Sie betrachten derzeit Inhalte für:

Denmark / DA

Standort ändern

Aktueller Standort

MULTIVAC CustomCare

Sørg for at sikre dig din succes


Brugertilpassede After Sales-løsninger. For maksimal effekt.


MULTIVAC CustomCare løsninger omfatter en førstklasses After Sales-portefølje med produkter og tjenesteydelser, der er tilpasset perfekt til dine krav. Den rækker fra præventive vedligeholdelseskontrakter over Remote Assistance, Live Support, lokal service, optimeringsinspektioner, originale reservedele, moderniseringer, vores helpdesk, ekspresreparationer til vores brugervenlige myMULTIVAC kundeportal, din adgang til MULTIVACs verden.

Vores brugertilpassede After Sales Services er konsekvent rettet mod at øge dine maskiners ydelse og tilgængelighed og deres roduktivitet. Mere end 1.000 MULTIVAC CustomCare medarbejdere arbejder globalt og hele døgnet for din succes og din 100 % tilfredshed.

Minimér effektivt ikke-planlagt stilstand.

For at du kan arbejde så enkelt og komfortabelt som muligt med vores løsninger, har MULTIVAC udviklet et præventivt vedligeholdelsesprogram. Individuelt tilpasset til dine krav, vi kan derved sikre dit anlægs problemfri drift og optimale ydelse over hele den samlede levetid.

Fordelene taler for sig selv: Vores tilbud modvirker snigende ydelses- og kvalitetstab og holder deres produktionsudgifter for lavt niveau. Derudover øges både dine maskiners pålidelighed og tilgængelighed betydeligt, i den forbindelse kan vedligeholdelsesforanstaltninger planlægges individuelt og er tilpasset nøjagtigt til dine behov.

Anvend også vores præventive vedligeholdelsesprogram. Det betaler sig. På grundlag af et udgiftseffektiv og komplet koncept øger du dermed dine anlægs produktivitet tydeligt og forlænger samtidigt deres levetid.

Få mere sikkerhed.

Kontrollen og dokumentationen af dine maskinkomponenters faktiske tilstand er en væsentlig bestanddel af vores eftersyn. Vores MULTIVAC-eksperter er dermed i stand til at registrere og vurdere svage punkter og optimeringspotentiale rettidigt. Under hensyntagen til dine krav og behov kan foranstaltninger derved planlægges og gennemføres målrettet. Dermed sørger vi for en optimal ydelse og effektivitet for dit MULTIVAC-anlæg – hele tiden.

Garantiforlængelse

MULTIVAC-løsninger står for effektivitet, processikkerhed, pålidelighed og frem for alt lang levetid. Men også den bedste maskine har brug for pleje, hvis den konstant skal effektivt og bæredygtigt. Derfor kan MULTIVAC-garantien i kombination med en præventiv vedligeholdelsesaftale forlænges i op til 48 måneder. På den måde beskytter du din investering ved fuld udgiftskontrol. For med garantiforlængelsen har du den bedste beskyttelse for alle premium-komponenter og skal ikke frygte uventede reparationsudgifter.

MULTIVAC reparerer eller udskifter i overensstemmelse med denne aftale defekte komponenter hurtigt, korrekt og ubureaukratisk. Takket være et omfattende lager, en raffineret logistik og vores lokale specialisters høje grad af teknisk kompetence sørger vi for dit MULTIVAC-systems maksimale tilgængelighed. Og det i løbet af hele dets samlede levetid. I over 165 lande i verden.

multivac_world-map_NEU

Din personlige online-støtte.

I kraft af den hurtigst mulige støtte – live og via fjernadgang – reducerer vi med Remote Assistance din spildtider ved en ikke-planlagt stilstand. I den forbindelse analyseres og løses problemer, der forekommer, af vores eksperter online og i dialog med dig. Helt individuelt og trin og trin, uden rejse og unødige ventetider.

Remote Assistance

Remote VPN

Med fjernvedligeholdelsestoolet Remote VNP kan vores ekspertteam få direkt adgang til dit anlægs styring. Som interface anvendes der en sikker VPN-forbindelse, der kun kan aktiveres af dig på maskinterminalen. Via Remote VPN gør du det derved muligt for os at korrigere maskinparametrene, så vi kan understøtte dig helt målrettet, f.eks. ved en maskininstallation, en fejl eller ved softwareopdateringer.


Remote Assistance

Live Support

Med fjernvedligeholdelsestoolet Live Support kan vores ekspertteam assistere dig mere personligt og omfattende. For at bruge det har du kun brug for din mobile slutenhed som f.eks. smartphone eller tablet med internetadgang. Alt andet sker tænkeligt nemt og effektivt.

Ved hjælp af din mobile slutenhed guider du din MULTIVAC-kontaktperson præcist til modulet, der forårsager en fejl. Eksperten guider dig verbalt og ved hjælp af henvisningerne og tegningerne, der vises på din slutenheds live-billede, og understøtter dig i den forbindelse optimalt til selv at udbedre fejlen – som om vedkommende stod ved siden af dig. Den meget positive feedback fra vores kunder opmuntrer os til at integrere disse digitale løsninger endnu mere i vores tjenesteydelsestilbud.


Smart Services

Højere effektivitet ved hjælp af digitale løsninger.

Profitér med MULTIVAC Smart Services af transparente processer og procesdata i realtid. Hvis de anvendes intelligent, er de en afgørende succesfaktor og et vigtigt bidrag til dine anlægs og linjers maksimale effektivitet og rentabilitet. Vores eksperter rådgiver dig gerne uforpligtende om, hvordan du kan anvende MULTIVAC Smart Services profitabelt med nye og eksisterende anlæg.

Helpdesk

Vores helpdesk fokuserer på den hurtige og effektive udbedring af fejl samt rådgivning af vores kunder ved alle tekniske spørgsmål. I den forbindelse ledsager vores kvalificerede servicemedarbejdere dig over gennem hele din MULTIVAC-maskines samlede livscyklus – fra den første installation over den lange funktionstid til moderniseringer eller et fabrikseftersyn.

Som kunde yder vores lokale servicespecialister dig teknisk support på dit sprog og i din tidszone*. Vores erfarne fejlrådgivere er specielt uddannet til at støtte dig hurtigt, kompetent og praksisorienteret og igen at få din produktion i gang uden lange spildtider.

*Afhængigt af den nærmeste lokale MULTIVAC-filial.

Originale reservedele

Originale reservedele fra MULTIVAC beskytter dit anlæg og sikrer en sikker, pålidelig og effektiv produktion. De står for maksimal ydelse og levetid og dermed langfristet investitionssikkerhed. Et væsentligt bidrag til den maksimale maskintilgængelighed og til din produktions samlede effektivtet.

Originale reservedele

Vores filosofi

 • Højeste kvalitet og maksimal pålidelighed
 • Hurtig og global reservedelsforsyning
 • Langfristet tilgængelighed
 • Sikker identifikation
 • Enkel bestilling
 • Omfattende rådgivning

Originale reservedele

My Multivac

Dit centrale udgangspunkt for MULTIVACs verden

I myMULTIVAC kan du hele døgnet bestille reservedele og forbrugsmateriale til dine MULTIVAC-maskiner hurtigt og enkelt og har adgang til leverings-, forsendelses- og fakturainformationer for alle dine bestillinger.


Fabrikseftersyn - Så god som ny.

Fabrikseftersyn

Fabrikseftersyn af komponenter

På trods af mange års pålidelig service er bestemte komponenter i et anlæg udsat for et teknisk betinget slid. Også på grund af ydre påvirkninger kan belægninger, tætninger, etc. med tiden miste deres effektivitet. Gør noget imod det. Ved hjælp af korrekt revision eller reparation hos den originale producent får selv meget belastede komponenter deres fulde ydeevne og pålidelighed tilbage.

Et fabrikseftersyn er tilgængelig for mange komponenter, som f.eks.:

 • Svejseplader
 • Varmeplader
 • Snitværktøj
 • Løfteværker
 • Elektronikkomponenter
 • etc.

Fabrikseftersyn

Fabrikseftersyn af komplette maskiner

Ved dette fabrikseftersyn skilles hele maskinen og alle relevante komponenter ad, rengøres, kontrolleres, repareres om nødvendigt korrekt eller udskiftes med originale MULTIVAC-dele. Derved profiterer du igen på lang sigt af den ydelse, kvalitet og sikkerhed, som kun den originale producent kan tilbyde.

Med et fabrikseftersyn er det sikret og dokumenteret fuldstændigt, at
 

 • dit anlæg igen opfylder vorfes høje ydelses- og kvalitetsstandarder
 • de aktuelt gældende sikkerhedskrav opfyldes
 • den aktuelle software anvendes
 • fabrikseftersynet gennemføres under anvendelse af originale MULTIVAC-dele
 • alle arbejder blev gennemført af MULTIVAC-eksperterMaskiner, der er købt tilbage af MULTIVAC og har gennemgået et fabrikseftersyn, kan også hurtigt leveres som brugte maskiner – spørg blot din MULTIVAC-rådgiver.

MULTIVAC Custom Care

Modernisering

Med moderniseringsservice MULTIVAC Retrofit tilpasser du dine eksisterende anlæg til nye opgaver og markedskrav. Idet vi integrerer nye moduler eller eftermonterer funktioner, forlænges dit anlægs funktionstid og forøges rentabiliteten. Ved en omfattende modernisering aktualiserer vi hardwaren og softwaren og sikrer altid dit anlægs sikkerhed – selvfølgelig udførligt dokumenteret.

  Efter individuel analyse og rådgivning udarbejder vores specialister sammen med dig, på hvilke områder i dit anlæg en optimering giver mening:

  • Emballeringsmateriale-effektivitet
  • Automatisering
  • Mærkning
  • Værktøjsskift
  • Produktinspektion og produktsikkerhed
  • Hygiejne
  • Tilbehør
  • Vedligeholdelsessystemer og revision
  • Centrale moduler
  • etc.

  Best in Class, hele døgnet.

  I dag har en virksomhed ikke længere råd til længere spildtider. Netop når du producerer just-in-time, skal årsagerne til fejl identificeres hurtigt og udbedres med det samme og ukompliceret. MULTIVAC er i stand til yde lokal og global support.

  Mere end 850 MULTIVAC-serviceteknikere globalt er altid i nærheden af dig med fuldt engagement, solidt know-how og mange års erfaring. Vi fokuserer på at sikre en problemfri drift, hurtig udbedring af fejl og sagkyndig understøttelse for dig lokalt. Dermed garanterer vi den maksimale tilgængelighed for alle MULTIVAC-anlæg, der er installeret og skal installeres.

  multivac_world-map_NEU

  Træning

  Live. Online. Interaktiv.

  Ved at købe en MULTIVAC-løsning har du besluttet dig for anlæg, hvor kvalitet, funktion og og ydelse står i første række. Ved at uddanne dine medarbejdere kan din investerings potentiale udnyttes endnu bedre.
  Træningstilbuddet fra MULTIVAC omfatter både standardiserede og kundeindividuelle kurser, der gennemføres i vores MULTIVAC træningscentre, lokalt hos dig eller online.

  Kursustilbuddet henvender sig især til maskinoperatører, linjeførere og til vedligeholdelsespersonalet. I den forbindelse gennemgås indholdet teoretisk og praktisk i små grupper og formidles interaktivt. Et certifikat bekræfter den succesfulde deltagelse. Og med de udførlige kursusbilag står den tilegnede viden også altid til rådighed på et senere tidspunkt.

  Vores træningsteam rådgiver dig gerne detaljeret og anbefaler dig den kombination af mulige kursusmoduler, der er egnet til dine medarbejdere.


  Omfattende løsningskompetence.

  Økologisk og økonomisk bæredygtig.

  Løsningskompetence hos MULTIVAC er både økologisk og økonomisk bæredygtig. Vores portefølje med produkter, systemer og udvalgte services sørger for maksimal effektivitet og produktivitet.

  Hos os finder du brancheeksperter, der er bekendt med industrisegment med alle standarder og forskrifter. Der er fokus på dit tilbud og dine målgrupper, og du har næsten ubegrænsede muligheder: meget forskellige emballeringsteknologier, industri 4.0-kompatible automatiseringsløsninger samt etiketterings- og kvalitetskontrolsystemer.


  Understøttet af CustomCare after sales-løsninger og digitaliseret med realtid-analysetools som f.eks. MULTIVAC Smart Services sørger vi fra starten for maksimal betjenings- og processikkerhed og linjeeffektivitet. Over hele din anlægs samlede livscyklus.