Βλέπετε αυτή τη στιγμή περιεχόμενο για:

Greece / EL

Αλλαγή τοποθεσίας

Τρέχουσα τοποθεσία

Προμηθευτές

Είστε ένας από τους προμηθευτές μας ή θέλετε να γίνετε; Εάν ναι, χρησιμοποιήστε την πλατφόρμα πληροφοριών μας.Οι προμηθευτές αποτελούν σημαντικό παράγοντα επιτυχίας και ανάπτυξης για τον Όμιλο MULTIVAC. Η απρόσκοπτη ενσωμάτωση στην αλυσίδα αξίας διασφαλίζει ότι η MULTIVAC και οι προμηθευτές, οι πάροχοι υπηρεσιών και οι συνεργάτες της μπορούν να συνεργάζονται αποτελεσματικά και βιώσιμα προς όφελος και των δύο μερών. Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε τους όρους-πλαίσιο, τις απαιτήσεις συστήματος και ποιότητας, καθώς και τα βασικά στοιχεία των προμηθειών μας.

Οι καθημερινές επιλογές που λαμβάνονται στο Τμήμα Αγορών του Ομίλου MULTIVAC βασίζονται στις ακόλουθες αρχές και αξίες:

Ικανοποίηση του πελάτη

Ποιότητα, λειτουργία, χρόνος παράδοσης και κόστος

Μακροχρόνιες σχέσεις με τους προμηθευτές

Ανοιχτή και μακροπρόθεσμη συνεργασία σε ισότιμη βάση

Δικαιοσύνη και διαφάνεια

Αντικειμενικές και κατανοητές αποφάσεις

Ευθύνη για την ποιότητα

Παρακολούθηση του στόχου μηδενικών σφαλμάτων με βάση τυποποιημένες και διαφανείς μετρήσεις

Διεθνής παρουσία και κάλυψη της αγοράς

Παγκόσμια στρατηγική αγορών και προμηθευτών & ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού

Προσανατολισμός διαδικασίας και ψηφιοποίηση

Συνεχής βελτίωση διαδικασιών και δομών

Αειφορία & περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

Αποφυγή, μείωση, προμήθεια και εξισορρόπηση όλων αυτών με την αειφορία σε πρώτο πλάνο

Προσωπικό & οργάνωση

Χάρη στα διεθνή μαθήματα κατάρτισης και τις εκδηλώσεις, εξασφαλίζουμε ότι το προσωπικό μας συνεχίζει να αναπτύσσεται και να διατηρεί προσωπικές επαφές στο τμήμα αγορών.


Εδώ θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε ως υφιστάμενος ή νέος προμηθευτής.

Μάθετε πώς οργανώνονται η Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και οι Αγορές στα κεντρικά γραφεία της MULTIVAC.

 

Διαχείριση αλυσίδας
Παγκόσμιες στρατηγικές προμήθειες
Παγκόσμια Εφοδιαστική Αλυσίδα
παραγωγή επεξεργασίας
Υλικά παραγωγής
IntralogisticsΕσωτερικός πελάτης
Υλικά μη παραγωγής
Εφοδιαστική αλυσίδα διανομής
Εξωτερικοί πελάτες
Έργα & διαδικασίες   

 

Φάσμα απαιτήσεων

Η MULTIVAC εξελίσσει συνεχώς το χαρτοφυλάκιο προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Τα σύνθετα, καινοτόμα τμήματα και μονάδες κατηγοριοποιούνται σε ομάδες προϊόντων και παρέχονται από προμηθευτές υψηλής απόδοσης.

αναλώτα υλικά
Έμμεσα υλικά
προϊόντα τρίτων κατασκευαστών
Συστήματα κίνησης
Υπηρεσία
Μηχανές
Μηχανική
LogisticsΥπηρεσίες
Πρώτες ύλες/ημιτεργωμένα προϊόντα
Κατάρτισης
Αναλώσιμα
ΥπηρεσίεςIT 
Επεξεργασία εξαρτημάτων
Υλικά λειτουργίας 
Ηλεκτρική τεχνολογία
  
Υγρά  
Τεχνολογία κενού και ανεμιστήρα   

 

Η ψηφιοποίηση αποτελεί μέρος του DNA του Ομίλου MULTIVAC. Αξιοποιούμε διάφορες λύσεις για να εκμεταλλευτούμε τις τεράστιες δυνατότητες συνεργασίας με τους προμηθευτές, τους παρόχους υπηρεσιών και τους συνεργάτες μας. Ένα από αυτά είναι το σύστημα προμηθειών (E-Procurement) που βασίζεται στο διαδίκτυο και χρησιμοποιείται από τους οργανισμούς αγορών του ομίλου MULTIVAC. Το σύστημα ηλεκτρονικών προμηθειών υποστηρίζει τις διαδικασίες αγορών των υλικών ομάδων των άμεσων και έμμεσων υλικών.

Οι διαδικασίες προμήθειας βελτιστοποιήθηκαν και αυτοματοποιήθηκαν από το σύστημα. Έτσι περιορίζονται οι χρόνοι επεξεργασίας και το κόστος επεξεργασίας, καθώς και ο βελτιωμένος έλεγχος και η διαφάνεια. Για εσάς καθώς και για τη MULTIVAC.

Για αυτό και υποθέτουμε ότι το σύστημα ηλεκτρονικών προμηθειών της εταιρείας μας χρησιμοποιείται για μια επιτυχημένη και ασφαλή για το μέλλον σχέση προμηθευτή.

Και στο μέλλον θα αξιοποιήσουμε νέες ευκαιρίες ψηφιοποίησης στις αγορές και είμαστε βέβαιοι ότι θέλετε και εσείς να ακολουθήσετε αυτή την πορεία μαζί μας.

Η παγκόσμια βάση προμηθευτών του ομίλου εταιρειών MULTIVAC είναι σχεδιασμένη, η διαχείριση και η ανάπτυξη της μέσω της διαχείρισης των προμηθευτών. Στόχος μας είναι να συνεργαστούμε μακροπρόθεσμα με τους προμηθευτές μας και να σχηματίσουμε ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού. Σημασία έχει και η υλοποίηση της στρατηγικής αγορών και βιωσιμότητας του Ομίλου MULTIVAC.

Το ακόλουθο σχηματικό διάγραμμα απεικόνισης δείχνει τις τυποποιημένες επιχειρηματικές διαδικασίες για τη διαχείριση των προμηθευτών. Έτσι απεικονίζονται η ταυτοποίηση του προμηθευτή, η σύνδεση του προμηθευτή, η αξιολόγηση και η ανάπτυξη των προμηθευτών, καθώς και η σταδιακή κατάργηση.

Εκτιμούμε τις δυνατότητες καινοτομίας. Έχετε νέα προϊόντα και υπηρεσίες; Αυτό το ενδιαφέρον μας ενδιαφέρει πολύ. Παρακαλούμε επίσης να μοιραστείτε μαζί μας πληροφορίες σχετικά με webinars, συμβουλές και τεχνάσματα για τα τμήματα σχεδιασμού και ανάπτυξης της εταιρείας μας. Άλλες καινοτόμες ιδέες είναι ευπρόσδεκτες!

Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα;

Απλά στείλτε μας πληροφορίες για supplier-innovation@multivac.de

Στη συνέχεια εξετάζουμε τις παρεχόμενες πληροφορίες και τις δημοσιεύουμε στην πλατφόρμα καινοτομίας των προμηθευτών μας στον όμιλο MULTIVAC. Στο επόμενο βήμα θα λάβετε μήνυμα απόκρισης από εμάς.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματά σας;

Πολλαπλασιάζετε μέσω της πλατφόρμας τον κύκλο των ανθρώπων, στον οποίο φτάνεις στη MULTIVAC. Η καινοτομία σας αναλύεται και αξιολογείται από συνεργάτες διαφόρων επιχειρηματικών μονάδων και υπηρεσιών.

·         Ανάπτυξη προϊόντων

· Σχεδιασμός         παραγγελίας

·         Διαχείριση προϊόντων

Τεχνολογία ελέγχου         & ψηφιακά προϊόντα

Διαχείριση αλυσίδας τροφοδοσίας        

·         Διαχείριση ποιότητας και σχεδιασμός υγιεινής

Υπάρχουν ήδη αρκετές ιστορίες επιτυχίας, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί μέσω αυτής της πλατφόρμας. Θα χαρούμε να υλοποιήσουμε την επόμενη μαζί σας.

Η MULTIVAC παίρνει στα σοβαρά την ευθύνη της για τη βιωσιμότητα. Η οικολογία, η οικονομία και η κοινωνική πτυχή είναι οι τρεις πυλώνες στους οποίους εξαρτώνται οι απαιτήσεις εντός του Ομίλου και της αλυσίδας εφοδιασμού. 

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα στην αλυσίδα εφοδιασμού αντιπροσωπεύει προστιθέμενη αξία για εσάς και τον όμιλο MULTIVAC.

Λεπτομέρειες για τις δραστηριότητές μας και για την ουδέτερη αναθεώρησή τους θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Χρόνος εισαγωγής και κατευθύνσεις προϊόντος

Bahnhofstraße 4

87787 Wolfertschwenden, Germany

Γερμανία

Χρόνοι εισαγωγής εμπορευμάτων:

Δευ - Πεμ:    06:00 - 14:00

Παρ:    06:00 - 12:00

Αποστείλετε όλα τα τιμολόγια στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: invoices@multivac.de

Λήψη

Προσέγγιση MUWO

Μέγεθος
132 KB
Μορφή
png

Neue Landstraße 18

Dautphetal-Buchenau (Γερμανία) 35232

Γερμανία

Τηλ. +49 6466 97560

Χρόνοι εισαγωγής εμπορευμάτων:

Δευ - Πεμ:    07:00 - 15:30

Παρ:    07:00 - 1:30 μμ

Αποστείλετε όλα τα τιμολόγια σε αυτόν τον ιστότοπο στη invoices@multivac.de

Λήψη

Προσέγγιση Buchenau

Μέγεθος
37 KB
Μορφή
png

Sepp-Haggenmüller-Straße 1

6600 Lechaschau, Αυστρία

Αυστρία

Τηλ. +43 5672 630550

Χρόνοι εισαγωγής εμπορευμάτων:

Δευ - Παρ:    06:00 - 15:30

Αποστείλετε όλα τα τιμολόγια στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: buchhaltung@multivac.at

Λήψη

Προσέγγιση MULA

Μέγεθος
106 KB
Μορφή
png

Kupferweg 5
32130 Enger

Γερμανία

Χρόνοι εισαγωγής εμπορευμάτων:

Δευ - Πεμ:    07:00 - 14:15

Παρ:    07:00 - 12:15 μμ

Αποστείλετε όλα τα τιμολόγια στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: invoices-mumi@multivac.de

Λήψη

Προσέγγιση MUMI

Μέγεθος
69 KB
Μορφή
png

Am Ringofen 14

41334 Nettetal-Kaldenkirchen

Germany

Λήψη

Προσέγγιση Multivac Resale

Μέγεθος
91 KB
Μορφή
png

10 Οδός Ουέργκαντ Πετρόφ

Βιομηχανική περιοχή Bozhurishte

2227 Bozhurishte

Βουλγαρία

Δευ - Παρ:    07:00 - 17:00

Αποστείλετε όλα τα τιμολόγια στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: invoices@bg.multivac.com

Λήψη

Προσέγγιση Βουλγαρία

Μέγεθος
101 KB
Μορφή
png

Av. Sot de les Vernedes, 5 

08396 Sant Cebria de Vallalta 

Spain

 

Mon-Fri: 06:00 -14:00

Λήψη

Προσέγγιση Multivac Spain

Μέγεθος
184 KB
Μορφή
png

Robert-Bosch-Str. 2

83052 Bruckmühl

Γερμανία

Τηλ. +49 8062 72580-0

Χρόνοι εισαγωγής εμπορευμάτων:

Δευ - Πεμ:    07:00 - 15:30

Παρ:    07:00 - 12:30 μμ

Αποστείλετε όλα τα τιμολόγια σε αυτόν τον ιστότοπο < a title="mailto:invoices@tvi-gmbh.de" href="mailto:invoices@tvi-gmbh.de">invoices@tvi-gmbh.de

Λήψη

Προσέγγιση TVI

Μέγεθος
83 KB
Μορφή
png

Lauterbrunner Straße 3

86465 Welden

Γερμανία

+49 8293 6960

Χρόνοι εισαγωγής εμπορευμάτων:

Δευ - Πεμ:    07:00 - 16:00

Παρ:    07:00 - 12:00

Αποστείλετε όλα τα τιμολόγια στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: rechnungseingang@fritsch-group.com

Λήψη

Προσέγγιση FRITSCH

Μέγεθος
153 KB
Μορφή
png

Θα χαρούμε να συνεργαστούμε με προμηθευτές, οι οποίοι μοιράζονται τις αξίες και τις αρχές μας. Εδώ θα βρείτε όλες τις οδηγίες και τις πρόσθετες πληροφορίες που χρειάζεστε για μια επιτυχημένη συνεργασία με τη MULTIVAC.

Download

Απαιτήσεις για την παράδοση και τη συσκευασία

Έτσι ώστε να γνωρίζετε τι περιμένουμε από εσάς και τους παρόχους υπηρεσιών σας.

Μέγεθος
215 KB
Μορφή
pdf
Λήψη PDF

Επικοινωνία

 

Υποβολή αίτησης ως πιθανός προμηθευτής

Θα θέλατε να συνεργαστείτε μαζί μας ως προμηθευτής; Απλά δηλώστε την εταιρεία σας χρησιμοποιώντας αυτόν τον σύνδεσμο < a href="https://psp25.onventis.com/OnventisINT1/SupplierRegisterBrowser.aspx?ID=7f95d0ea-b95a-4ed1-aa84-31f7cdb87236">this link και θα διερευνήσουμε την πιθανότητα μιας νέας συνεργασίας. 

 

Στοιχεία επικοινωνίας τμήματος αγοράς

Θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας; Παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα:


Νέα από τη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και τις Αγορές

Ενδιαφέρεστε για μια καριέρα στον τομέα των αγορών στη MULTIVAC;

Ανατρέξτε στις θέσεις εργασίας μας και στείλτε μας την αίτησή σας:

Ο Όμιλος MULTIVAC έχει νέα εμφάνιση! Ως συνεργάτης και προμηθευτής , χρησιμοποιείτε τα MULTIVAC Design Modules; Τότε υποστηρίξτε μας με την εισαγωγή του νέου σχεδιασμού και επικοινωνήστε με τον αγοραστή σας για τη μετατροπή.

Οκτώ εταιρείες από τη Νότια Γερμανία και οκτώ ενδιαφέρουσες ομιλίες με εμπεριστατωμένη ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με το νόμο για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας - η Ημέρα Ανταλλαγής πληροφοριών στον Όμιλο MULTIVAC ήταν μια απόλυτη επιτυχία!