Korzyści dla pracowników

Twoje korzyści w MULTIVAC

Jesteśmy pewni tego, że inwestycja w naszych pracowników się opłaca. Zadowoleni i szanowani pracownicy świadczą usługi, których MULTIVAC potrzebuje, aby dalej rozwijać się w przyszłości.Oferujemy naszym pracownikom środowisko pracy w duchu przedsiębiorczości oraz ciekawe możliwości dalszego rozwoju zawodowego. Dążymy również do tego, aby wspierać naszych pracowników na różnych etapach życia przy użyciu odpowiednich środków oraz dbać o zdrową równowagę między życiem prywatnym a zawodowym.

Adekwatne wynagrodzenie

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe, które uzupełniamy premiami uzależnionymi od wyników pracy oraz licznymi dodatkami, jak np. dopłaty do programów oszczędnościowych i funduszu emerytalnego.

Kultura organizacyjna firmy

MY w MULTIVAC. Nasza kultura organizacyjna firmy charakteryzuje się poziomą hierarchią i wspólną mentalnością „hands-on”. Doceniamy różnorodność, dzięki czemu każdy z pracowników może wnieść swój wkład i mieć wpływ na całą działalność firmy.

Wartości przedsiębiorstwa

Człowiek. Wspólnota. Zapał. Nasze zadeklarowane wartości to podstawa naszej codziennej współpracy z klientami i pracownikami.

Korzyści

Kto nie lubi rabatów? Dzięki naszym wewnątrzfirmowym zniżkom możesz korzystać z różnego rodzaju ofert.

Dalszy rozwój

Oferujemy zaawansowany program doskonalenia zawodowego w zakresie specjalizacji oraz w zakresie wykraczającym poza specjalizację. Wspólnie znajdziemy drogę do dalszego rozwoju Twoich fachowych kompetencji.

Środowisko pracy

Nasze ergonomiczne wyposażenie biura oraz nasze elastyczne i nowoczesne metody pracy zapewniają dużą swobodę w codziennym wykonywaniu zadań.


Czy podoba Ci się firma MULTIVAC?

Chętnie poznamy Cię osobiście.