Utbildning

Vi vet vad du behöver för att ta nästa steg.

När du köper en MULTIVAC-lösning har du valt ett system där kvalitet, funktionalitet och prestanda har högsta prioritet. Men hur tar men egentligen vara på den fulla potentialen? Hur gör man processerna så effektiva som möjligt? Och för att dra nytta av optimal säkerhet? Och hur säkerställer man maximal tillgänglighet? Med vårt utbildningskoncept ger vi dig de bästa möjliga förutsättningarna: Välutbildad personal.

Välkommen till MULTIVACs utbildningscenter!

Från MULTIVACs utbildningscenter får du en ypperlig kombination av teoretiskt inlärningsstoff och praktisk utbildning. Erfarna kursledare förmedlar kunskap i en miljö med den senaste tekniken och en omfattande maskinpark.

I tätt samarbete med våra lokala MULTIVAC-dotterbolags utbildningscenter säkerställer vi kvaliteten på MULTIVACs internationella utbildningsnätverk.