Bạn đang xem nội dung cho:

Vietnam / VI

Thay đổi vị trí

Vị trí hiện tạiHỘI CHỢ TOÀN CẦU | 08.10.2024 – 10.10.2024

Fruit Attraction

Fruit Attraction là nơi gặp gỡ của các nhà sản xuất rau quả. Chúng tôi muốn chỉ cho bạn cách các giải pháp của chúng tôi có thể giúp bạn đóng gói sản phẩm của mình một cách bền vững và vẫn giữ được chúng trong một thời gian dài. 

Ngày: 08.10.2024 – 10.10.2024

Gian hàng: 8A22 – Pavilion 8

Địa chỉ địa điểm:

IFEMA Madrid
Recinto Ferial
Av. Partenón 5
28042 Madrid