Sie sehen derzeit Inhalte für:

Poland / PL

Standort ändern

Aktueller Standort

Szkolenie

Wiedza, która umożliwi Ci rozwój.

Nabywając rozwiązanie MULTIVAC wybrałeś urządzenia, w których jakość, funkcjonalność i wydajność są stawiane na pierwszym miejscu. Ale w jaki sposób można w pełni wykorzystać ich potencjał? W jaki sposób zapewnić płynny procesy? Jak zadbać o optymalne bezpieczeństwo? I w jaki sposób uzyskać maksymalną dostępność? Nasza oferta szkoleń stworzy ku temu optymalne warunki: Odpowiednio wykwalifikowany personel.

Witamy w centrum szkoleniowym MULTIVAC Training Center.

MULTIVAC Training Center oferuje idealne warunki zapewniające najlepszą możliwą kombinację materiału teoretycznego i szkolenia praktycznego. Doświadczeni trenerzy przekazują wiedzę w otoczeniu szkoleniowym wyposażonym w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne i kompleksowy park maszyn.

W ramach ścisłej współpracy z centrami szkoleniowymi lokanych spółek zależnych MULTIVAC zapewniamy wysoką jakość międzynarodowej sieci szkoleniowej MULTIVAC.