oss og sammen finner vi din beste prosess- eller pakkeløsning. Vi gleder oss til å høre fra deg!

TRYKK

Nyheter. Fakta. Bakgrunn.

Hva er den mest interessante aktuelle utviklingen i verden av prosessering og pakking? Utvikling, trender og utfordringer – alle samlet for deg. Hold deg informert!

HENDELSER

Nøkkeldatoer - nasjonale og internasjonale

Planlegger du besøk til kommende utstillinger i bransjen? Her finner du ut når og hvor de alle skal finne sted.

VÅRT LØFTE

MULTIVAC PEAQ-løftet

La oss nå toppen sammen! Maksimer produktiviteten din og minimer livssykluskostnadene dine - med vårt PEAQ Promise. PEAQ står for Produktivitet, Effektivitet, Tilgjengelighet og Kvalitet. Finn ut hva det betyr for deg.