Medarbeiderfordeler

Dine fordeler hos MULTIVAC

Vi er overbevist om at det lønner seg å investere i våre medarbeidere. Dette fordi tilfredse og verdsatte medarbeidere yter den innsatsen som vi i MULTIVAC trenger for å kunne forme fremtiden.Vi tilbyr våre medarbeidere et bedriftsmiljø med interessante muligheter for faglig utvikling. Likeledes er vi opptatt av å støtte våre medarbeidere i ulike livsfaser med behovstilpassede tiltak, og å sørge for en sunn balanse mellom yrkes- og privatliv.

 

Rettferdig belønning

Vi tilbyr deg en attraktiv grunnlønn, som er supplert med prestasjonsrelaterte komponenter og omfattende tilleggsytelser, for eksempel utbetalinger for pensjonsforsikring og andre spareplaner.

Bedriftskultur

Dette er oss på MULTIVAC. Vår bedriftskultur kjennetegnes ved flate hierarkier og en felles hands-on-mentalitet. Vi verdsetter mangfold, slik at hver enkelt kan involvere seg og bidra til helheten.

Bedriftens verdier

Mennesket. Fellesskapet. Begeistringen. Våre verdier er styrende for oss i det daglige samarbeidet med kollegaer og kunder.

Benefits

Hvem liker ikke å få rabatter? Med våre bedriftsinterne fordeler kan du nyte godt av mange forskjellige tilbud.

Utvikling

Vi tilbyr et omfattende videreutdanningsprogram med både faglige og interdisiplinære temaer. Sammen finner vi en vei for å utvide dine fagkunnskaper.

Arbeidsmiljø

Vårt ergonomiske kontorutstyr og våre fleksible, moderne arbeidsmetoder gir deg et stort spillerom i dine daglige gjøremål.


Har vi klart å begeistre deg for MULTIVAC?

Da gleder vi oss til å lære deg personlig å kjenne.