Du ser for øyeblikket innhold for:

Norway / NN

Endre posisjon

Gjeldende posisjon

Bærekraft

Vi tar vårt ansvar på alvor

MULTIVAC står for teknologi, effektivitet, pålitelighet og kvalitet. Vi har en dypt følt forpliktelse til menneskers og miljøets velvære. Dette former både våre tenkning og handlinger. Vi forsøker alltid å tilby våre kunder fremragende produkter - også med tanke på bærekraft.Dette har vi oppnådd til nå i MULTIVAC

16

5 %

Vår andel av selvgenerert energi ved vårt hovedkontor i Wolfertschwenden

100

%

Vår andel av sertifisert øko-kraft ved våre lokasjoner i Tyskland og Østerrike

72

8 %

Våre CO2-besparelser (Scope 1 og 2) i 2022 sammenlignet med 2020 ved anlegget i Wolfertschwenden

14

4 timer

i intern opplæring i gjennomsnitt per ansatt i 2022 ved anleggene i Tyskland

102

Patentangivelsene i 2023 gjenspeiler multivac-gruppens innovative styrke

41

Vi støtter i dag mange regionale organisasjoner og sosiale foreninger


Vi måler våre direkte og indirekte CO2-utslipp og sikrer transparens utenfor vårt eget forretningsområde.


MULTIVAC bærekraftstrategi

Vi iverksetter vesentlige skritt for å kunne handle bærekraftig i vårt selskap – til fordel for mennesker og planeten.

Vår visjon

Som et internasjonalt aktivt selskap ser vi oss selv som ansvarlige for å bidra til bevaring av et levedyktig miljø for fremtidige generasjoner - både sosialt og økologisk. Vårt mål er å redusere og eliminere vår negative miljø- og sosial påvirkning. Vi legger stor vekt på påvirkningen av vår virksomhet - både i vår egen forretningsvirksomhet og utover. Vi forsøker å konsekvent handle i agendaens ånd 2030 og å gi et positivt bidrag.

Vår forståelse av bærekraft

De bærekraftige utviklingsmålene (Agenda-2030) som ble vedtatt av FN i 2015, etterstreber en fremtidsrettet verden. Et kjerneelement er handlingsplanen for mennesker, planet og velstand. Bærekraftmålene er rettet mot politikk, næringsliv og samfunn. Hver enkelt av oss kan bidra til dette.

Som markedsledende selskap i pakkeindustrien har vi en klar forståelse av bærekraft. Vi tar sikte på å forene miljøvern, forretningssuksess og sosialt ansvar. Vi er dypt forpliktet til å nå disse målene.

Som selskap med 13 internasjonale lokaliseringer og tusenvis av kunder over hele verden, har vi en betydelig innflytelse innenfor rammen av bærekraftig utvikling. Det betyr også at et sunt miljø og sosial rettferdighet er forutsetninger for den økonomiske stabiliteten i vår virksomhet.

Vår strategi

Konservering av miljø og ressurser er dypt forankret i vår strategi, vår bedriftskultur og all vår forretningsvirksomhet. Vår strategiske tilnærming følger fire klart definerte trinn:

For oss innebærer "unngå" å unngå avfall og utnytte potensialet for sparing fullt ut. Vi forsøker å eliminere enhver negativ innvirkning på miljøet og samfunnet langs hele merverdikjeden. Her fokuserer vi både på energisektoren og på utvikling av våre produkter.

Vi tilsvarer "reduksjon" med en økning i effektiviteten. Vi reduserer energiforbruket i infrastrukturen vår, f.eks. ved å øke andelen selvgenererende energi. Ved utvikling av våre produkter sørger vi også for å bruke mindre materiale og ressurser.

For oss betyr "bærekraftig opprettbarhet" ansvarlig ressursanordninger langs hele forsyningskjeden. Vi søker alltid etter de beste kildene som samsvarer med vår bevissthet og forståelse av bærekraft. Dette gjelder også den forelagte tilslingen av energi som kommer fra fornybar energi størst mulig. Vi foretrekker å stole på gjennomsiktig og regionalt samarbeid.

Visse negative miljøvirkninger er uunngåelige på grunn av vår virksomhet. Vi strever konsekvent med å redusere vårt karbonavtrykk ved å utligne utslippene våre ved å kompensere i prosjekter.
Våre fire aktivitetspunkt

Vi satser først og fremst på områder med størst mulig innflytelse.

 

1. Infrastruktur

Når vi tenker på bærekraft, spiller den pågående utviklingen av infrastrukturen vår en betydelig rolle. Klimaendringer vil ha en langsiktig innvirkning på infrastrukturen vår. MULTIVAC fokuserer på å begrense eventuelle negative konsekvenser ved framsyn. Dette omfatter reduksjon av co2-utslipp, økonomisk bruk av vann og energi og minimering av avfall. Å redusere trafikken er også et viktig aspekt her.

 

2. Produkter

MULTIVAC prosesserings- og emballasjeløsninger bidrar vesentlig til bærekraftig utvikling. De beskytter produktene som utvikles og markedsføres utviklet i næringsmidler, medisin- og forbrukerområder. Takket være innvirkningen på holdbarheten, betyr god pakking at det kastes færre matvarer. Bærekraft begynner med produktutvikling og fortsetter i våre fremtidsrettede maskiner og emballasjekonsepter.

 

3. Bedriftens retningslinjer

For oss betyr bærekraft ansvarlig forretningsaktivitet som tilsvarer all juridisk praksis og går over hele selskapet. Våre grunnleggende prinsipper for bærekraftige bedriftspolitikk er en omsorgsplikt, åpenhet, opprettholdelse av våre verdier og overholdelse av forskrifter. Som en internasjonalt ledende produsent av prosess- og pakkeløsninger er vi åpne for ny kunnskap og bidrar til et positivt perspektiv i bransjen takket være vår innovasjoner og bærekraftige forretningsvirksomhet.

 

4. Sosialt engasjement

Vi tar sosialt ansvar. Dette er også i tråd med vår bærekraftige forretningsvirksomhet og kommersielle suksess. Som et globalt  opererende selskap ønsker vi å bidra til samfunnet på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå langs hele merverdikjeden. Vår støtte strekker seg fra å støtte lokale barnehager, pedagogiske, idretts- og fritidsfasiliteter, og helt gjennom til et sosialt støtteprosjekt i Uganda.


MULTIVAC er en av 50 klimaledere
Nedlastinger

CODE OF CONDUCT

Etiske retningslinjer

Vi har definert og sammenfattet MULTIVAC-gruppens interne standarder og spesifikasjoner i våre etiske retningslinjer.

Størrelse
700 KB
Format
pdf
Laste ned

SUSTAINABILITY

Øko-kraftsertifikat

Kjøp av øko-kraft utelukkende fra fornybare energianlegg

Størrelse
438 KB
Format
pdf
Laste ned

SUSTAINABILITY

Sertifikat fra EcoVadis

Sertifikat fra EcoVadis, et internasjonalt anerkjent ratingbyrå for bærekraftsvurderinger.

Størrelse
86 KB
Format
pdf
Laste ned

SUSTAINABILITY

Sertifikat - ISO 14001

Sertifisering for implementering og vedlikehold av et miljøledelsessystem i henhold til ovennevnte standard.

Størrelse
404 KB
Format
pdf
Laste ned

SUSTAINABILITY

Bærekraftsrapport

Vår første bærekraftsrapport basert på standardene til Global Reporting Initiative (GRI).

Størrelse
27 MB
Format
pdf
Laste ned

MULTIVAC-partnere og -allianser

Vi samarbeider med flere partnere som er like engasjerte i bærekraft som oss. Sammen arbeider vi med å etterlate minst mulig karbonavtrykk. For å sikre en verden som er levedyktig for fremtidige generasjoner.KONTAKT

Alt du trenger å gjøre er å ta kontakt!

Vi gleder oss til å utvikle en løsning som fungerer best for deg. Ta kontakt med oss og sammen finner vi din beste prosess- eller pakkeløsning. Vi gleder oss til å høre fra deg!TRYKK

Nyheter. Fakta. Bakgrunn.

Hva er den mest interessante aktuelle utviklingen i verden av prosessering og pakking? Utvikling, trender og utfordringer – alle samlet for deg. Hold deg informert!

HENDELSER

Nøkkeldatoer - nasjonale og internasjonale

Planlegger du besøk til kommende utstillinger i bransjen? Her finner du ut når og hvor de alle skal finne sted.

VÅRT LØFTE

The MULTIVAC PEAQ Promise

La oss nå toppmøtet sammen! Maksimer produktiviteten din og minimer livssykluskostnadene dine - med vårt PEAQ Promise. PEAQ står for Produktivitet, Effektivitet, Tilgjengelighet og Kvalitet. Finn ut hva som er i den for deg.